Allmän kurs på Holma Folkhögskola

Ansök till vårterminen 2021 HÄR!

På vår allmänna kurs läser du gymnasieskolans kurser för grundläggande behörighet till yrkeshögskola, högskola och universitet.

Här får du kunskaper om samhället, miljön och världens tillstånd. Vi diskuterar nya idéer och olika perspektiv, samt ger dig utrymme att reflektera kring ditt eget liv och verklighet. Tiden på allmän kurs ska vara meningsfull för dig och ge dig lagom svåra utmaningar.

Undervisningen på Allmän kurs sker utifrån olika teman, exempelvis “Behov och begär”, “Makt och motstånd” eller “Vad är sanning?” Genom detta vill vi samla kunskaper från olika ämnesområden och skapa en djupare förståelse för världen vi lever i. Efter avslutad kurs får du behörighet i gymnasiekurserna:

  • Historia 1a1
  • Religion 1
  • Samhällskunskap 1a1
  • Naturkunskap 1a1
  • Svenska 1, 2, 3 (eller Svenska som andraspråk A 1,2,3)
  • Engelska 5 och 6
  • Matematik 1a, b eller c.

Om vi har möjlighet kan vi också erbjuda särskilda behörigheter i vissa ämnen utöver dessa.

Vi vet att det finns många sätt att lära sig saker, och många olika typer av kunskaper. Därför kommer vi att variera såväl inlärningsmetoder som studiemiljöer. Skolans profil handlar om omställning till en hållbar värld. Här finns vackra lärmiljöer och en stor kunskapsbank kring t.ex. ekologisk odling, hållbart byggande eller permakultur. Denna kunskap får vi ta del av också på allmän kurs.

Utbildningen sker på gymnasienivå. Hur länge du behöver läsa för att avsluta dina gymnasiestudier beror på dina tidigare erfarenheter av studier och arbete. För att sedan kunna söka till högskola eller yrkeshögskola på folkhögskolekvot krävs ett omdöme. Folkhögskolor ger inte betyg i enskilda ämnen utan istället är omdömet en gemensam bedömning av din studieförmåga i alla ämnen. Omdömet ger dig rätt att söka i en egen kvotgrupp till högskola eller yrkeshögskola. För att få ett omdöme måste du läsa på folkhögskola under minst ett år.

Att läsa på folkhögskola ger dig möjlighet att få studiemedel från CSN i tre år för dig som inte är klar med gymnasiet och två år för dig som redan är klar. För att undersöka om du kan få studiemedel och hur länge, besök www.csn.se.

Omfattning

Kursen går på plats och på heltid. Om särskilda skäl föreligger kan det vara möjligt att läsa i begränsad studietakt. Berätta i så fall om det redan i ansökan.

Om du önskar att kombinera studier på Allmän kurs med studier på någon av skolans profilkurser, skriv då det i din ansökan så undersöker vi om det går att genomföra.

Ansökan

Ansöker gör du genom skolans administrativa system Schoolsoft. Första gången du ansöker behöver du starta ett konto varefter du kommer till ett formulär som du fyller i.

Om du saknar ett svenskt personnummer kan du skriva in ett nummer på följande sätt: ÅÅMMDD-XXXX. Är du född första januari 2001 blir det alltså 010101-XXXX.

Plats för kursen

Holma Gård i Höör. Direkttåg från Malmö C till Höör tar ca 35 min. Direkttåg från Lund C till Höör tar ca 20 min. Därefter är det ca 20 min promenad till Holma Gård där skolan ligger. Många på skolan har en cykel i Höör för att göra resan snabbare. Karta

Kurstider Våren 2021

Kursen börjar måndagen den 11 januari 2021.

Sportlov är vecka 8. Påsklov är vecka 14.

Terminen slutar den 4 juni 2021.

Ansök senast

Sista dag för ansökan är 15 november. Besked om antagning ges kort därefter.

Antagningsprocess och kriterier

För att studera på folkhögskola behöver du vara minst 18 år. Vid ansökan ska du skriva ett personligt brev om varför du vill gå kursen samt delge oss dokument som visar att du kan studera på gymnasienivå, t.ex. betyg från avslutad grundskola eller påbörjade studier på gymnasieskola. Du blir sedan kontaktad av oss och vi bokar in ett samtal där du får berätta om dig själv och vi berättar mer om kursen och skolan. Antagning sker sedan utifrån bedömningen att den sökande har motivation att studera och förmåga att tillgodogöra sig kursens innehåll.

Om du saknar enstaka betyg för att bli klar med grundskolan kan du ändå ansöka till oss så gör vi en individuell bedömning.

Kostnader för kursdeltagaren

Skolan tar ut en avgift på 500 kr per termin. Detta täcker bland annat all kurslitteratur och studiebesök.

Kontaktpersoner

Jonas Wilson, Biträdande rektor. administration@holmafolkhogskola.se eller telefon 0730681262.