Kortkurser på Holma

I kalendern ser du vilka kortkurser som är inplanerade på Holma Folkhögskola under 2023. Programmet uppdateras kontinuerligt under året.

Holma Folkhögskola samverkar med flera omställningsnoder i Skåne. Tillsammans anordnar vi kortkurser för lokal omställning. För närvarande samverkar vi med omställningsaktörer i Skogsträdgårdsgruppen Solbyn i Dalby, Nätverket Magdala i nordvästra Skåne, Vånga i nordöstra Skåne, Källby Mölla Mångfaldsodling i Lund och Gylleboverket i Österlen. Vill du ha mer information om kortkurserna kontakta gärna kim.moberger@holmafolkhogskola.se  

(Vill du ha full koll på vad som händer på Holma, klicka på + längst på kalendern, så kan du se programmet i din egen kalender när som helst).