Mat ur jorden – grundkurs i småskalig grönsaksodling och förädling

 

Det går att söka till vårens kurs här.

Mat ur jorden” är kursen för dig som vill lära dig att odla och att ta hand om din skörd. Grunden i undervisningen är praktisk grönsaksodling i växthus och på friland. Vi odlar i liten skala, på ett sätt som ger oss rika skördar, samtidigt som jordens bördighet byggs upp. Odlingarna sköts av deltagarna tillsammans med lärarna, och alla i klassen får ta del av skörden. Eftersom vi odlar med handkraft behöver du vara beredd på att arbeta med kroppen och i skiftande väder.

Kursens innehåll

 • Grönsaksodling på friland och i växthus för självhushållning
 • Livsmedelsförädling och matlagning
 • Förökning av växter, plantuppdragning och fröodling
 • Odling och användning av frukt, bär och örter
 • Introduktion till odling för försäljning
 • Introduktion till odling av perenna grönsaker och skogsträdgård
 • Introduktion till sociokrati, permakultur och omställning
 • Studiebesök och gästföreläsningar

Teori och praktik varvas hela tiden för att bilda en helhet. Den teoretiska delen består av gruppdiskussioner, workshops, föreläsningar, egen inläsning och instuderingsuppgifter. Den praktiska delen består av odling, skörd, matlagning, förädling av skörden och att sköta om de verktyg och lokaler som vi använder till detta.

Kursen kräver inga förkunskaper, utan det räcker med engagemang och nyfikenhet att lära. Vi ser kursen som en gemensam resa, där vi hjälps åt att bygga upp kunskap som vi har nytta av i våra liv, både praktiskt och i livet i stort. En viktig del av kursen är att lära sig att hitta och utnyttja olika resurser i sin omgivning för att bygga nätverk, social hållbarhet och samarbeten. På Holma jobbar vi med sociokrati, som är en modell för beslutsfattande där alla kan göra sin röst hörd. Detta kommer vi även att använda i kursen.

Deltagarna gör ett projektarbete under året, om ett valfritt ämne som kan kopplas till kursinnehållet. I kursen ingår också två veckors praktik, som kan läggas under undervisningsfria veckor på sommaren eller kontinuerligt under året. För att bli godkänd på kursen ska både projektarbete och praktik genomföras och redovisas.

På onsdagar under vår och höst har alla deltagare på Holma folkhögskola tillval. Det innebär att man väljer till ett ämne som man vill lära sig mer om. På tillvalet blandas deltagare från alla kurser på Holma. Tillvalen varierar mellan terminerna, men som exempel kan det vara fröodling, snickeri, matlagning, skogsträdgård, m.m.

Hela Holma folkhögskola består av kurser med inriktning på omställning och permakultur. Som deltagare på Mat ur jorden blir du en naturlig del av detta nätverk.

Kursmål:

 • Att ge deltagarna grunderna för att kunna starta upp, sköta och skörda en egen odling.
 • Att ge deltagarna grundläggande kunskaper i livsmedelsförädling och matlagning.
 • Att ge deltagarna verktyg för att kunna producera mer av sin mat.
 • Att ge deltagarna redskap för att ta egna övervägda val kring konsumtion, livsstil, odling och mat

Kurstid: 27 februari till 24 november 2023. Kursen är på heltid, 100%. Lektionsdagar är måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar kl 09.00-15.00, samt onsdagar kl 9-12. Utöver dessa tider gäller självstudier och det kan också ske studieresa, öppet hus eller deltagande på marknader på andra tider.

Kurslitteratur: I samband med kursstart får du information om litteratur som vi rekommenderar att du har tillgång till, för inläsning under kursens gång.

Praktik: Två veckors praktik ingår i kursen. Praktiken kan genomföras under de undervisningsfria veckorna på sommaren eller planeras in utanför schemalagd tid under resten året.

Lov: Eftersom odlingen kräver kontinuerlig tillsyn har vi inget längre lov under kurstiden. Dock är perioden v. 28-30 undervisningsfri för att möjliggöra sammanhängande tid för praktik och projektarbete, men med ett schema för skörd och bevattning, som deltagarna skriver upp sig på i förväg.

Plats: Holma Gård i Höör

CSN: Kursen berättigar till studiemedel från CSN. Logga in på csn.se, klicka på ‘studera’ och sedan ‘använda veckor’ för att se om du kan få studiemedel. Folkhögskolor faller under ‘gymnasienivå’.

Ansökan: Du ansöker genom skolans administrativa system Schoolsoft. Första gång du ansöker behöver du starta ett konto varefter du kommer till ett formulär som du fyller i.

Ansök senast: 15 november. Besked om antagning ges kort därefter. 

Ansökningskriterier: Vid antagningen tittar vi bland annat på nedanstående kriterier (utan inbördes ordning). Tänk på att beskriva detta i ditt personliga brev. 

 •  Intresse för odling, självhushållning och hållbar livsmedelsförsörjning
 • Engagemang i omställningsrörelsen, ideella föreningar eller sociala projekt
 • Utbildning eller arbetserfarenhet som kan anses relevant
 • Praktisk användning av det du lär dig på kursen, t.ex. genom ditt arbete/egna företagande, utveckling av den egna odlingen, att driva/delta i ett gemensamt odlingsprojekt etc.
 • Möjlighet att delta i kursen på heltid under hela året.

Reseinformation: Direkttåg från Malmö C till Höör tar ca 35 min. Direkttåg från Lund C till Höör tar ca 20 min. Därefter är det en ca 20 min promenad till Holma Gård där skolan ligger. Ett tips för att korta ner restiden är att ha en cykel i Höör! Karta

Mer info eller frågor till Karin Ervelin

mail: karin.ervelin@holmafolkhogskola.se