Mat ur jorden – grundkurs i hållbar grönsaksodling

Det finns fortfarande möjlighet att ansöka till vårterminen 2022. Ansökan hittar du här       

Kursbeskrivning 

Mat ur jorden är för dig som vill lära dig om odling och vad du sedan kan göra av din skörd. Fokus är på omställning och självhushållning men kan också vara givande för dig som vill få inspiration till att börja odla småskaligt för försäljning. Grunden i undervisningen är praktisk grönsaksodling. Odlingarna och allt runtomkring sköts av deltagarna tillsammans med lärarna och vi alla får del av skörden. Teori och praktik varvas under året och undervisningen följer växtsäsongen. Vissa delar av teorin har direkt anknytning till aktuella praktiska moment, andra delar är mer fristående. Den teoretiska delen består av egen inläsning, instuderingsuppgifter, workshops och föreläsningar. 

Förutom att ge deltagarna grundkunskaper, som ett slags ”startpaket”, syftar kursen till att sätta igång en mer långsiktig lärandeprocess. En viktig del i detta är att lära sig att hitta och utnyttja olika resurser i sin omgivning för att bygga nätverk, social hållbarhet och samarbeten. 

Vi ser kursen som en gemensam resa, där vi hjälps åt att bygga upp kunskap som vi har nytta av i våra liv, både praktiskt och i livet i stort. Därför bygger kursen på stort engagemang, kunskapsdelande och ansvarstagande från deltagarna. På Holma jobbar vi med sociokrati som är en modell för beslutsfattande där alla kan göra sin röst hörd. Detta kommer vi även att använda i kursen. 

Hur odlingarna utvecklas beror på många olika faktorer och följer sällan en given mall. Under kursen hanterar vi olika problem som uppstår och det är viktigt att ha ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Du behöver också vara beredd på hårt fysiskt arbete i perioder eftersom vi odlar med handkraft.

Kursens innehåll

 • Grunderna i grönsaksodling för självhushållning
 • Inspiration till att börja odla till försäljning
 • Livsmedelsförädling och matlagning
 • Introduktion till odling och användning av frukt, bär och örter
 • Introduktion till odling av perenna grönsaker och skogsträdgård
 • Förökning av växter, plantuppdragning, fröodling
 • Introduktion till sociokrati
 • Introduktion till permakultur
 • Introduktion till omställning
 • Studiebesök, eventuellt en studieresa och gästföreläsningar

Deltagarna ska också göra ett projektarbete som är obligatoriskt för att bli godkänd på kursen. I kursen ingår två veckors praktik som kan läggas under undervisningsfria veckor på sommaren eller kontinuerligt under året. För att bli godkänd ska även praktiken redovisas. 

På onsdagar har alla deltagare på Holma folkhögskola tillval. Det innebär att man väljer ett annat ämne utöver odling. Exempel på tillval kan vara fröodling, snickeri, matlagning, biodling mm. Denna dag har vi lektioner över klassgränserna och du får möjlighet att lära känna fler av deltagarna på skolan.

Kursmål:

 • Att ge deltagarna grunderna för att kunna starta sitt eget odlingsprojekt.
 • Att ge deltagarna grundläggande kunskaper i livsmedelsförädling och matlagning.
 • Att ge deltagarna verktyg för att kunna producera mer av sin mat.
 • Att ge deltagarna redskap för att ta egna övervägda val kring konsumtion, livsstil, odling och mat 

Kurstid: 28 februari till 25 november 2022. Kursen är på heltid, 100%. Lektionsdagar är måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar kl 09.00-15.00, samt onsdagar där det är tillval mellan 9-12. Utöver dessa tider gäller självstudier och det kan också ske studieresa, öppet hus eller deltagande på marknader på andra tider. 

Kurslitteratur:

 1. Handbok för köksträdgården, författare: Lena Israelsson, utgåva år 2018.
 2. Stora boken om fermentering, författare: Jenny Neikell

Praktik: Två veckors praktik ingår i kursen. Praktiken kan genomföras under de undervisningsfria veckorna på sommaren eller kontinuerligt under året. 

Lov: Eftersom odlingen kräver kontinuerlig tillsyn har vi inget längre lov under kurstiden. Dock är perioden v.28-30 undervisningsfri med möjlighet att genomföra praktik. 

Plats: Holma Gård i Höör

CSN: Kursen berättigar till CSN. Logga in på csn.se, klicka på ‘studera’ och sedan ‘använda veckor’ för att se om du kan få studiemedel. Folkhögskolor faller under ‘gymnasienivå’.

Ansökan: Ansöker gör du genom skolans administrativa system Schoolsoft här. Första gång du ansöker behöver du starta ett konto varefter du kommer till ett formulär som du fyller i. Bland informationen längst upp på denna sida finns en länk till ansökningssidan.

Ansök senast: 15 november. Besked om antagning ges kort därefter.

Ansökningskriterier: När vi antar tittar vi bland annat på följande kriterier (utan inbördes ordning). Tänk på att beskriva detta i ditt personliga brev.

 1. Intresse för odling, självhushållning och hållbar livsmedelsförsörjning
 2. Engagemang i omställningsrörelsen, ideella föreningar eller sociala projekt
 3. Utbildning eller arbetserfarenhet som kan anses relevant 
 4. Praktisk användning av det du lär dig på kursen, t.ex. genom ditt arbete/egna företagande, utveckling av den egna odlingen, att driva/delta i ett gemensamt odlingsprojekt etc.
 5. Möjlighet att delta i kursen under hela året.

Resinformation: Direkttåg från Malmö C till Höör tar ca 35 min. Direkttåg från Lund C till Höör tar ca 20 min. Därefter är det en ca 20 min promenad till Holma Gård där skolan ligger. Ett tips för att korta restiden är att ha en cykel i Höör! Karta

Mer info: Karin Ervelin, karin.ervelin@holmafolkhogskola.se