Seniorkurs- Odling, matlagning och gemenskap

Ansökan till höstterminen 2023 är förlängd fram till den 9 juni. Ansök till kursen här!

I kursen kommer du få lära dig om odling men också hur du kan ta vara på skörden. Samtal kring mat, aktivitet och hälsa kommer att vara ett inslag i kursen, likaså hur odling på olika sätt kan berika just ditt liv. Kursen kommer till stor del att bedrivas utomhus och innehålla fysisk aktivitet. 

 

Den här kursen är för dig som är 55+ och,

 • Vill odla och lära dig mer om omställning tillsammans med andra
 • Vill lära dig att ta vara på skörden och utveckla din matlagning
 • Vill hitta andra med samma intresse för odling och omställning
 • Vill ha en aktiv livsstil och hälsosamma vanor och aktiviteter

 

Kursen kommer gå igenom grunderna i grönsaksodling och du kommer att vara med och sköta om odlingarna på Holma samtidigt som du får ta del av skörden. En del av kursen kommer fokusera på odling av bärbuskar, fruktträd och perenner med utgångspunkt i Holmas skogsträdgård. 

Att studera på folkhögskola är till stor del att deltagarna delar med sig till varandra av sina erfarenheter från livet. Dina erfarenheter är viktiga för hela gruppen och alla har möjlighet att påverka kursens innehåll. En viktig del av kursen är gemenskapen i gruppen och att få tillgång till ett nätverk med människor som är intresserade av odling och omställning. Kursen passar därför både dig som är nybörjare på odling och dig som odlat länge. 

Kursen har också möjlighet att åka på studiebesök efter gruppens intresse och önskemål. 

 

Kurstider: 31 Juli- 10 november

Måndag 10-14.30, tisdag 10-14.30 och onsdag 9-12

Studietakt: 50 %

Många av onsdagarna kommer att vara gemensamma med resten av skolan där alla får välja ett tillval de vill gå. Detta är ett bra tillfälle att få prova på andra ämnen på skolan och att möta personer från andra kurser.

 

Kursmål:

 • Efter kursen kommer du ha fått en introduktion till grönsaksodling och odling av perenner. 
 • Du vet vad du kan laga eller förädla av de vanligaste grönsakerna, bären och frukterna. 
 • Du som har tidigare odlingserfarenhet har fått nya perspektiv och en fördjupning
 • Du har funderat på hur du kan implementera odling i ditt liv och hur det kan påverka din omställning, vardagsliv, hälsa och ekonomi. 

Kostnader: Kursen är gratis och du behöver inte köpa någon studielitteratur eller betala för studiebesök. Vid studiebesök kan dock kostnad för resor tillkomma. 

Ansökan: Du ansöker här genom skolans administrativa system Schoolsoft. Första gången du ansöker behöver du starta ett konto varefter du kommer till ett formulär som du fyller i. 

Ansökningskriterier: Vid antagningen tittar vi bland annat på nedanstående kriterier (utan inbördes ordning). Tänk på att beskriva detta i ditt personliga brev. 

 • Intresse för odling, omställning och självhushållning
 • Engagemang i omställningsrörelsen, ideella föreningar eller sociala projekt
 • Utbildning eller arbetserfarenhet som kan anses relevant
 • Möjlighet att delta under hela kursen

Ansök senast: 15 maj. Besked om antagning ges kort därefter.

Studiemedel: Kursen berättigar till studiemedel från CSN. Upp till och med 60 års ålder har man möjlighet att få studiemedel. Logga in på csn.se, klicka på ‘studera’ och sedan ‘använda veckor’  för att se om du kan få studiemedel. Kurser på folkhögskolor räknas som gymnasienivå. För att bli godkänd på kursen krävs minst 70% närvaro. 

Kontaktperson: Karin Ervelin, karin.ervelin@holmafolkhogskola.se