CSN

De flesta av våra kurser ger dig som deltagare rätt till studiehjälp eller studiemedel. På Allmän kurs går det att läsa både på grundskolenivå och gymnasienivå medan våra profilkurser innebär studier enbart på gymnasienivå. Det gör att de inte belastar det antal terminer du kan få studiemedel för på högskola/universitet. Information om vilken nivå just den kurs du går ligger på och om den ger rätt till studiehjälp och studiemedel finns på respektive kurssida.

Det är viktigt att du själv har koll på vilken nivå dina studier går på och vilken nivå du har läst på tidigare. Det händer tyvärr ibland att vi får sökande som efter kursstart upptäcker att de redan har använt alla de veckor som de har rätt till på en viss nivå – ofta tvingas dessa deltagare då sluta på kursen. Kolla gärna hur många veckor du kan få studiemedel för genom att logga in på Mina sidor på csn.se, klicka på ‘studera’ och sedan ‘använda veckor’.

En skillnad finns mellan studiehjälp och studiemedel. Studiehjälpen vänder sig till dig som är under 20 år (t.o.m. vårterminen det år du fyller 20 år) och innebär att du kan få pengar för studier på grundskole- och gymnasienivå. Studiehjälpen består av studiebidrag, inackorderingstillägg och eventuella extra tillägg.

Studiemedel kan du söka för från och med höstterminen det år du fyller 20 år. Studiemedel består av studiebidrag och studielån och beräknas per vecka. Du kan få studiemedel för studier på heltid eller deltid (50 eller 75 procent).

Hur länge kan jag få studiemedel?

Du som saknar slutbetyg från treårig gymnasieutbildning kan få studiemedel på gymnasienivå under 120 veckor.

Du som har en treårig gymnasieutbildning kan få studiemedel på gymnasienivå under 80 veckor.

Här kan du söka studiemedel

 

Rulla till toppen