Deltagargrupper och miniprojektstöd

Aktuell information om grupperna och kontaktperson finns på tavlan i Holmen-matsalen. Följande deltagargrupper är aktiva för närvarande:

Grupp Tiny house

Gruppen för dig som vill lära dig om att bygga tiny houses och eventuellt styra upp kortare eller längre workshops.

Grupp Väva pilkorg

Gruppen för dig som vill lära dig att väva av pil. Man söker en lärare för att kunna genomföra en workshop. En grupp har startats i Messenger.

Grupp Vilda ätliga växter, fermentering och syrning

Gruppen för dig som vill lära dig om vilda ätliga växter, fermentering och syrning.

Grupp Skolans receptbok

Gruppen kommer samla recept i en pärm som finns på Holmen.

Dansgrupp

Gruppen träffas och dansar

Grupp för tillverkning av tvål och salvor

Vi gör naturliga produkter tillsammans i huvudbyggnadens kök.

Grupp för engagemang mot GMO och andra samtal

Samtalsgrupp för olika frågor som handlar om vi människor och Jorden. Syftet är att skapa energi för att engagera sig i olika frågor.

Ämnen 

– Vad är GMO/NGT i vårt liv på Jorden 

– Vad är tiden i vårt liv på Jorden

– Vad är balans mellan hjärna och hjärta

– Slav till pengar?

Grupp för att starta en gemensam gård

Här träffas de som är intresserade av att gemensamt köpa och bo på en gård.

Träna tillsammans

Yoga

Chillgrupp som träffas ute

Grupp som hittar på olika trevliga sätt att umgås och leva ute. Första träffen med övernattning kommer ske vid Vaxsjön. Datum kommer.

Bokgrupp

Grupp som utvecklar Holmas gemensamma bokhylla/bibliotek med nya hyllor och genom att samla in skänkta eller köpa in nya böcker.

Slöjdgrupp

Grupp för dig som vill slöjda och bygga tillsammans med andra.

Miniprojektstöd på Holma Folkhögskola

Har du en idé du vill testa och utveckla?

Miniprojektstöd ger möjlighet att utforska ett område du är intresserad av. Samtidigt som du utvecklas inom området ska projektet bidra till skolan på något sätt, tex. genom att utveckla platsen, sprida kunskap och inspiration eller gynna möten. Om du får projektstöd presenteras detta på något sätt, t.ex. i form av en utställning, workshop eller presentation (s.k. kulturprogram) för allmänheten. Du kan söka upp till 3000 kr.

Exempel på miniprojektstöd: 

Föreläsare/workshophållare: Arrangera en föreläsning , workshop eller studiebesök med en person du vill lära dig mer av.

Fotoutställning: Fånga någon aspekt av Holma på bild och gör en utställning av det.

Studiebesök / studieresa: Gör ett studiebesök / studieresa och ordna sedan 1-2 föreläsningar eller workshop utifrån det du lärt dig.

Odling: Någon intressant och användbar växt / odlingssystem som du vill testa och utveckla? Om det passar bra in någonstans på Holma så testar vi!

Prova ny utrustning/ verktyg/redskap:  Inköp, användning och utvärdering av t.ex. nötknäckare, mustningsmaskin, oljepress, lie. Testa själv och utvärdera hur den kan bli en resurs för skolan.

Utveckla platsen:  Har du en idé om ett bygg-, fixar-  eller odlingsprojekt som skulle förbättra skolan?

Alla som är deltagare på skolan kan söka miniprojektstöd.  Du får besked inom en månad från att du sökt och kan sedan arbeta med projektet under 3 månader, eller längre om det skulle behövas för projektet. Totalt delas upp till 15 miniprojektstöd ut under året (max tio under våren). Har du frågor, prata med Karin Ervelin eller Kim Moberger

Ansök: 

Namn och Klass 

Vad vill du göra? 

Hur bidrar ditt projekt till andra deltagare, din kurs och/eller skolans utveckling?

Hur ser din tidsram för projektet ut?

Hur ser din budget för projektet ut? 

Hur och när blir ditt projekt presenterat? (Tex workshop, utställning, färdigställande?)

Ansvarig lärare/handledare: 

Lämna in till Karin Ervelin eller Kim Moberger

Rulla till toppen