Allmän kurs på Holma Folkhögskola

Vill du ta del av vad som händer på kursen? Häng med här: Allmän kurs bjuder.

Ansökan till vårens kurs är nu stängd. Kursen kommer att ges igen till hösten, du är välkommen att söka här från 1/4.

 

På Holma Folkhögskolas allmänna kurs väljer du mellan två olika inriktningar: Litteratur och Det hållbara livet. Gemensamt för båda är att du läser gymnasieskolans kurser för grundläggande behörighet till yrkeshögskola, högskola och universitet.

På allmän erbjuder vi två inriktningar: Litteratur och Det hållbara livetÄven om kursen har olika inriktningar så består den till stor del av gemensamma moment. Här läser du ämnen som behövs för att nå grundläggande behörighet till högskola. Du lär dig om samhälle och natur samt får utrymme att reflektera kring ditt eget liv och verklighet. Ofta arbetar vi utifrån olika teman, exempelvis “Behov och begär”, “Hållbar försörjning” eller “Vad är sanning?” På så sätt vill vi förmedla hur olika ämnen hänger ihop och skapa en djupare förståelse för världen vi lever i. I båda inriktningarna ingår ett par veckors praktik varje läsår.

Om du väljer Allmän kurs: Litteratur kommer du utöver den gemensamma undervisningen få fördjupa dig i litteratur. Du kommer också att få tid att arbeta med saker du behöver träna extra på, exempelvis språkinlärning eller matematik.

Om du väljer Allmän kurs: Det hållbara livet kommer du utöver den gemensamma undervisningen ha lektioner med praktisk prägel och genomföra moment som styrs av årets växlingar. Bland mycket annat lär vi om ekologisk odling, vi har lektioner i Holmas fina skogsträdgård, vi tar hand om skörd och får testa olika former av hantverk. Ett bra val för dig som genom praktisk handling vill bidra till en hållbar värld, samtidigt som du blir klar med gymnasiet.

Under terminens första veckor kommer du få mer information om de båda inriktningarna och får sedan göra ditt val. För varje ny termin som startar går det sedan att byta.

Behörigheter

De behörigheter du kan nå under kursen är följande:

  • Historia 1a1
  • Religion 1
  • Samhällskunskap 1a1
  • Naturkunskap 1a1
  • Svenska 1, 2, 3 (eller Svenska som andraspråk 1, 2, 3)
  • Engelska 5 och 6
  • Matematik 1a, b eller c.

Om vi har möjlighet kan vi också erbjuda särskilda behörigheter i vissa ämnen utöver dessa. Några exempel är Matematik 2a, b eller c, Samhällskunskap 1a2 samt Naturkunskap 1a2 och 2.

Utbildningen sker på gymnasienivå. Hur länge du behöver läsa för att avsluta dina gymnasiestudier beror på dina tidigare erfarenheter av studier och arbete. För att sedan kunna söka till högskola eller yrkeshögskola via folkhögskolekvot krävs ett omdöme. Folkhögskolor ger inte betyg i enskilda ämnen utan istället är omdömet en gemensam bedömning av din studieförmåga i alla ämnen. Omdömet ger dig rätt att söka i en egen kvotgrupp till högskola eller yrkeshögskola. För att få ett omdöme måste du läsa på folkhögskola under minst ett år.

Studiemedel

Att läsa på folkhögskola ger dig möjlighet att få studiemedel från CSN i tre år för dig som inte är klar med gymnasiet och två år för dig som redan är klar. För att undersöka om du kan få studiemedel och hur länge, besök www.csn.se.

Omfattning

Kursen går som regel på plats och på heltid måndag till fredag. En eller två gånger per termin kan skoldagen förläggas till en lördag eller söndag.

Om särskilda skäl föreligger kan det vara möjligt att läsa i begränsad studietakt. Berätta i så fall om det redan i ansökan.

Ansökan

Ansöker gör du på skolans administrativa system Schoolsoft. Första gången du ansöker behöver du starta ett konto varefter du kommer till ett formulär som du fyller i. Länk där du kan lämna ansökan kommer här 1 oktober.

Om du saknar ett svenskt personnummer kan du skriva in ett nummer på följande sätt: ÅÅMMDD-XXXX. Är du född andra mars 2001 blir det alltså 010302-XXXX.

Ansök senast

Sista dag för ansökan är 15 november. Besked om antagning ges kort därefter.

Antagningsprocess och kriterier

För att studera på folkhögskola behöver du vara minst 18 år. Vid ansökan ska du skriva ett personligt brev om varför du vill gå kursen samt delge oss dokument som visar att du kan studera på gymnasienivå, t.ex. betyg från avslutad grundskola eller påbörjade studier på gymnasieskola. Du blir sedan kontaktad av oss och vi bokar in ett samtal där du får berätta om dig själv och vi berättar mer om kursen och skolan. Antagning sker sedan utifrån bedömningen att den sökande har motivation att studera och förmåga att tillgodogöra sig kursens innehåll.

Om du saknar enstaka betyg för att bli klar med grundskolan kan du ändå ansöka till oss så gör vi en individuell bedömning.

Plats för kursen

Holma Gård i Höör. Direkttåg från Malmö C till Höör tar ca 35 min. Direkttåg från Hässleholm C eller Lund C till Höör tar ca 20 min. Därefter är det ca 20 min promenad till Holma Gård där skolan ligger. Många på skolan har en cykel i Höör för att göra resan snabbare. För deltagare på Allmän kurs erbjuder skolan cyklar att låna. Karta

Kurstider våren 2023

Kursen börjar måndagen den 9 januari 2023.

Vi har sportlov v. 8 och påsklov v. 15

Terminen slutar den 2 juni 2023.

Kostnader

Kursen är gratis men du behöver ha en egen dator som används i studierna. Ett mindre antal lånedatorer finns på skolan.

Kontaktpersoner

Jonas Wilson, Biträdande rektor. Maila jonas.wilson@holmafolkhogskola.se eller ring på telefon 0730681262.