Praktisk byggnadsvård

Ansök till 2019 års hösttermin här!

Vad behövs göras på gamla hus? Var ska man börja och vad bör man tänka på?

Vi jobbar på Ankhults gård ur ett praktiskt renoveringsperspektiv samt ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Vi går igenom vilka verktyg som används och hur dessa underhålls. Vi lär oss också grundläggande byggnadsfysik och hur hus fungerar.

I kursen kommer vi att se över mangårdslängan och ekonomibyggnader och de praktiska arbetsmomenten innefattar fönsterrenoveringar, takomläggning och lagningar av bärande konstruktionsdelar. Vi jobbar i en naturlig rytm med huset  och fokus ligger mer på lärandet än produktionen. Därför skiljer sig även de praktiska momenten från termin till termin och om vi jobbar med takomläggning ena terminen lägger vi kanske golv en annan.

Vi tar utgångspunkt i lokal byggnadstradition och vilka material som används samt sunda ekologiska alternativ till konventionella moderna byggnadsmaterial. Huvudfokus kommer att ligga på trähantverk. Vi tittar djupare på trä som material och dess egenskaper, samt olika typer av träslag, virkeskvalitet och träskydd. Vi kommer också att göra ett studiebesök till ett mindre sågverk.

Kursen berättigar studiemedel från CSN.

Plats för kursen

Ankhults gård ca 1 mil utanför Sösdala

Kurstider

Kursen börjar den 28 aug och pågår fram till 20 december 2019.

Kursdagar varje vecka är onsdag till fredag där kursens huvudmoment bedrivs torsdagar och fredagar mellan kl 9-16.

Onsdagar mellan 9-12 har alla som går på Holma Folkhögskola tillval. Det innebär att du som deltagare får inblick i skolans övriga verksamhet, och att du väljer mellan ett par erbjudna kurser inom skolas profil.

Omfattning

Deltid, 50%

Ansökan

Ansöker gör du genom skolans administrativa system Schoolsoft. Första gång du ansöker behöver du starta ett konto varefter du kommer till ett formulär som du fyller i. Bland informationen längst upp på denna sida finns en länk till ansökningssidan.

Ansök senast

Vi håller öppet för ansökningar tills kursen är full. Löpande antagning sker.

Antagningsvillkor

Den här kursen riktar sig till dig som har eller går i tankarna över att skaffa eller vårda ett äldre hus och vill veta mer om hur man med varsam hand tar hand om det med respekt för vår byggtradition. Inga speciella förkunskaper krävs men vi ser gärna att du är händigt lagd. Fokus kommer att läggas på personliga förutsättningar till att kunna tillgodogöra sig kunskaperna. Skicka in ett personligt brev med din ansökan där du berättar lite om dig själv, din bakgrund och vad du vill få ut av kursen.

Kostnader för kursdeltagaren

En terminsavgift på 250 kr som täcker material som används under kursen.

Deltagarna förväntas ha en basuppsättning verktyg, detta innefattar;

hammare

tumstock

smygvinkel

kofot

minst ett stämjärn (1” eller 1 ½”)

handsåg (medel, ca 7 tpi)

hörselskydd

skyddskor med stålhätta och spiktramp

 

Detta förväntas deltagaren kunna efter avslutad kurs

Deltagaren förväntas ha grundläggande kunskaper hur värme och fukt vandrar samt övergripande kunskaper om hur gamla hus är byggda. Deltagarna förväntas även kunna utföra enklare åtgärder som fönsterbyte och takomläggning/lagning.

Kontaktperson

Torbjörn Einarsson

0707-824774

torbjorn.einarsson@holmafolkhogskola.se

 

Rulla till toppen