Odla för försäljning

Kursen är fulltecknad!

Detta är utbildningen för dig som redan kan odla en del men vill komma igång och odla småskaligt för försäljning. I denna höst/vinterkurs får du möta flera verksamma yrkesodlare och lära dig hur de planerar och genomför sina odlingar.

Odla för försäljning är en distanskurs med träffar på fredagar under hösten och vintern. Den vänder sig till personer som tidigare har gått en odlingsutbildning eller som har erfarenhet av ekologisk odling av grönsaker, perenner, frukt eller bär. Kursen syftar till att fördjupa kunskaperna i odling samtidigt som man också jobbar med att lägga upp en plan för en kommande småskalig yrkesodling. Kursen syftar till att ge kunskaper för att starta odlingar på 1000 kvm till en hektar.

Kursen består av träffar med föreläsningar och besök hos yrkesodlare. De viktigaste kursmomenten är:

Att leva som odlare
Planering av en större odling
Ekonomisk planering, olika företagsformer
Försäljningskanaler
Småskaliga maskiner, bevattningssystem, redskap
Växtskydd
Växtnäring, gröngödsling
Odla i kallväxthus
Ogräskontroll
Säljbara grödor
Egen planering för att starta en yrkesodling

Kursen består av 8 träffar på fredagar. Under dessa träffar blir det föreläsningar, grupparbeten och ibland även besök på odlingar. Mellan kurstillfällena arbetar deltagarna gemensamt eller enskilt med att planera sin odling.

Kursen drar igång den 23 september med inläsning på distans och första träffen sker den 4 oktober. Träffarna pågår i allmänhet kl 10-17 och är obligatoriska. För diplom krävs att man missat högst två träffar och lämnat in alla skrivuppgifter.

Kurslitteratur: Jordbruksverkets pärm om ekologisk odling (finns på internet)
The Market Gardener, Jean-Martin Fortier. Odla till försäljning, Jonas Ringqvist + annat digitalt material

Plats för kursen: Holma gård, Höör men även studiebesök på andra platser i Skåne

Kurstider: 23 sept 2019 till 30 mars 2020

Kursträffar: 4 okt,  11 okt, 18 okt, 8 nov, 22 nov, 10 jan, 7 feb, 13 mars

Omfattning: 50 %

Ansök senast: 9 sept

Ansökan sker via formulär i skolans administrativa program Schoolsoft. Första gången du söker kurs behöver du skapa ett konto och sedan fyller du i ett formulär när du loggat in. Länk till ansökan finner du här.

När och hur görs antagning: antagningen sker kontinuerligt

Antagningsvillkor:
Tidigare utbildning i odling eller erfarenhet av odling och möjlighet att delta på kursträffarna

Vi tar i första hand in de som
–  har tillgång till mark för att starta odling
– redan har ett odlingsföretag eller har jobbat på ett
– redan driver odling i projektform
– har en klar plan för vad man vill använda kursen till
‘- har kunskaper i permakultur och vill utveckla odling i denna riktning

Kostnader för kursdeltagaren: 250 kr för material mm

Efter avslutad kurs ska deltagarna ha fördjupat sin teoretiska odlingskunskap. De ska även ha kunskaper i hur man startar upp ett odlingsföretag och planerar en verksamhet som kan ge reella inkomster.

Kontaktperson:
Karin Jansson, karin.jansson@holmafolkhogskola.se

Rulla till toppen