Opinion, Krisberedskap

Det behövs kunskap om odling och förvaring av mat.

Förra veckan publicerades en debattartikel i MSB:S tidning (Myndigheten för samhällsskydd och beredeskap). Holma Folkhögskola är en av nio organisationer […]