Stödperson sökes till Allmän kurs

Den person vi söker ska ge det stöd till målgruppen (deltagare med funktionsvariation) som behövs för att klara skolarbetet på Holma Folkhögskolas Allmänna kurs. Arbetet innefattar i första hand arbete i klassrummet under kursens schemalagda tid, men även mötes- och förberedelsetid för att möjliggöra ett så bra stöd som möjligt.

Arbetsuppgifter

 • Att medverka vid alla lektioner och där, utifrån lärarnas lektionsupplägg, anpassa uppgifter på ett sådant sätt att alla i målgruppen ska kunna genomföra dem utifrån sina unika förutsättningar. Det kan t ex innebära att vara skrivstöd och/eller samtalsstöd, att ta fram och testa olika hjälpmedel, att skapa tydlighet och ramar i skolarbetet, att coacha och motivera mm.
 • Att skapa trygghet och tillitsfulla relationer till personer i målgruppen.
 • Att säkerställa att skolans hjälpmedel (datorprogram, legimus, skrivmallar etc.) fungerar och att målgruppens deltagare får insyn i hur de kan användas.
 • Att initiera till inköp av och utvecklande av skolans hjälpmedel med utgångspunkt i målgruppens behov.
 • Att initiera till inköp och utvecklande av skolans lokaler med utgångspunkt i målgruppens behov.
 • Att medverka vid möten som rör Allmän kurs och målgruppens hälsa.

Önskvärda erfarenheter och kvalifikationer

 • Lärarerfarenhet
 • Erfarenhet av målgruppen
 • Erfarenhet av specialpedagogik, dyslexi etc.
 • Kunna skapa struktur och pedagogiskt förmedla denna struktur
 • Ämneskunskaper och allmänbildning
 • Bra på att skapa relationer och tillit
 • Språkstöd – metaperspektiv på språk och själv kunna skriva avancerade texter
 • Språkstöd – kunskaper kring språkinlärning i svenska som andraspråk
 • Självgående
 • Datorvana. Erfarenhet av arbete med tekniska hjälpmedel för målgruppen är meriterande.
 • Representation av samhället – språkkunskaper och livserfarenhet
 • Gärna någon som är intresserad av skolans profil, av utepedagogik och att ta tillvara möjligheter som finns på Holma

Som anställd kommer du att erbjudas introduktion till permakultur och sociokrati, verktyg som centrala för skolans verksamhet.

Tjänstegrad: 75%

Anställningsform: Ferietjänst med 6 månaders provanställning som sedan kan gå över till en tillsvidareanställning.

Start för anställning: Snarast möjligt

Arbetsplats: Under vårterminen 2020 finns vår Allmänna kurs på Fabriksgatan 2 i Lund. Från och med höstterminen 2020 kommer kursen istället vara på Holma Gård i Höör.

Det är första gången vi på Holma Folkhögskola anställer en stödperson till Allmän kurs. Vi har förhoppningen att rollen blir en långsiktig och central del av skolans verksamhet. Men vi vill också framhålla att tjänsten möjliggörs av ekonomiska medel från Specialpedagogiska skolmyndigheten och är på så sätt knuten både till nivåerna på dessa ekonomiska medel och till deltagarnas faktiska hjälpbehov.

För att ansöka om tjänsten, vänligen skicka ett personligt brev och en meritförteckning till administration@holmafolkhogskola.se

Vi redan igång med rekryteringsprocessen och kommer avsluta den så snart vi har tillsatt tjänsten.

Rulla till toppen