Ansökan och antagning

Vi har olika antagningsperioder till olika kurser. Det beror främst på att flera av våra kurser är säsongsbundna, praktiska och hålls utomhus. Beroende på förväntat antal sökande till en kurs, så antar vi folk löpande, eller efter att antagningsperioden avslutats. När vi har en löpande antagning så kan du få ditt antagningsbesked under pågående antagningsperiod. Vid andra tillfällen kan du få vänta en stund. Det fungerar lite olika beroende på kurs helt enkelt. Se under respektive kurs för mer utförlig info.

Vi strävar efter att ha hela vår skola så rättsäker, tydlig och transparent som möjligt. Det gäller såklart också våra antagningsprocesser. Antagningen ska på så vis också undvika diskriminering och orättvisor.

Urvalsprocessen och prioritet

När många söker en kurs, så är det kursens specifika antagningsvillkor som ligger till grund för urvalet. Villkoren vägs sen samman med skolans vision och uppdrag, som formulerats av skolans styrande organisationer. Antagningsvillkoren, visionen och uppdraget utgör sen grunden för vår subjektiva bedömning, och det är denna bedömningen som avgör om du antas till en plats, eller ej. Det är lärare och kursansvariga som fattar de första besluten om antagning.

Flera av våra kurser får många ansökningar, och det betyder tyvärr att många inte får plats. Vår långsiktiga ambition är dock att vi ska kunna stödja så många som möjligt, i omställningen till en miljövänlig livsstil och en bättre värld. Vi jobbar på att utöka vårt kursutbud.

Överklagan

Har du inte blivit antagen till en kurs, eller har du blivit avstängd eller avskiljd från skolans verksamhet. Då kan du överklaga ditt beslut. Du vänder dig då i första hand till skolans rektor, via rektor@holmafolkhogskola.se

Är du inte heller nöjd med rektorns beslut så kommer du senare att kunna överklaga vidare till skolans styrelse.

 

Rulla till toppen