En drömmare med öppna ögon

Bloggaren Martin Olsson upplevde att traditionella miljöföreningar hade för snävt perspektiv – men hittade rätt i Omställningsnätverket. För Liselotte Bergenzaun Abel, deltagare på kursen Hållbarhet, journalistik och sociala medier, berättar han varför den inre omställningen är lika viktig som den yttre.

Fotot på Martin Olsson är taget vid foten av fjället Akka, Lapplands drottning som även är en samisk gudinna, mödrarnas moder, en exponent för Moder Jord. Foto: Privat

Hur kom det sig att du började engagera dig i Omställningsnätverket?

– Jag hade under flera års tid sökt efter ett grönt sammanhang att verka inom, men kände mig aldrig riktigt hemma inom partipolitiken eller de traditionella miljöorganisationerna. Jag upplevde att de hade ett för snävt och ytligt perspektiv på miljöfrågorna. Det handlade mest om naturskydd och att hitta nya tekniska lösningar på miljöproblemen. Därför började jag studera ekofilosofi som undersöker miljödilemmats kulturella och filosofiska rötter. Ungefär samtidigt kom jag i kontakt med Omställningsnätverket som på olika sätt vill stärka lokalsamhället för att möta energi- och klimatkrisen genom att bland annat öka den lokala mat- och energiproduktionen. Vid sidan av denna yttre omställning betonades även den inre omställningen, vilket jag fann mycket sympatiskt.

– Den inre omställningen handlar mycket om att fördjupa vår kontakt med oss själva, varandra och naturen. I detta arbete ingår även att undersöka det västerländska samhällets världsbild med vidhängande normer som skapat miljöproblemen samt söka alternativa världsbilder som bättre svarar mot människors och andra organismers behov, något som den inre omställningen har gemensamt med just ekofilosofin. I Omställningsnätverket kände jag mig hemma från första stund, inte minst för denna holistiska syn på människan och samhället som jag saknat tidigare. Jag tog initiativet till en omställningsgrupp i Alingsås. Många engagerade och kompetenta personer anslöt och det skedde många positiva saker på kort tid.

Vad ser du som de största utmaningarna i samhället/livet idag?

– Att bryta tillväxt- och konsumtionsparadigmet som nuvarande samhällssystem vilar på som i sin tur bygger på hårda värden såsom tävling, konkurrens och en instrumentell syn naturen. Men i ett stort antal organisationer världen över, varav Omställningsnätverket är ett exempel, växer och blomstrar ett annat paradigm som kan lägga grunden till ett alternativt samhällssystem där mjukare värden står i fokus såsom omsorg, empati och kärlek till människa och natur samt rättvis fördelning. Denna rörelse har idag många anhängare men ingen stark ledare, varför den sällan syns i media. Inom kort når den förhoppningsvis en kritisk massa så att en omställning kan komma till stånd på bred front.

Vad ger dig näring att fortsätta med ditt omställningsengagemang?

– Att lyssna inåt och enbart göra saker som jag känner lust och engagemang för samt söka mig till sammanhang där det finns människor som brinner för samma saker som jag. När vi möts uppstår positiv energi. Tack vare våra olika läggningar, kompetenser och bakgrunder har vi lättare att uppnå uppsatta mål än vad vi hade gjort var för sig. Gruppen (helheten) blir mer än summan av individerna (delarna).

Hur ser din framtidsdröm ut just nu?

– När man arbetar heltid kommer man bara till omställning på en viss nivå. Man orkar högst komma till några omställningsmöten i månaden, ofta med andan i halsen, klämd mellan arbets- och familjeliv. Inte så mycket blir gjort. Det brukar jag kalla omställning 1.0. En uppdaterad version, omställning 2.0, kan komma till stånd först när vi går ner i arbetstid eller arbetar inom ett omställningsföretag. Då frigörs tid och kraft till att ägna oss åt omställning på ett mer genomgripande sätt.

– För egen del drömmer jag om att bygga upp ett boendekollektiv på landsbygden, där det traditionella förvärvsarbetet tar mindre tid och kraft, där hela människan beaktas, såväl hennes sociala, ekologiska, ekonomiska som andliga/existentiella behov, där vi kan nå samklang med oss själva, andra och naturen på ett djupare plan och där hjärnan, hjärtat och kroppens intelligens får lika stora förutsättningar att utvecklas. Då först blir det omställning helt och fullt ut, i både inre och yttre bemärkelse.

Martins blogg som bland annat berör den yttre och inre omställningen:

En drömmare med öppna ögon – inre och yttre vandringar https://endrommaremedoppnaogon.blogspot.com

Text: Liselotte Bergenzaun Abel
Deltagare på kursen Hållbarhet, journalistik och sociala medier samt verksamhetsansvarig Sörby retreatcenter, www.sorbyretreatcenter.com

Rulla till toppen