Slöjda till husbehov – distans 25%

Ansökan till höstterminen 2023 är nu stängd. Kursen är inte planerad att gå 2024. Ansök gärna till kursen Hantverk för självhushållare.

Detta är en kurs för dig som…

 • vill lära dig grunderna i att arbeta med kniv och yxa
 • vill lära dig att ta vara på lokala trämaterial
 • vill utveckla din kreativitet i problemlösning
 • är nyfiken på permakultur och slöjd
 • vill vara en del av omställningen till en mer hållbar livsstil

 

Kursen går igenom hur vi med skärande handverktyg i lokala trämaterial kan tillverka bruksföremål som vi har behov av i vardagen, med permakultur som grund.

 

Kunskapen om handens arbete och de naturliga materialen har alltid varit viktigt för människans överlevnad. Alla träslag har sina specifika egenskaper som människan genom  tiderna lärt sig att använda på optimalt vis. Ordet slöjd kommer ifrån det fornnordiska ordet slög, som betyder påhittig, slug. Kunskapen om träd och dess egenskaper är ett sätt att använda skogen och träden på ett så resurssnålt sätt som möjligt, och även ekonomiskt hållbart. Att redan i skogen läsa av och välja ut vilket träd som ska tas ner för att täcka så många behov som möjligt. I kursen för vi samman det kreativa skapandet med permakulturens etiker och designverktyg, för att få kunskap om en hållbar livsstil och skapa så få avtryck som möjligt på vår jord.

Innehåll:

 • Vi lär oss vilka träslag som används till vad, för att bäst ta vara på träets olika egenskaper.
 • Vi lär oss förutsättningarna i att arbeta med färskt och torrt material.
 • Vi går igenom vilka handverktyg som används och dess skötsel.
 • Vi lär oss klyva trä, arbeta med yxa, och kniv, samt enkla sammanfogningar.
 • Vi tillverkar mindre bruksföremål, kanske även stegar, räfsor och pallar.

 

Detta förväntas deltagaren kunna efter avslutad kurs

 • Kunskap om skärande handverktygs användningsområden samt dess vård.
 • Att kunna ta rätt på och se vad olika trädslag kan användas till.
 • Hur en kan sätta upp en enklare hemmaverkstad.
 • En inblick i att använda sig av permakultur i ett hållbart kreativt skapande.

 

Kurstider och plats: Kursen pågår 28/8-15/12

 

Kursen är på 25%, vilket motsvarar i genomsnitt 5 h / vecka. Detta är fördelat på 3 helgträffar på Holma, en träff hos Niclas Hallberg i Blekinge, zoom-träffar samt arbete med egna uppgifter och gruppuppgifter. 

 

Helgträffar: 

2-3 sept 9.00-16.00 (Holma) 

16 september, Holma folkhögskolas skördefest (frivilligt att delta)

30 sept 9.00-16.00 (Hos Niclas i Blekinge, Olofström)

28-29 oktober 9.00-16.00 (Holma)

25-26 november 9.00-16.00 (Holma)

 

Zoomträffar:

28 augusti 19.00-21.00

13 september 19.00-21.00

11 oktober 19.00-21.00

15 november 19.00-21.00

6 december 19.00-21.00 (digitalt slöjdhäng och frågestund, frivilligt att delta)

15 december 19.00-21.00

 

Mellan träffarna görs eget slöjdande, reflektion och utbyte med andra deltagare. Mer information om de konkreta uppgifterna kommer under kursen. 

Omfattning på kursen: 25%

Pris & kursmaterial: Kursen i sig är gratis. Som deltagare behöver du ha tillgång till kniv och yxa. Mer info om vilka verktyg som är lämpliga att använda under kursen skickas ut efter antagning. 

Kursverktyg: Tillgång till dator och internet är ett villkor för deltagande på kursen. Undervisningen sker delvis på Zoom.

Anmälan och antagning: Du anmäler dig via SchoolSoft. Vid antagningen tittar vi bland annat på nedanstående kriterier (utan inbördes ordning). Du ansöker med ett personligt brev där du beskriver varför du vill gå kursen och hur du vill omsätta kunskaperna i praktiken. Berätta gärna vad du har för tidigare erfarenheter och kunskaper som är relevanta.

 • Möjlighet att delta under hela kursen
 • Intresse för hållbarhetsfrågor
 • Vilja att använda kunskaperna från kursen i sitt vardagsliv

Ansök senast: Ansökan och antagning sker löpande. Vi ger besked om antagning från 31 juli.

Antal platser: 20

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs

Vid frågor om kursen, kontakta kursansvarig Niclas Hallberg
info@niclashallberg.se

Allmänna frågor om studier på Holma folkhögskola: info@holmafolkhogskola.se, 0760 093857

 

Rulla till toppen