Livsmedelsförädling för omställare

 

Ansök till 2024-års kurs 1 HÄR! Sista dag för ansökan är 15 november.

Kursbeskrivning 

En distanskurs med helgträffar för dig som vill lära dig att ta tillvara och förädla odlade och vilda råvaror, och som vill undersöka vilka verktyg som finns för att din livsmedelskonsumtion och -produktion ska bli ännu mer hållbar. 

Att producera och ta hand om livsmedel på sätt som visar omsorg om både jord och människor har aldrig varit viktigare. Det samma gäller vår förmåga att trygga den egna matsäkerheten. Livsmedelsförädling för omställare är en kurs som erbjuder kunskap om råvaror, förädlingsmetoder och livsmedelsflöden, och som ger dig enkla verktyg att använda i din egen omställning. 

Kursen följer naturens årshjul, och de livsmedel vi arbetar med utgår därför från aktuell årstid och odlingssäsong. Under vårterminen tittar vi närmare på de livsmedel som ofta återfinns i självhushållarens skafferi – som torkade baljväxter, torkad majs, spannmål och grönsaker som kan lagras länge. Men vi ägnar oss också åt de tidiga ätliga perennerna och det som finns i naturen. 

Under sommar och höst fokuserar vi primärt på olika konserveringsmetoder för att bevara skörden. Vi testar torkning, vattenbadskonservering och tryckkonservering som metoder, och vi syltar, saftar, mustar, mjölksyrar och gör olika inläggningar.

Kursen har en praktisk och en teoretisk del. Den praktiska delen går ut på att vi under åtta helger träffas för att skörda och förädla olika livsmedel. Plats för träffarna är Holma Folkhögskola i Höör och Vånga utanför Kristianstad. Mellan träffarna ges även praktiska uppgifter i livsmedelsförädling som du genomför på egen hand eller i grupp.

Den teoretiska delen fokuserar dels på livsmedelskunskap och dels på permakultur och vad som menas med hållbar konsumtion och produktion av mat. Vi träffas digitalt måndagskvällar 18.30 – 20.30 för lärarledd undervisning. Mellan träffarna arbetar deltagarna både enskilt och i grupp, med tillgång till lärare om inget annat anges.

Du kommer få formulera ett eget omställningsmål som är relevant för kursens tema, och som du genomför och dokumenterar under kursens gång.

Kursen tillämpar permakulturpedagogik, det vill säga att den utgår från etikerna Omsorg om jorden, Omsorg om människan och Rättvis fördelning, samt att några för permakulturen typiska verktyg kommer läras ut.

Kursen ger grundläggande kunskap i livsmedelsförädling.

Kursen passar särskilt bra för dig som av olika skäl helst tar del av undervisning som ges under helger och kvällar, till exempel på grund av lönearbete eller annat.

Kursverktyg

Vi använder Zoom och Google Drive som primära arbetsverktyg för distansundervisningen. För kommunikation i övrigt används e-post. 

Det kommer skapas en sluten Facebook-sida för kursen, där deltagarna kan inspirera och lära av varandra, och på ett enkelt sätt ta del av varandras bilder, processer, frågor och idéer. 

Kurslitteratur

All kurslitteratur tillhandahålls av skolan 

Kurstider 

19:e februari – 17:e november

Fysiska träffar 

De fysiska träffarna är förlagda till åtta helger fördelade på vår och höst. Samtliga träffar är obligatoriska. Om inget annat anges är det 08.00 till 16.00 som gäller följande datum:

16-17:e Mars
20-21:e April
11-12:e Maj
14-16:e Juni OBS! Tre dagar.
31:e Aug – 1:e Sep
20-22:e September OBS! Tre dagar.
12-13:e Oktober
16-17:e November

Digitala träffar 

Måndagar 18.30 – 20.30

Omfattning 

Deltid 50 %, distans med träffar.

Studiemedel 

Kursen berättigar till studiemedel från CSN. Mer info finns här

Ansök senast 

Ansök här senast den 15 november. Antagningsbesked ges så fort som möjligt efter detta datum.

Antagningsvillkor 

Antagningen baseras på:

  • Kursens relevans för din egen omställning.
  • Möjlighet att närvara vid kursens alla träffar, både på plats och distans.
  • Ditt intresse och behov av att lära dig grundläggande metoder för förädling av livsmedel.
  • Dina möjligheter att i snitt sätta av 10 timmar/vecka till undervisning och skolarbete.

Kursmål

När kursen är slut

  • Kommer du känna dig trygg med att förädla det du odlar och/eller har nära dig.
  • Kommer du att ha verktyg för att börja/fortsätta bygga en etisk och ekologisk hållbar relation till maten du äter.
  • Kommer du ha fått med dig kunskaper om hur nuvarande livsmedelsflöden ser ut och vilka alternativ som finns till detta.

Plats för kursen 

Holma gård, Höör
Enstaka tillfällen även Villands Vånga, Kristianstad
Du behöver kunna ta dig till och från undervisningsplatsen.

Kontaktperson 

Kjerstin Jonsson 

kjerstin.klaeboe@holmafolkhogskola.se