Allmän kurs permakultur distans

Ansökan öppnar den 1 april

  • Är du intresserad av hållbarhet?
  • Behöver du grundläggande behörighet till yrkeshögskola eller universitet? 

I så fall skulle Holma folkhögskolas “Allmän kurs på distans” passa dig! Du läser de vanliga gymnasieämnena, samtidigt som du fördjupar dig i hållbarhetsfrågor. Hållbarhet kommer att vara den röda tråden som binder ihop alla ämnen.

Alla ämnen vi läser på kursen genomsyras av hållbarhetsperspektivet. Det innebär till exempel att när vi har tema jord så läser vi om jord på engelskan, gör jordprov på naturkunskapen och analysera hur mycket mark som behövs för att ge mat till ett lands befolkning inom samhällskunskapen.  

Om du går två år på kursen så har du möjlighet att få ett permakultur certifikat enligt internationell standard (PDC). Permakultur är ett etiskt designverktyg med målet att tillfredsställa mänskliga behov på sätt som samtidigt stärker de naturliga ekosystemen.

Du kommer att läsa ett ämne per dag där vi i klassen träffas tillsammans online via zoom på morgonen.   Förmiddagen ägnas främst åt föreläsningar och diskussioner. På eftermiddagarna arbetar du självständigt med uppgifter som du har fått av läraren. Det finns alltid en lärare tillgänglig som du kan kontakta om du har frågor eller behöver hjälp.  Vi använder oss av Google Classroom som kommunikationsverktyg.

Kursen har tre stycken platsträffar på Holma gård i Skåne per år, en i början av höstterminen, en i början av vårterminen och en i slutet av vårterminen. Under platsträffarna finns det möjlighet att bo gratis på skolan eller i närheten av skolan. På platsträffarna lär vi känna varandra, lägger en teoretisk och praktisk grund för fortsatt arbete. Det kommer även att förekomma studiebesök på intressanta platser i Skåne under platsträffarna. 

Studiemedel

Kursen är på heltid och är CSN berättigad. Studierna är gratis.

Behörigheter

Du har möjlighet att nå behörighet i följande ämnen:

Naturkunskap 1a1, 1a2, 2

Matematik, 1a, 1b, 1c, 2

Svenska 1, 2, 3

Engelska 5, 6

Samhällskunskap 1a1, 1a2, 2

Historia 1a1, 1a2, 2

Religion 1

Antagningsprocess och kriterier

För att studera på folkhögskola behöver du vara minst 18 år. Vid ansökan ska du skriva ett personligt brev om varför du vill gå kursen samt delge oss dokument som visar att du kan studera på gymnasienivå, t.ex. betyg från avslutad grundskola eller påbörjade studier på gymnasieskola. Du blir sedan kontaktad av oss och vi bokar in ett samtal där du får berätta om dig själv och vi berättar mer om kursen och skolan. Antagning sker sedan utifrån bedömningen att den sökande har motivation att studera och förmåga att tillgodogöra sig kursens innehåll.

Om du saknar enstaka betyg för att bli klar med grundskolan kan du ändå ansöka till oss så gör vi en individuell bedömning.

Kurstider hösten 2023

14 augusti – 15 december 2023. Vi har höstlov vecka 44.

Ansök senast 

Sista dag för ansökan är 17 maj. Besked om antagning ges kort därefter.

Kontaktperson 

Hugo Malm, kursansvarig  hugo.malm@holmafolkhogskola.se