Odla för självförsörjning

Denna kurs går inte längre. Är du intresserad av odling kan du ansöka till kursen Mat ur Jorden. 

Kursen ger grundläggande praktiska och teoretiska kunskaper i ekologisk odling av grönsaker, frukter och bär med tanke på självförsörjning eller småskalig försäljning. Kursen riktar sig till dig som vill odla för husbehov eller för småskalig försäljning.

De praktiska momenten i kursen handlar i huvudsak om:

 • Ekologisk grönsaksodling
 • Plantuppdragning, fröodling
 • Ekologisk odling av frukter och bär
 • Lagring, konservering, förädling
 • Planering av odling för självhushåll

Teorierna kopplas direkt till de praktiska momenten. Dessutom tas följande områden upp speciellt:

 • Grundläggande odlingskunskap: marklära, gödsling, växelbruk, kompostering, jordbearbetning, växtkunskap, biologisk bekämpning, bevattning, skötsel.
 • Olika odlingssystem för självhushållning
 • Redskap och handdrivna maskiner

PRAKTIK

Två arbetsdagar ingår i kursen. Arbetsdagarna gör man hos andra deltagare eller på valfri odling.

ARBETSFORMER

Kursen består av nio tillfällen  på fredagar med teoretisk och praktisk undervisning. Deltagarna ska även utföra två egna arbetsdagar. Stora delar av teorin läser deltagarna in själva mellan kurstillfällena. Deltagarna får läsanvisningar och instuderingsfrågor att arbeta med självständigt, en del av detta tas upp till gruppdiskussioner vid kurstillfällena. Deltagarna jobbar i grupp med planering av trädgård.

Planering för året:

Vid varje träff pågår undervisningen från 10.00 till 16.00.

Kurstillfällena är på fredagar: 15 mars, 12 april, 17 maj, 14 juni, 12 juli, 16 aug, 13 sept, 11 okt, 1 nov.

För godkänd kurs krävs närvaro vid minst 7 undervisningsdagar plus genomförda arbetsdagar och godkänd odlingsplanering.

Plats för kursen

Holma gård och Ankhult, en gård en mil utanför Sösdala. Samåkning sker från Sösdala station.

Kurstider

1 mars-1 nov 2019

Omfattning

Deltid, 25 %, distans

Ansök senast

14 dec 2018.

När och hur görs antagning?

Besked om antagning ges i januari 2019.

CSN:

Kursen berättigar studiemedel på gymnasienivå från CSN. Läs mer om detta här.

Antagningsvillkor

Du ska vara intresserad av att odla för självhushållning. Tidigare erfarenhet av odling och självhushållning är meriterande. Möjlighet att medverka vid minst 7 kurstillfällen, kontrollera datumen för träffarna ovan i din kalender.

Kostnader för kursdeltagaren 

Avgift till skolan för material: 250 :-. Kostnad för kurslitteratur, cirka 500:- tillkommer.

Detta förväntas deltagaren kunna efter avslutad kurs

 • Ha grundläggande kunskaper för att på egen hand kunna driva en mindre ekologisk odling
 • Vara bekant med olika ekologiska odlingsmetoder
 • Kunna planera en odling för självhushållning och veta hur man lagrar mat

Kontaktperson

Karin Jansson, lärare, 070-5804632, karin.jansson@holmafolkhogskola.se

Rulla till toppen