Resilient entreprenörskap – 1 år heltid

Kursen är nu stängd för ansökningar

Utbildning för en osäker framtid

Det är många idag som ställer sig frågan om skolan verkligen utbildar oss för en trolig framtid. Världen står inför stora utmaningar inte minst i form av förändrat klimat, minskade naturresurser och konflikter som följer i dess spår. Kursen riktar sig till dig som har ett intresse för dessa frågor och vill arbeta med något där du känner att det gör skillnad.

Resiliens handlar om motståndskraft, hållbarhet samt att minska sårbarheten inför en framtid som kommer att vara olik den vi lever i idag. Kursen vänder sig till dig som vill ställa om ditt liv på olika sätt men som idag inte har något eget företag. Vi ger verktyg för att utveckla ett lösningsorienterat förhållningssätt till de stora utmaningar som vi står inför.

Under kursen kommer vi att gå igenom alla delar som krävs för att starta upp ett företag samt olika teorier och verktyg som ett resilient företag kommer att behöva i framtiden. Exempelvis cirkulär ekonomi, permakulturdesign, beslutsfattningsmetoder, hur pengar skapas, lokal utveckling, och problemen med ekonomisk tillväxt och ränta. Även olika företags- och styrformer så som kooperativ och sociala företag kommer att vara en viktig del i kursen. Fokus ligger på hur du kan ställa om ditt liv och kunna arbeta med det du vill. Det är alltså inte nödvändigt att du vill bli egen företagare. Kunskaperna som kursen ger kommer även kunna användas för att arbeta med en kommun, på ett befintligt företag eller volontärt i en förening. Bland kursens syften är att vidga vyer för kommande yrkesliv och undersöka hur vi kan gå ifrån att vara konsumenter till att bli prosumenter.

En viktig del under kursen är att alla av kursdeltagarna gör fältstudier på ett företag, kommun eller organisation som redan idag arbetar för att bli mer resilienta. Du kommer även att ha en mentor som arbetar på detta företag.

Det krävs inga specifika förkunskaper för kursen men det är en fördel om du har någorlunda koll på hur du vill få in tillräckligt mycket med pengar för att kunna leva. Vi kommer även undersöka hur du kan hålla dina kostnader nere.

Det finns 20 platser på kursen som är på heltid ifrån augusti till juni. Kursen kommer att utgå ifrån Lund men kommer att vara på andra platser 1-3 gånger i veckan. Det kommer att vara höstlov, jullov, sportlov och påsklov under kursen.

Precis som alla utbildningar på Holma folkhögskola kommer kursen att växla mellan teori och praktik. Åtminstone en heldag i veckan kommer du därför att få lära dig saker som att odla och bygga ekologiskt samt lappa och laga saker. Under sommarhalvåret sker detta ofta på Holma skogsträdgård i Höör.

Du som går kursen kommer ha möjlighet att påverka både de teoretiska och de praktiska momenten. Vi kommer att blanda föreläsningar, gästföreläsningar, workshops, seminarium, studiebesök, filmvisningar, diskussioner och grupparbeten med mycket annat. Varje onsdagsförmiddag är det tillval, ett tillfälle där du kan välja att fördjupa dig bland ett par olika kurser som erbjuds. Vid tillvalet blandas deltagare från skolans alla kurser.

Ingen kan med säkerhet veta hur framtiden blir men den skola som förbereder sina deltagare för en föränderlig värld och strävar efter att bygga socialt kapital borde ha en större chans att hjälpa deltagarna dit de vill.

Undervisningen är gratis men skolan har en terminsavgift på 500 kr per termin som täcker litteratur, studieresor och kaffe eller te under skoltid. Antagningen sker kontinuerligt till alla platser är tagna.

Kurstid: 21 augusti 2017 till 8 juni 2018.

Studietakt: Helfart, 100 %

Om du har frågor så kan du vända dig till Chris på mail chris.wegweiser@holmafolkhogskola.se eller telefon 0703769835.

 

Rulla till toppen