Mat ur jorden – grundkurs i hållbar grönsaksodling

raka rader

Ansökan för kursen 2022 öppnar den 1 oktober. 

Kursen är en grundkurs och riktar sig till dig som vill odla för husbehov eller för småskalig försäljning. Grunden i undervisningen är praktisk, hållbar odling. Allt sköts av deltagarna tillsammans med lärarna och vi alla på skolan får del av skörden. Teori och praktik varvas i undervisningen. Vissa delar av teorin har direkt anknytning till aktuella praktiska moment, andra delar är mer fristående.

Det praktiska arbetet organiseras på olika sätt alltefter arbetets karaktär.  Den teoretiska delen består av egen inläsning, instuderingsuppgifter och föreläsningar. Deltagarna ska också göra ett projektarbete som är obligatoriskt för att bli godkänd på kursen. I kursen ingår två veckors praktik som kan läggas under undervisningsfria veckor på sommaren eller kontinuerligt under året. För att bli godkänd ska även praktiken redovisas. 

Eftersom odling i verkligheten sällan följer givna mallar blir det viktigt att lära sig ett kreativt problemlösande förhållningssätt, där man tränas i att hantera osäkerhet och att försöka hitta olika lösningsalternativ. Man måste också vara beredd på hårt fysiskt arbete eftersom odlingen sker med handkraft.

INNEHÅLL

 • Hållbar grönsaksodling
 • Hållbar odling av frukter och bär
 • Perenna grönsaker och skogsträdgård
 • Förökning av växter, plantuppdragning, fröodling
 • Livsmedelsförädling och matlagning
 • Studiebesök, eventuellt en studieresa och gästföreläsningar

Förutom att ge deltagarna grundkunskaper, som ett slags ”startpaket”, syftar kursen till att sätta igång en mer långsiktig lärandeprocess. En viktig del i detta är att lära sig att hitta och utnyttja resurser av vitt skilda slag i omgivningen. I detta ingår nätverksbyggande, där man etablerar kontakter med andra människor, organisationer, föreningar, institutioner o.s.v.

Vi ser kursen som en gemensam resa, där vi hjälps åt att bygga upp ett kunskapsmaterial som vi verkligen har nytta av i vårt praktiska arbete. Därför bygger kursen på stort engagemang och ansvarstagande från deltagarna.

På onsdagar har alla deltagare på Holma folkhögskola tillval. Det innebär att man väljer ett annat ämne utöver odling. Exempel på tillval kan vara hållbara samhällen, fröodling, snickeri, ta tillvara odlade produkter mm. Denna dag har vi lektioner över klassgränserna och du får möjlighet att lära känna fler av deltagarna på skolan.

Kursmål:

 • Att ge deltagarna grunderna för att kunna starta sitt eget odlingsprojekt.
 • Att ge deltagarna grundläggande kunskaper i livsmedelsförädling.
 • Att ge deltagarna verktyg för att kunna producera mer av sin mat.

Kurstid: 1 mars till 26 november 2021. Kursen är på heltid, 100%. Lektionsdagar är måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar kl 09.00-15.00, samt onsdagar där det är tillval mellan 9-12. Utöver dessa tider gäller självstudier och det kan också ske studieresor eller deltagande på marknader.

Kurslitteratur:

 1. Handbok för köksträdgården, författare: Lena Israelsson, utgåva år 2018.
 2. Stora boken om fermentering, författare: Jenny Neikell

Praktik: Två veckors praktik ingår i kursen. Praktiken kan genomföras under de undervisningsfria veckorna på sommaren eller kontinuerligt under året. 

Lov: Eftersom odlingen kräver kontinuerlig tillsyn har vi inget längre lov under kurstiden. Dock är perioden v.28-v.30 undervisningsfri med möjlighet att genomföra praktik. 

Plats: Holma Gård i Höör

CSN: Kursen berättigar till CSN. Logga in på csn.se, klicka på ‘studera’ och sedan ‘använda veckor’ för att se om du kan få studiemedel. Folkhögskolor faller under ‘gymnasienivå’.

Kostnader: 1000 kr (500 kr per termin). Summan täcker kopieringskostnader, försäkring, förbrukningsmaterial mm. Deltagarna får varje vecka ta med sig hem egenodlade grönsaker.

Ansökan: Ansöker gör du genom skolans administrativa system Schoolsoft. Första gång du ansöker behöver du starta ett konto varefter du kommer till ett formulär som du fyller i. Bland informationen längst upp på denna sida finns en länk till ansökningssidan.

Ansök senast: 15 november. Besked om antagning ges kort därefter.

Ansökningskriterier: När vi antar tittar vi bland annat på följande kriterier (utan inbördes ordning)

 1. Odlingsintresse 
 2. Engagemang i omställningsrörelsen, ideella föreningar eller sociala projekt
 3. Utbildning eller arbetserfarenhet som kan anses relevant 
 4. Kommer du ha praktisk användning av det du lär dig på kursen i framtiden, t.ex. genom att använda dina kunskaper i ditt arbete/egna företagande, utveckling av den egna odlingen, att driva/delta i ett gemensamt odlingsprojekt etc.
 5. Möjlighet att delta i kursen under hela året.

Resinformation: Direkttåg från Malmö C till Höör tar ca 35 min. Direkttåg från Lund C till Höör tar ca 20 min. Därefter är det en ca 20 min promenad till Holma Gård där skolan ligger. Ett tips för att korta restiden är att ha en cykel i Höör! Karta

Mer info: Karin Jansson

mail: karin.jansson@holmafolkhogskola.se