Permakultur PDC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansökan till PDC-kursen 2024 är nu stängd.

Kursbeskrivning

Detta är Holmas Certifieringskurs i Permakulturdesign (PDC), enligt internationell standard. I denna kursen får du arbeta dig igenom en hel process i permakulturdesign. Du får under tiden ta del av verktyg och tankesätt, och det övergripande målet är att rusta dig i utvecklingen av framtida hållbara livsmiljöer och samarbeten. Kursen kommer att genomföras med fokus på gruppdesigner.

 

Permakultur PDC är en distanskurs med många gemensamma träffar och eget arbete när deltagarna möts i arbetsgrupper. Det är en distanskurs med mycket mötestid! Det innebär att tid krävs för grupparbeten mellan kursens fasta möteshelger. Se därför till att planera gott om tid för detta.

 

Vad är permakultur?

Permakultur är ett mångsidigt verktyg för hållbara och regenererande helhetslösningar, som vi behöver i en osäker framtid. Det är också en internationell rörelse som tar den mänskliga och ekologiska krisen vi står inför, på djupaste allvar. Jorden plundras på sina resurser, arter utrotas, och ekosystemen förstörs i ett rasande tempo. Våra mänskliga relationer och ekonomiska förutsättningar utarmas som en följd av detta. Miljöproblem, sociala problem och ekonomisk knapphet hänger ihop. Permakultur ger oss konkreta redskap att vända på detta för att

 • värna om jorden, med alla dess livsformer och komplexa livsmiljöer
 • skapa ett värdigt liv för alla människor
 • se till att det sker en rättvis fördelning av resurserna på jorden

Permakultur är inriktat på lösningar. Genom metodiskt analys- och designarbete lägger vi grunden för att bygga upp ett decentraliserat och hållbart kretsloppssamhälle, som tillgodoser våra behov av mat, boende, social närvaro och fungerande ekonomier, utan att förorena eller exploatera vår omgivning. Vi hämtar inspiration och lär oss genom de naturliga ekosystemen och deras förmåga att bygga upp resurser, och vi lär oss att ansluta till de befintliga kretsloppen runt oss.

 

Kursinnehåll

 • Permakulturens etik och principer
 • Grundläggande begrepp och verktyg
 • Att läsa landskap och mönster
 • Odling: jorden, näringsämnenas kretslopp, växtsystem, mikroklimat, träd
 • Djuren i permakultur
 • Kretsloppsboendets funktioner: kretsloppshuset, uthålliga energisystem, ekobygg
 • Klimat och energi, energiströmmar, trädens energiutväxling med omgivningen
 • Vatten: kretslopp, vatten i landskapet, spillvattenrening
 • Regenerativa ekonomier
 • Avfallshantering, återanvändning
 • Hållbar organisering och beslutsprocesser
 • Social permakultur
 • Bioregion, kopplingar mellan stad och land

 

Kursen består av tre delar:

 1. Designarbeten i grupp. Vi arbetar i mindre designgrupper med olika konkreta områden. Designprocessen planeras av respektive grupp och en hel del träffar sker mellan de fasta mötestillfällena. Under en av de sista träffarna sker slutredovisningen av gruppernas olika designer.
 2. Teoretiska studier på egen hand och i mindre grupper mellan träffarna och föreläsningar, övningar och diskussioner på de gemensamma träffarna.
 3. Digital aktivitet. Arbetsuppgifter och material kräver tillgång till internet, dator och arbete i Google Drive. Vi kommer att använda oss av digitala verktyg för kommunikation.

 

Plats för kursen

Kursen hålls på olika ställen i Skåne (Bl a Lund, Höör och Vånga). Du behöver kunna resa mellan dessa platser. Under kurstillfällen så kommer vi också att sova över på olika platser, och vi reser tillsammans under septemberhelgen. 

 

Kurstider

Kursen startar med ett digitalt uppstartsmöte och ett utskick av distansuppgifter 11/3 2024 och slutar den 27/10 2024. Hela gruppen träffas under fem intensiva helger, från torsdag eller fredag förmiddag – söndag ca. kl.18.00. Så totalt fem fasta tillfällen på på mellan 3-4 dagar. Helgträffarna är 4/4 – 7/4, 23/5 – 26/5, 22/8 – 25/8, 27/9 – 29/9 och 25/10 – 27/10 . Under de gemensamma träffarna kommer vi att vara på flera olika platser i Skåne, och det är vanligt att vi sover över på plats. Förutom de gemensamma helgträffarna kommer alla deltagare att träffas både digitalt och fysiskt, för att genomföra sina designarbeten. Det innebär att kursen faktiskt är en av de mest omfattande PDC-utbildningarna som finns idag.

 

Kursens omfattning

Kursen hålls på 50 %. Det är vanligt att även personer som lönearbetar kan genomföra kursen. Distansstudier i permakultur innebär mycket egenansvar och intensivt grupparbete, mellan kursträffarna. Detta sker både digitalt och genom fysiska träffar på de olika designplatserna. Tänk på att planera tid för detta!

 

Kurslitteraturen: Är till stora delar på engelska; “The Earth Care Manual” av Patrick Whitefield, “Permaculture design – a step by step guide” av Aranya, övrigt material tillhandahålls

 

Krav på godkänt: Närvaro och deltagande på alla träffar. Redovisade uppgifter, och ett inlämnat och genomgånget designarbete.

 

Studiemedel

Kursen berättigar studiemedel från CSN. Läs mer under fliken “För kursdeltagare”.

 

Kostnader

Resekostnader och kurslitteratur bekostas av kursdeltagarna själva.

 

Detta förväntas deltagaren kunna efter avslutad kurs

Med hjälp av de verktyg du får på kursen, ska du själv kunna påbörja och genomföra en permakulturdesign. Hela processen – från målformulering, observationer och analys till ett färdigt förslag. Du får också förståelse för hur ekosystemen runt oss fungerar, och kännedom om hur permakulturens olika begrepp och principer hänger ihop, och hur du kan använda detta för att skapa hållbara livsmiljöer.

 

Antagningsvillkor

Vad motiverar dig att söka permakulturkursen? Skriv fritt om hur du har kommit fram till beslutet att söka kursen. Berätta gärna också om dina tidigare relevanta erfarenheter inom de områden som berörs i kursen. Har du kanske en konkret plats eller ett riktigt projekt som du vill förverkliga tillsammans med andra, beskriv detta. Vi kommer att prioritera bland de som har relevanta erfarenheter och intresse av att utveckla permakulturkunskaper i praktiken. Intervjuer kan förekomma under antagningsprocessen.

 

Ansök

Sista dag för ansökan är 15/11 2023.  Alla besked om antagning kommer efter detta datum.

 

Kontaktperson

Andreas Jonsson

andreas.jonsson@holmafolkhogskola.se

 

Rulla till toppen