Ställ om

Kursen kommer att ges under höstterminen 2023. Vi öppnar för ansökningar 1/4.

Vill du få verktyg för att ställa om ditt liv? 

Ställ om är en kurs som lämpar sig för dig som vill hitta din väg in i omställning och som är nyfiken på olika perspektiv och redskap snarare än fördjupa dig i ett särskilt ämne.

Under första veckorna lär vi känna varandra och skolan samtidigt som vi samlar en gemensam bild kring samhällets utmaningar. Därefter är kursen lösningsfokuserad och utforskar olika vägar för hur du kan göra ditt eget liv och ditt lokalsamhälle mer hållbart. Övergripande fokusområden som löper parallellt under kursens gång är självhushållning, krisberedskap, permakultur och aktivt medborgarskap.

Självhushållning

Ska vi kunna ställa om våra liv och själva tillgodose våra grundläggande behov behöver vi bli mer självförsörjande. Under kursen utforskar vi några olika delar inom självhushållning i såväl teori som praktik. Vi provar på lite odling, både på plats på Holma och genom kursens olika studiebesök, och testar olika tekniker för att använda och ta tillvara det vi skördar.

Krisberedskap

Under kursen kommer du att få kunskap för att höja både din egen och samhällets krisberedskap. Du kommer bland annat lära dig:

 • Hemberedskap 
 • Hur det svenska krisberedskapssystemet ser ut 
 • Skillnaden mellan Preppers, Hipsters och Omställare 
 • Ätliga vilda växter

Permakultur 

Permakultur är ett etiskt designverktyg med målet att tillfredsställa mänskliga behov på sätt som samtidigt stärker de naturliga ekosystemen. I likhet med övriga kurser på Holma Folkhögskola har permakultur en central plats i Ställ oms undervisning. 

Aktivt medborgarskap

Omställning i lokalsamhället kräver aktiva medborgare som gör saker tillsammans. Vi hämtar inspiration från olika befintliga gemensamma initiativ som sker i aktiva byar och stadsdelar. Vi undersöker vad som är just din roll i detta och hur vi kan organisera oss genom att använda sociokrati. Under kursen kommer du få möjlighet att utveckla egna idéer och initiativ som intresserar dig och som behövs i ditt lokala sammanhang. Det skulle exempelvis kunna handla om samodling, inköpsförening, kulturevenemang, makerspace eller ekobyar.

Tillsammans med de andra deltagarna utforskar du: 

 • Vad är det som funkar och vad gör gemensamma initiativ hållbara? 
 • Vad är dina mål och drivkrafter och var behövs du i omställningen? 
 • Vilka verktyg behöver du för att komma igång eller stärka det arbete du redan gör? 

 

Kursmål

Efter kursen kommer du:

 • Ha en förståelse för permakultur som verktyg för omställning
 • Ha anammat kunskaper som hjälper dig vidare i din egen självhushållning
 • Ha höjt din egen krisberedskap.
 • Ha fått förståelse för hur man kan ställa om tillsammans med andra.
 • Ha fått möjligheter att utveckla dina idéer i en stödjande och lärorik miljö. 
 • Ha ett bredare kontaktnät. 

 

Kursens upplägg

Kursen växlar mellan teori och praktik. Vi blandar föreläsningar, gästföreläsningar, workshops, bokseminarium, studiebesök, filmvisningar, diskussioner, grupparbeten och praktiskt arbete. 

På onsdagar har alla deltagare på Holma folkhögskola tillval. Det innebär att du väljer ett annat ämne utöver kursens huvudämnen. Exempel på tillval kan vara fröodling, snickeri, odling, livsmedelsförädling, mm. Denna dag har vi lektioner över klassgränserna och du får möjlighet att lära känna fler deltagare på skolan.

Onsdagseftermiddagar erbjuds även ett brett spektrum av frivilliga aktiviteter på skolan.

Kurstid: 14 augusti – 15 december. Höstlov v 44. Lördag den 16 september är en obligatorisk skoldag då skolan har skördefest.

Studietakt: Helfart, 100 %. Lektioner sker oftast kl 9-15 varje veckodag förutom onsdagar då tiden som gäller är 9-12.

Praktik: 2 veckors praktik på heltid ingår i kursen. Dessa utförs v 42-43.

CSN: Kursen berättigar till studiemedel från CSN. Kolla gärna hur många veckor du kan få studiemedel för genom att logga in på Mina sidor på csn.se, klicka på ‘studera’ och sedan ‘använda veckor’. Denna kurs sker på ‘gymnasienivå’.

Kostnader: Kursen är gratis och du behöver inte köpa någon studielitteratur, men vi kommer att göra studiebesök i Skåne där du kommer att få betala din resa dit och tillbaka själv. 

Villkor för att bli godkänd på kursen: För att bli godkänd på kursen krävs att du har en närvaro på minst 80 %. Vid längre sjukdom eller vab kan undantag göras. 

Ansökan: Ansöker gör du på skolans administrativa system Schoolsoft. Första gång du ansöker behöver du starta ett konto varefter du kommer till ett formulär som du fyller i. Bland informationen längst upp på denna sida finns en länk till ansökningssidan. Länk till ansökan kommer här 1 april. 

Ansökningskriterier: Inga särskilda formella meriter krävs, men i samband med antagning undersöker vi dina förutsättningar att tillgodogöra dig och ha nytta av utbildningen. Du måste vara minst 18 år för att gå kursen. Det räcker dock att du fyller 18 år den termin som kursen går. 

Vi tittar bland annat på följande kriterier (utan inbördes rangordning):

– intresse för kursens huvudämnen: självhushållning, krisberedskap, Permakultur och aktivt medborgarskap.

– engagemang i ideella föreningar, miljöfrågor, samhällsfrågor eller liknande.

– utbildning eller arbetserfarenhet som kan anses relevant.

Ansök senast: 15 maj. Besked om antagning ges kort därefter.

Plats för kursen: Holma 135, 24393 Höör Karta

Reseinformation: Direkttåg från Malmö C till Höör tar ca 35 min. Direkttåg från Hässleholm C till Höör tar ca 20 min. Därefter är det en ca 20 min promenad till Holma Gård där skolan ligger. Ett tips för att korta restiden är att ha en cykel i Höör! 

Kontakt: Om du har frågor så kan du vända dig till kursansvarig lärare Hugo på mail hugo.malm@holmafolkhogskola.se