Mat ur jorden – grundkurs i småskalig grönsaksodling och förädling

Ansökan till 2024-års kurs är nu stängd. 

Kursens innehåll

 • Grönsaksodling för självhushållning på friland och i växthus 
 • Livsmedelsförädling och matlagning
 • Förökning av växter, plantuppdragning och fröodling
 • Kompostering, näringskretslopp, jord och gödsel
 • Odling och användning av frukt, bär och örter
 • Introduktion till odling för försäljning 
 • Introduktion till odling av perenna grönsaker
 • Introduktion till sociokrati, permakultur och omställning
 • Studiebesök och gästföreläsningar

Mat ur jorden

”Mat ur jorden” är kursen för dig som vill lära dig att odla och att ta hand om din skörd. Grunden i undervisningen är praktisk grönsaksodling i växthus och på friland. Vi odlar i liten skala, på ett sätt som ger oss rika skördar, samtidigt som jordens bördighet byggs upp. Odlingarna sköts av deltagarna på kursen tillsammans med lärarna, och alla i klassen får ta del av skörden. Eftersom vi odlar med handkraft behöver du vara beredd på att arbeta med kroppen och i skiftande väder.

Kursen kräver inga förkunskaper, utan det räcker med engagemang och nyfikenhet att lära. Vi ser kursen som en gemensam resa, där vi hjälps åt att bygga upp kunskap som vi har nytta av i våra liv, både praktiskt och i livet i stort. En viktig del av kursen är att lära sig att hitta och utnyttja olika resurser i sin omgivning för att bygga nätverk, social hållbarhet och samarbeten. På Holma jobbar vi med sociokrati, som är en modell för beslutsfattande där alla kan göra sin röst hörd. Detta kommer vi även att använda i kursen.

Kursens upplägg

Teori och praktik varvas hela tiden för att bilda en helhet. Den teoretiska delen består av gruppdiskussioner, workshops, föreläsningar, egen inläsning och instuderingsuppgifter. Den praktiska delen består av odling, skörd, matlagning, förädling av skörden och att sköta om de verktyg och lokaler som vi använder till detta.

Du får lära dig grunderna för att kunna laga mer mat på grönsaker och du får lära dig olika förädlingsmetoder som fermentering av baljväxter, mjölksyrning av grönsaker, inläggningar, dryck, torkning och inkokning. 

Under kursen får du kunskaper kring hur dagens matproduktion ser ut och hur du kan göra medvetna val kring livsstil, konsumtion och mat som är mer hållbara.

Deltagarna gör ett projektarbete under året, om ett valfritt ämne som kan kopplas till kursinnehållet. I kursen ingår också två veckors praktik, som kan läggas under undervisningsfria veckor på sommaren eller kontinuerligt under året, utanför schemalagd tid. För att bli godkänd på kursen ska både projektarbete och praktik genomföras och redovisas.

På onsdagar under vår och höst har alla deltagare på Holma folkhögskola tillval. Det innebär att man väljer till ett ämne som man vill lära sig mer om. På tillvalet blandas deltagare från olika kurser på Holma. Tillvalen varierar mellan terminerna, men som exempel kan det vara fröodling, snickeri, matlagning, skogsträdgård, m.m.

Hela Holma folkhögskola består av kurser med inriktning på omställning och permakultur. Som deltagare på Mat ur jorden blir du en naturlig del av detta nätverk.

Kursmål

Kursens mål är att ge deltagarna: 

 • kunskaper för att kunna starta upp, sköta och skörda en egen odling.
 • grundläggande kunskaper i livsmedelsförädling och matlagning
 • kunskaper om lokala näringskretslopp och kompostering.
 • kunskaper om hur odlingen kan bedrivas för att bygga upp en frisk och bördig jord. 
 • stärkta förutsättningar för att ta egna övervägda val kring konsumtion, livsstil, odling och mat.

Praktisk information

Kurstid: 26 februari till 22 november 2024. Kursen är på heltid, 100%. Lektionsdagar är måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar kl 09.00-15.00, samt onsdagar kl 09.00-12.00. Utöver dessa tider gäller självstudier och det kan också ske studieresa, öppet hus eller deltagande på marknader på andra tider.

Praktik: Två veckors praktik ingår i kursen. Praktiken kan genomföras under de undervisningsfria veckorna på sommaren eller planeras in utanför schemalagd tid under resten av året.

Lov: Eftersom odlingen kräver kontinuerlig tillsyn har vi inget längre lov under kurstiden. Vid påsk har vi ett kortare påsklov, och vecka 44 har vi höstlov hela veckan. I juli har vi tre undervisningsfria veckor, där två veckor är avsatta för praktik och en vecka är ledig. 

Plats: Holma Gård i Höör

Kostnader: Undervisningen är avgiftsfri, men deltagare behöver själva bekosta kurslitteratur och arbetskläder. Resekostnader i samband med studieresor kan tillkomma.

Kurslitteratur: I samband med kursstart får du information om litteratur som vi rekommenderar att du har tillgång till, för inläsning under kursens gång.

CSN: Kursen berättigar till studiemedel från CSN. Logga in på csn.se, klicka på ‘studera’ och sedan ‘använda veckor’ för att se om du kan få studiemedel. Folkhögskolor faller under ‘gymnasienivå’.

Ansökan: Du ansöker genom skolans administrativa system Schoolsoft. Första gången du ansöker behöver du starta ett konto varefter du kommer till ett formulär som du fyller i. Bland informationen längst upp på denna sida finns en länk till ansökningssidan. Skolan förbehåller sig rätten att ställa in kursen vid lågt deltagarantal eller annan extraordinär händelse.

Ansök senast: Ansökan är öppen 1 oktober till 15 november. Besked om antagning ges kort därefter.

Ansökningskriterier: Sökande måste fylla 18 år senast det kalenderhalvår då kursen startar och en fullständig ansökan måste skickas in. Vid fler ansökningar än platser på kursen kommer vi att göra ett urval utifrån nedanstående kriterier (utan inbördes ordning). Tänk på att beskriva detta i ditt personliga brev. 

 • Intresse för odling, omställning och självhushållning
 • Engagemang i ideella föreningar eller sociala projekt
 • Utbildning eller arbetserfarenhet som kan anses relevant
 • Praktisk användning av det du lär dig på kursen, t.ex. genom ditt arbete/egna företagande, utveckling av den egna odlingen, att driva/delta i ett gemensamt odlingsprojekt etc.
 • Möjlighet att delta i kursen på heltid under hela året.

Villkor för fullgjord kurs: För att bli godkänd på kursen krävs att deltagaren genomför och redovisar praktik och projektarbete, samt har en närvarograd på minst 70% under kursen. 

Reseinformation: Direkttåg från Malmö C till Höör tar ca 35 min. Direkttåg från Lund C till Höör tar ca 20 min. Därefter är det en ca 20 min promenad till Holma Gård där skolan ligger. Ett tips för att korta ner restiden är att ha en cykel i Höör! Karta

Mer info eller frågor till Karin Ervelin eller Axel Löfsved

mail: karin.ervelin@holmafolkhogskola.se eller axel.lofsved@holmafolkhogskola.se

Rulla till toppen