Sociokrati och självorganiserat samarbete – distans

Ansökningstiden är nu stängd. Kursen blev proppfull direkt. Håll utkik på Facebook och på Instagram när nästa kurstillfälle ges.

 

Vill du lära dig mer om hur vi kan organisera oss så att vi styr oss själva på ett självorganiserande och hållbart sätt?

Holma folkhögskola styrs idag självorganiserande genom sociokrati och nu delar vi gärna med oss hur vi gör. Globalt sett, är sociokrati en rörelse, ett organisationssätt och en styrverktyg som växer expolsionsartat. Vi är övertygade om att du efter kursen kan börja använda de sociokratiska verktygen i dina egna samarbetsformer.

Detta är den mest omfattande kursen som har genomförts på svenska hittills. Under 13 veckor kommer du att ges inblick och praktisk erfarenhet i sociokratins olika delar genom möten via Zoom.

Kursbeskrivning
Sociokrati är en metod för hur vi kan organisera oss tillsammans, samt för hur vi gemensamt styr oss själva på ett självorganiserande sätt. Under denna distanskursen över 13 veckor kommer du att lära dig att använda naturliga samarbetsmönster som vägleder oss tillsammans utifrån våra behov och utifrån vad vi vill åstadkomma. Ibland behöver vi fatta snabba beslut, ibland har vi mer tid. Sociokrati ger oss möjligheten att på ett dynamiskt sätt variera metoder, samtidigt som alla som berörs får vara med och ge sin mening och uttrycka sina behov. Kursen ger en praktisk inblick i Sociokrati och vi får prova verktygen i praktiken. Vi får också känna på hur det fungerar att vara en del av en sociokratisk organisation. Tillsammans tar vi fram målbilder och vi provar metoder för att lösa komplexa problem tillsammans. Genom öppna rollfördelningar lär vi oss att fokusera på effektiva lösningar för helheten. Vi tar inspiration från naturen, där vi ser att självorganiserande system också måste vara självlärande och självförstärkande för att kunna överleva. Detta är en av grundprinciperna inom sociokrati. Under kursen kommer vi därför att kontinuerligt lära oss om metoder för hur vi tillsammans utvärderar det vi gör, och hur vårt agerande på så sätt skulle kan bli bättre.

När och var: 26/9 – 23/12. Vi möts på Zoom under en kväll i veckan, under ca. 2 timmar. Starttiden kommer variera en aning och första träffen är lite kortare, men runt 19.00 – 21.00 är en generell tid. Mellan kursträffarna på Zoom, får alla egna studieuppgifter samt gruppuppgifter. Det betyder att eget självorganiserat arbete kan föregå under andra veckodagar. Möteskvällar som gäller är i huvudsak onsdagar, men en och annan måndag eller tisdag är också med. Mötesdatum 26/9, 5/10, 11/10, 19/10, 26/10, 9/11, 16/11, 23/11, 30/11, 7/12, 14/12, 19/12, 23/12

Omfattning på kursen: 50%, möjlighet till stöd genom CSN finns.

Pris & kurslitteratur: Kursen i sig är gratis. Den mesta av kurslitteraturen och också gratis, men för att kunna genomföra kursen fullt ut, behöver de som antas köpa en del kurslitteratur till självkostnadspris – 258kr.

Anmälan och antagning: Du anmäler dig via SchoolSoft. Fyll i dina erfaranheter och bifoga ett personligt brev. Löpande antagning. Vid många ansökningar kommer vi att prioritera utifrån de som bedöms kunna hjälpa till att bära sociokrati vidare i praktiken i sina lokala sammanhang. De som antas kommer att få besked via e-post, och du garanterar då din plats på kursen genom att köpa kurslitteraturen. Mer information om detta följer vid antagning. Sista anmälningsdatum är  21/9.  Ansökningstiden är nu stängd. Kursen blev proppfull direkt med löpande antagning. Håll utkik på Facebook och på Instagram när nästa kurstillfälle ges.

Antal platser: Max 18

Förkunskaper: Kurslitteraturen och en del av de webbaserade uppgifterna är på engelska. Du behöver därför ha god förståelse i engelska.

Ansvarig kursledare: Andreas Jonsson är utbildare och konsult inom sociokrati och permakultur. Han har arbetat med och handlett sociokratiska grupper och kurser i Sverige, Norge, Danmark och Finland sen 2012.  Andreas är idag vald ledare och rektor för Holma folkhögskola, som drivs sociokratiskt. Han arbetar också i den globala idéella organisationen SociocracyForAll, främst med utbildning och kursutveckling.

Under kursens gång kommer även ytterligare fyra facilitatorer, alla med erfarenhet från SociocracyForAll, att knuffa de sociokratiska processerna framåt och stödja kursgruppen.

Vid frågor, kontakta kursansvarig Andreas Jonsson

andreas.jonsson@holmafolkhogskola.se