Hantverk för självhushållare

Det går att göra en sen ansökan till kursen här:

Den som vill ställa om sitt liv och bli mer självförsörjande behöver en del kunskap inom olika hantverk. Om man inte vill köpa allt färdigt, eller ta in dyra hantverkare så behöver man lära sig hur man använder verktyg och själv bygger, lagar och reparerar. Det kan handla om att bygga ett litet växthus eller reparera sitt hus. Att kunna laga sina kläder och själv hugga sin ved. Vi behöver veta hur man tar hand om sina verktyg, slipar dem och får dem att hålla länge. Hur vi jobbar säkert, lägger upp arbetsplatsen och tar vara och förvarar olika material.

 

På den här kursen får du prova olika grundläggande hantverkstekniker för att kunna bli mer självförsörjande. Vi lär oss om material och verktyg och ofta åstadkommer vi saker genom att använda återvunna material eller resurssnåla lösningar. Vi pratar om hållbarhet och hur man kan välja långsiktiga och miljövänliga lösningar. På Holma folkhögskola bidrar alla kurser till helheten. Samtidigt som vi lär oss arbetar vi med att till att bygga upp och utveckla platsen Holma. 

 

Innehåll:

 • Grundläggande snickeri
 • Bygga enklare byggnader (ex, växthus, utedass, vedbod)
 • Ta hand om gamla hus
 • Slå med lie
 • Hållbara uppvärmningssystem
 • Lösningar för lokala kretslopp (ex, kompostering, rotzon, utedass)
 • Laga kläder
 • Använda ull
 • Sköta om verktyg, slipa, skafta

Kursen omfattar både teori och praktik men fokus är på det praktiska arbetet. Deltagarna arbetar i grupper med att snickra, laga och tillverka saker.

På onsdagar har alla deltagare på Holma folkhögskola tillval. Det innebär att man väljer ett annat ämne utöver hantverk. Exempel på tillval kan vara hållbara samhällen, fröodling, snickeri, ta tillvara odlade produkter mm. Denna dag har vi lektioner över klassgränserna och du får möjlighet att lära känna fler av deltagarna på skolan.

Kursplats: Kursen är på Holma gård i Höör. Vissa studiebesök förekommer.

Omfattning: 50 %.  Kursen pågår på måndagar, tisdagar och onsdag förmiddag.

Kurstider: Kursen pågår under vårterminen 2023, med start 9 januari och slut 31 maj. Vi har sportlov v.8 och påsklov v.15.

Skyddsutrustning: Inför kursstart behöver deltagare ha personlig skyddsutrustning med skyddskor (med stålhätta och trampskydd), hörselskydd, skyddsglasögon, arbetshandskar och rejäla arbetskläder.

CSN: Kursen berättigar till CSN. Logga in på csn.se, klicka på ‘studera’ och sedan ‘använda veckor’  för att se om du kan få studiemedel. Folkhögskolor faller under ‘gymnasienivå’.

Ansökan: Ansöker gör du på skolans administrativa system Schoolsoft. Första gång du ansöker behöver du starta ett konto varefter du kommer till ett formulär som du fyller i. Glöm inte att skriva ett personligt brev där du förklarar varför du vill gå kursen. Länk till ansökningssidan kommer 1 oktober.

Ansök senast: 15 november.  Antagningsbesked ges kort därefter.

Ansökningskriterier: När vi antar prioriterar vi personer som 

 • är på väg att ställa om sitt liv i självförsörjande riktning
 • har kunskaper inom odling och liknande som behöver kompletteras med hantverk
 • bor på gård, hus och bedriver jordbruk eller odling
 • har en klar plan för vad kunskaperna inom hantverk ska användas till
 • är engagerad i omställningsrörelse,  ekoby eller annat liknande socialt projekt

Resinformation: Direkttåg från Malmö C till Höör tar ca 35 min. Direkttåg från Lund C till Höör tar ca 20 min. Därefter är det en ca 20 min promenad till Holma Gård där skolan ligger. Ett tips för att korta restiden är att ha en cykel i Höör!

Mer info: Johanna Johansson, johanna.johansson@holmafolkhogskola.se