Holmakalendern

I höst anordnar vi Holmaonsdagar, aktiviteterna är öppna både för deltagare och andra omställningsintresserade. Se kalendern för mer info!   

Vi har startat igång kortkurser i samverkan med omställningsaktörer i Skåne. Målet är att verka för lokal omställning och stark lokal samverkan. Vår vision är att genom kurser kring småskalig produktion, återbruk och hushållning med resurser hjälper vi människor att gå från att vara i första hand konsumenter till att i högre grad vara producenter. Detta kommer vi nu genomföra, både på skolan och genom våra kortkurser på olika platser i Skåne.

Information om kortkurser i samverkan med lokala omställningsaktörer marknadsförs framförallt lokalt då prioriterade målgruppen är de som bor i närområdet. För närvarande samverkar vi med omställningsaktörer i Solbyn, Vånga, Lund, Lilla Skräddaröd och Östanå. Vill du ha mer information om kortkurserna kontakta gärna kim.moberger@holmafolkhogskola.se  

(Vill du ha full koll på vad som händer på Holma, klicka på + längst på kalendern, så kan du se programmet i din egen kalender när som helst).