Pedagog sökes till kursen Resilient entreprenörskap!

Arbetsplatsen

Holma folkhögskola är en nystartad folkhögskola i Lund och Höör. Skolan är inriktad på praktisk omställning till ett hållbart samhälle. En stor del av undervisning kommer att ske utanför klassrummet och knyts till praktiska moment så som odling, byggande, kultur mm. Deltagarna ska inspireras till engagemang och handlingskraft. Kretslopp och medskapande med naturen är nyckelord och vi utforskar sociokratin som en djupt demokratisk och effektiv metod för organisering. Eftersom vi är en ny folkhögskola kräver detta att du vill vara med och lägga energi på att bygga upp skolan. Även om mycket är satt får du här en unik möjlighet att skapa en ny folkhögskola.

Kursen

Till hösten startar en klass med 20 deltagare i Lund. Kursen har tre viktiga delar. Den första delen handlar om att undersöka vilka förändringar som är nödvändiga för att skapa ett samhälle som klarar av de utmaningar vi står inför i dag när det gäller hoten ifrån klimatförändring, resursbrister m.m.

Den andra är att utifrån detta mer konkret och praktiskt undersöka hur deltagarna  kan ställa om både närsamhället och sitt liv.

Den tredje handlar om hur deltagarna kan förena utvecklingsarbetet mot hållbarhet med en tillfredställande privatekonomi. I denna del undersöks olika typer av samverkan och resursdelning och även hur en startar och driver ett företag liksom hur en söker pengar och driver projekt. Teori kommer hela tiden att blandas med praktik. Du måste som lärarekunna förmedla alla tre bitarna.

Tjänsten

Du kommer att ha huvudansvar för kursen men skolans ena rektor Hugo Malm kommer att vara med till stor del. Deltagarna kommer också att ha två halvdagar i veckan med praktisk omställning som andra lärare undervisar i.

Vi söker dig som har en helhetssyn på omställningen till ett hållbart samhälle. Vi ser gärna att du behärskar och kan förmedla hur en kan integrera ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter i de processer och system som deltagarna lever i och designar. Det är bra om du känner att du kan inspirera kursdeltagarna, att du kan få dem att hitta vad de brinner för och hjälpa dem hitta vägar att kanalisera detta.

Vi söker dig som har undervisningserfarenhet och helst är utbildad lärare, gärna har gått på folkhögskollärarlinjen. Du värderar både praktisk och teoretisk kunskap och är villig att anta nya pedagogiska och organisatoriska utmaningar.

På Holma folkhögskola har vi en likalön på 30 000 kr i månaden för heltidstjänst. Detta gäller även rektorerna. Vi har ferietjänst. Tjänsten är på 75 % med start den 1 augusti och fem månaders provanställning som går över i fast tjänst om allt går som det ska.

För frågor gällande tjänsterna kontakta någon av våra rektorer på mejl rektor@holmafolkhogskola.se eller via telefon till Hugo 0730-581836 eller Esbjörn 0734-448028. Ansökan med cv och personligt brev mejlas in till rektorerna.

Sista ansökningsdag är 15 april men vi tittar löpande på ansökningarna.

Rulla till toppen