Ställ om – utforska din roll i hållbara lokalsamhällen och städer

Kursen kommer inte att gå under höstterminen 2024.

Efter kursen Ställ Om kommer du:

 • Ha en förståelse för permakultur som verktyg för omställning
 • Ha anammat kunskaper som hjälper dig vidare i din egen självhushållning
 • Ha höjt din egen krisberedskap.
 • Ha fått förståelse för hur man kan ställa om tillsammans med andra.
 • Ha fått möjligheter att utveckla dina idéer i en stödjande och lärorik miljö. 
 • Ha ett bredare kontaktnät. 

Vill du förändra ditt liv och samtidigt göra ett positivt avtryck på vår planet?   

Vi ser ett behov av förändring både gällande hur vi tänker och agerar som individer och kollektiv. Detta för att vi ska vara beredda i en värld i förändring. Samtidigt vill vi bygga jorden vi lever på istället för att utarma den. På Ställ om får du en omställningsresa genom praktiska lektioner, studiebesök och föreläsningar. Du får du prova på olika saker som vi ser som viktiga verktyg för framtiden. En stor del av kursen är samtalen och samarbetet i gruppen. Tillsammans med andra utforskar du hur du kan ställa om ditt liv och din plats. 

Fyra teman går som en röd tråd genom hela kursen:  

Självhushållning

Ska vi kunna ställa om våra liv och själva tillgodose våra grundläggande behov behöver vi bli mer självförsörjande. Under kursen utforskar vi några olika delar inom självhushållning i såväl teori som praktik. Vi provar på lite odling, både på plats på Holma och genom kursens olika studiebesök, och testar olika tekniker för att använda och ta tillvara det vi skördar.

Krisberedskap

Under kursen kommer du att få kunskap för att höja både din egen och samhällets krisberedskap. Du kommer bland annat lära dig:

 • Hemberedskap 
 • Hur det svenska krisberedskapssystemet ser ut 
 • Ätliga vilda växter
 • Starta eld med tändstål

Permakultur 

Permakultur är ett etiskt designverktyg med målet att tillfredsställa mänskliga behov på sätt som samtidigt stärker de naturliga ekosystemen. På kursen lär du dig om hur permakulturens principer kan vara ett användbart verktyg för att analysera din omgivning och för att planera inför förändringar i din vardag. Du kommer att få testa på att designa en plats som du själv väljer.

Aktivt medborgarskap

Omställning i lokalsamhället kräver aktiva medborgare som gör saker tillsammans. Vi hämtar inspiration från olika befintliga gemensamma initiativ som sker i aktiva byar och stadsdelar. Vi undersöker vad som är just din roll i detta och hur vi kan organisera oss genom att använda sociokrati. Under kursen kommer du få möjlighet att utveckla egna idéer och initiativ som intresserar dig och som behövs i ditt lokala sammanhang. Det skulle exempelvis kunna handla om samodling, inköpsförening, kulturevenemang, makerspace eller ekobyar.

Tillsammans med de andra deltagarna utforskar du: 

 • Vad är det som funkar och vad som gör gemensamma initiativ hållbara? 
 • Vad som är dina mål och drivkrafter samt vart du behövs i omställningen? 
 • Vilka verktyg du behöver för att komma igång eller stärka det arbete du redan gör? 

 

Kursens upplägg

Kursen växlar mellan teori och praktik. Vi blandar föreläsningar, gästföreläsningar, workshops, bokseminarium, studiebesök, filmvisningar, diskussioner, grupparbeten och praktiskt arbete. 

På onsdagar har alla deltagare på Holma folkhögskola tillval. Det innebär att du väljer ett annat ämne utöver kursens huvudämnen. Exempel på tillval kan vara fröodling, snickeri, odling, livsmedelsförädling, mm. Denna dag har vi lektioner över klassgränserna och du får möjlighet att lära känna fler deltagare på skolan.

Onsdagseftermiddagar erbjuds även ett brett spektrum av frivilliga aktiviteter på skolan.

Praktisk information

Kurstid: 8  januari – 31 maj. Sportlov v. 8 och påsklov v 13. Lördag den 27 april är en obligatorisk skoldag då skolan har öppet hus.

Studietakt: Helfart, 100 %. Lektioner sker oftast kl 9-15 varje veckodag förutom onsdagar då tiden som gäller är 9-12.

Praktik: 2 veckors praktik på heltid ingår i kursen. Dessa utförs v 14 och 15.

CSN: Kursen berättigar till studiemedel från CSN. Kolla gärna hur många veckor du kan få studiemedel för genom att logga in på Mina sidor på csn.se, klicka på ‘studera’ och sedan ‘använda veckor’. Denna kurs sker på ‘gymnasienivå’.

Kostnader: Kursen är gratis och du behöver inte köpa någon studielitteratur, men vi kommer att göra studiebesök i Skåne där du kommer att få betala din resa dit och tillbaka själv. 

Villkor för att bli godkänd på kursen: För att bli godkänd på kursen krävs att du har en närvaro på minst 80 %. Vid längre sjukdom eller vab kan undantag göras. 

Ansökan: Ansöker gör du via skolans administrativa system Schoolsoft. Första gången du ansöker behöver du starta ett konto varefter du kommer till ett formulär som du fyller i. Bland informationen längst upp på denna sida finns en länk till ansökningssidan. 

Ansökningskriterier: Inga särskilda formella meriter krävs, men i samband med antagning undersöker vi dina förutsättningar att tillgodogöra dig och ha nytta av utbildningen. Du måste vara minst 18 år för att gå kursen. Det räcker dock att du fyller 18 år den termin som kursen går. 

Vi tittar bland annat på följande kriterier (utan inbördes rangordning):

– intresse för kursens huvudämnen: självhushållning, krisberedskap, Permakultur och aktivt medborgarskap.

– engagemang i ideella föreningar, miljöfrågor, samhällsfrågor eller liknande.

– utbildning eller arbetserfarenhet som kan anses relevant.

Ansök senast: 15 november. Besked om antagning ges kort därefter.

Plats för kursen: Holma 135, 24393 Höör Karta

Reseinformation: Direkttåg från Malmö C till Höör tar ca 35 min. Direkttåg från Hässleholm C till Höör tar ca 15 min. Därefter är det en ca 20 min promenad till Holma Gård där skolan ligger. Ett tips för att korta restiden är att ha en cykel i Höör! 

Kontakt: Om du har frågor så kan du vända dig till kursansvarig lärare Hugo på mail hugo.malm@holmafolkhogskola.se

Rulla till toppen