Fröodling – distans

Ansökan till kursen är nu stängd! 

För att kunna odla vår mat måste vi ha utsäde, alltså fröer. Idag kommer nästan allt utsäde till grönsaker från utlandet och det finns nästan ingen utveckling av nya sorter kvar i Sverige. Bristen på egen fröproduktion och utveckling gör att vi som land är helt beroende av utländsk fröproduktion och att global handel fungerar. Vid en större kris skulle vi som land kunna stå utan utsäde.

Det finns därför all anledning till att lära sig att odla sina egna fröer. Dessutom kan man även som amatörodlare börja göra egna korsningar och ta fram nya sorter som man kan anpassa till sin egen växtzon. I ett föränderligt klimat är det viktigt att kontinuerligt utveckla nya sorter och eftersom vi i norden har väldigt extrema förutsättningar för odling behöver vi ofta egna sorter.

Distanskurs i fröodling vänder sig till dig som vill lära dig att ta egna frön från våra vanliga grönsaker. För att göra detta krävs växtkunskap men också en grundläggande förståelse för växternas biologi och genetik. Kursen innehåller dessutom en del kulturhistoria kring våra vanliga grönsaker och vi kommer också att ta upp hur man kan göra egna korsningar och ta fram egna sorter.

Kursinnehåll:

  • Grundläggande fröodling (odling, korsningar, selektion, tröskning, lagring)
  • Kultursorter, genetisk mångfald
  • Grönsakernas historia
  • Fröförädling
  • Lokala fröbanker, föreningar, fröbyten
  • Landrace gardening

När och var: Onsdagar vecka 34-44, kl 18.00-20.00.  Vi möts på Zoom. Mellan kursträffarna på Zoom, finns det egna uppgifter och egen inläsning att göra. Kursträffarna består av föreläsningar, gruppsamtal, redovisning av uppgifter, gästföreläsningar mm.

Omfattning på kursen: 25%

Pris & kursmaterial: Kursen i sig är gratis men kostnad tillkommer ev. för kurslitteratur.

Kursverktyg: Tillgång till dator och internet är ett villkor för deltagande på kursen. Undervisningen sker på Zoom och genom Google. Du behöver därför ha en epost som är kopplad till ett Google-konto.

Anmälan och antagning: Du anmäler dig här via SchoolSoft. Fyll i dina erfarenheter och bifoga ett personligt brev. Vid många ansökningar kommer vi att prioritera de som har tidigare erfarenhet av fröodling. Sista anmälningsdatum är 15/5. De som antas kommer att få besked via e-post.

Antal platser: 20

Förkunskaper: En del av kurslitteraturen är på engelska. 

Vid frågor, kontakta kursansvarig Karin Jansson, 070-4804632