Kortkurser

Nu startar vi igång kortkurser i samverkan med omställningsaktörer i Skåne. Målet är att verka för lokal omställning och stark lokal samverkan. Vår vision är att genom kurser kring småskalig produktion, återbruk och hushållning med resurser hjälper vi människor att gå från att vara i första hand konsumenter till att i högre grad vara producenter. Detta kommer vi nu genomföra, både på skolan och genom våra kortkurser på olika platser i Skåne.

I kalendariet nedan ser du vilka aktuella kortkurser som är planerade. Dessa är öppna för alla, men prioriterade målgruppen är främst personer som bor i närområdet där de hålls. Vill du veta mer om våra kortkurser, kontakta kim.moberger@holmafolkhogskola.se 

(Vill du ha full koll på vad som händer på Holma, klicka på + längst på kalendern, så kan du se programmet i din egen kalender när som helst).