Livsmedelsförädling för omställare

 


Nu är ansökningstiden till 2023 års kurs stängd.

Kursbeskrivning 

En kurs för dig som vill lära dig att ta tillvara och förädla odlade och vilda råvaror, och som vill undersöka vilka verktyg som finns för att din livsmedelskonsumtion- och produktion ska bli ännu mer hållbar. 

Att producera och ta hand om livsmedel på sätt som visar omsorg om både jord och människor har aldrig varit viktigare. Det samma gäller vår förmåga att trygga den egna matsäkerheten. Livsmedelsförädling för omställare är en kurs som erbjuder kunskap om råvaror, förädlingsmetoder och livsmedelsflöden, och som ger dig enkla verktyg att använda för att din relation till maten du äter ska bygga på etiskt hållbara principer.

Kursen följer naturens årshjul, och de livsmedel vi arbetar med utgår därför från årstid och odlingssäsong. Under vårterminen tittar vi närmare på de livsmedel som ofta återfinns i självhushållarens skafferi – som torkade baljväxter, torkad majs, spannmål och grönsaker som kan lagras länge. Men vi ägnar oss också åt de tidiga ätliga perennerna och det som finns i naturen. 

Under sommar och höst fokuserar vi primärt på olika konserveringsmetoder för att bevara skörden. Vi lär oss mer om hur vi tillagar och konserverar svamp, frukt, nötter och bär, vi undersöker torkning som metod, gör must och vinäger och mjölksyrar grönsaker. Kursen avslutas med att vi tillsammans gör en middag där de olika förädlingsmetoderna vi har arbetat med är representerade. 

Kursen har en praktisk och en teoretisk del. Den praktiska delen går ut på att vi under åtta helger träffas för att skörda och förädla olika livsmedel. Plats för träffarna är Holma Folkhögskola i Höör och Vånga utanför Kristianstad. Mellan träffarna ges även praktiska uppgifter i livsmedelsförädling som du genomför på egen hand.

Den teoretiska delen föregår på distans och fokuserar dels på livsmedelskunskap och dels på vad som menas med hållbar konsumtion och produktion av mat. Vi träffas digitalt vissa måndagskvällar 18.30 – 19.30 för lärarledd undervisning, men mellan träffarna gäller även egna studier.

Kursen ger grundläggande kunskap i livsmedelsförädling.

Kursen tillämpar permakulturpedagogik, det vill säga att den utgår från etikerna omsorg om jorden, omsorg om människan och rättvis fördelning, samt att några för permakulturen typiska verktyg kommer läras ut.

Kursverktyg

Vi använder Zoom och Google Drive som primära arbetsverktyg för distansundervisningen. För kommunikation i övrigt används e-post.

Kurslitteratur

All kurslitteratur tillhandahålls av skolan 

Kurstider 

13:e mars – 26:e november

Fysiska träffar 

De fysiska träffarna är förlagda till åtta helger fördelade på vår och höst. Om inget annat anges är det 08.00 till 16.00 som gäller följande datum:

18-19:e Mars
22-23:e April
13:e Maj
10-11:e Juni
4-6:e Augusti
16-17:e September
7-8:e Oktober
25-26:e November

Digitala träffar 

Måndagar 18.30 – 19.30

Omfattning 

Deltid 50 %, distans med träffar 

Studiemedel 

Kursen berättigar till studiemedel från CSN. Mer info finns här. 

Ansök senast 

Ansök senast den 8 januari. Besked ges senast 1 februari.

Antagningsvillkor 

  • Intresse för hållbarhetsfrågor och mat
  • Möjlighet att närvara vid kursens alla träffar, både på plats och distans

Kursmål

När kursen är slut

  • Kommer du känna dig trygg med att förädla det du odlar och/eller har nära dig.
  • Kommer du att ha verktyg för att börja/fortsätta bygga en etisk och ekologisk hållbar relation till maten du äter.
  • Kommer du ha fått med dig kunskaper om hur nuvarande livsmedelsflöden ser ut och vilka alternativ som finns till detta.

 

Plats för kursen 

Holma gård, Höör
Enstaka tillfällen även Villands Vånga, Kristianstad
Du behöver kunna ta dig till och från undervisningsplatsen. Vi kommer försöka skapa samåkning vid behov.

 

Kontaktperson 

Kjerstin Jonsson 

kjerstin.klaeboe@holmafolkhogskola.se