Vår vision

Vision och uppdrag för Holma folkhögskola

Omställning till omsorg om Jorden och människorna samt en rättvis fördelning.

Vi ser en framtid av mångfald och överflöd, där vårt agerande gynnar allt liv runt oss. Vi lever i en värld där anpassad småskalighet, återbruk och skapande av resurser kommer alla till godo. Naturliga system ges möjligheten att existera, frodas och regenereras.

Vi har valt folkhögskolan som vårt verktyg för omställning.

Holma folkhögskola gynnar mångfald, biologisk såväl som mänsklig.
Vi får människor att växa i gemenskap med varandra.

Genom kurser kring småskalig produktion, återbruk och hushållning med resurser hjälper vi människor att gå från att vara i första hand konsumenter till att i högre grad vara producenter.

Tillsammans odlar vi en hållbar värld!

Medlemsorganisationerna:

Framtiden i Våra Händer
Biodynamiska föreningen
Förbundet organisk-biologisk odling (FOBO)
Skånes Kärngårdsförening
Föreningen Permakultur i Sverige
Skogsträdgårdens Vänner
Sambruket i Sösdalabygden
Omställningsnätverket

Rulla till toppen