Sociokrati och självorganiserat samarbete – distans

Ansökan till höstens kurs i sociokrati är nu stängd.

Vill du lära dig mer om hur vi kan organisera oss så att vi styr oss själva på ett självorganiserande och hållbart sätt?

Holma folkhögskola styrs idag självorganiserande genom sociokrati och nu delar vi gärna med oss hur vi gör. Globalt sett, är sociokrati en rörelse, ett organisationssätt och en styrverktyg som växer expolsionsartat. Vi är övertygade om att du efter kursen kan börja använda de sociokratiska verktygen i dina egna samarbetsformer.

Detta är den mest omfattande kursen som har genomförts på svenska hittills. Under 15 veckor kommer du att ges inblick och praktisk erfarenhet i sociokratins olika delar genom möten via Zoom.

Kursbeskrivning

Sociokrati är en metod för hur vi kan organisera oss tillsammans, samt för hur vi gemensamt styr oss själva på ett självorganiserande sätt. Under denna distanskursen över 15 veckor kommer du att lära dig att använda naturliga samarbetsmönster som vägleder oss tillsammans utifrån våra behov och utifrån vad vi vill åstadkomma. Ibland behöver vi fatta snabba beslut, ibland har vi mer tid. Sociokrati ger oss möjligheten att på ett dynamiskt sätt variera metoder, samtidigt som alla som berörs får vara med och ge sin mening och uttrycka sina behov. Kursen ger en praktisk inblick i Sociokrati och vi får prova verktygen i praktiken. Vi får också känna på hur det fungerar att vara en del av en sociokratisk organisation. Tillsammans tar vi fram målbilder och vi provar metoder för att lösa komplexa problem tillsammans. Genom öppna rollfördelningar lär vi oss att fokusera på effektiva lösningar för helheten. Vi tar inspiration från naturen, där vi ser att självorganiserande system också måste vara självlärande och självförstärkande för att kunna överleva. Detta är en av grundprinciperna inom sociokrati. Under kursen kommer vi därför att kontinuerligt lära oss om metoder för hur vi tillsammans utvärderar det vi gör, och hur vårt agerande på så sätt kan bli bättre.

När och var: 2/9 – 13/12. Kursen börjar på en måndag och slutar på en fredag. Vi möts regelbundet på Zoom på tisdagkvällar, men även under vissa måndagkvällar. Mellan kursträffarna på Zoom, får alla egna studieuppgifter samt gruppuppgifter. Det betyder att självorganiserat arbete i grupp och individuellt kan föregå under andra veckodagar då även lärare finns tillgänglig. 

Omfattning på kursen: 50%, möjlighet till stöd genom CSN finns. Villkoren för godkänd kurs är att du deltar i både i helklass och i grupparbeten.

Förkunskaper: Kurslitteraturen och en del av arbetsmaterialet på kursen är på engelska. Du behöver därför ha god förståelse i engelska.

Detta förväntas deltagaren kunna efter avslutad kurs

Efter avslutad kurs förstår du grunderna i ett sociokratiskt möte och hur en sociokratisk organisation fungerar. Du känner till sociokratins roller, olika rutiner och mötesformat. Dessutom förstår du vikten av organisatorisk feedback och har en grundläggande förståelse för hur du kan börja implementera sociokratiska rutiner i din vardag.

Pris & kursmaterial: Kursen i sig är gratis. För att kunna genomföra kursen fullt ut, behöver de som antas köpa en del kursmaterial till självkostnadspris, 278kr. 

Kursverktyg: Tillgång till dator och internet är ett villkor för deltagande på kursen. Det räcker inte med en telefon eller en padda. Undervisningen sker på Zoom och genom Google. Du behöver därför ha en epost som är kopplad till ett Google-konto.

Anmälan och antagning: Du anmäler dig via SchoolSoft. Fyll i dina erfarenheter och bifoga ett personligt brev. För att delta på kursen måste du vara minst 18 år gammal det halvår kursen startar. Vid många ansökningar kommer vi att prioritera utifrån de som bedöms kunna hjälpa till att bära sociokrati vidare i praktiken i sina lokala sammanhang. Sista anmälningsdatum är 15/5. Alla besked om antagning kommer efter detta datum via e-post. Holma förbehåller sig rätten att ställa in kurser vid lågt söktryck eller annan oväntad betydande händelse. De som blir antagna garanterar sin plats på kursen genom att köpa kurslitteraturen. Mer information om detta följer vid antagning.

Antal platser: Max 18

Ansvarig kursledare: Andreas Jonsson är certifierad utbildare och konsult inom sociokrati och permakultur. Han har arbetat med och handlett sociokratiska grupper och kurser i Sverige, Norge, Danmark och Finland sen 2012. Sen 2017 arbetar han med den globala idéella organisationen SociocracyForAll, idag främst inom utbildning och kursutveckling.  Andreas är också en del av Holma folkhögskola, som drivs sociokratiskt.

Under kursens gång kommer även ytterligare två lärare och facilitatorer att vara med, Hanna Fischer och Sofie Malm. De arbetar också tillsammans med SociocracyForAll, där de knuffar de sociokratiska processerna framåt

Vid frågor, kontakta kursansvarig Andreas Jonsson

andreas.jonsson@holmafolkhogskola.se

Rulla till toppen