Permakultur

Permakultur är ett helhetsinriktat analys- och designredskap för en hållbar utveckling som syftar till att utveckla bärkraftiga insatser i närmiljön (bostäder, lantbruk, stadskvarter eller stadsdelar) samt att i förlängningen åstadkomma ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle.

Läs mer:

Permakultur i Sverige

Rulla till toppen