Kortkurser i biodynamisk odling

Vad innebär det att odla biodynamiskt? Hur kan jag förstå tankarna som ligger bakom de biodynamiska preparaten? I tre kursmoment lär vi känna olika aspekter av biodynamisk odling.

Kurs 1) Hur började den biodynamiska odlingen och hur utvecklades den? Vi lär känna Rudolf Steiner som grundare och de föredrag han höll i Koberwitz 1924. Litteratur: R. Steiner: En lantbrukskurs. Kosmos verlag

Söndag den 1 mars, 9:00 – 15:00. Anmälan: https://forms.gle/ytVVisgCZZozR4jZ8

Kurs 2) Växtens verklighet och kosmiska krafter. Hur kan jag som odlare ta vara på och fördjupa kunskapen om inte bara solens och månens utan även de andra planeternas inverkan på växtligheten?

Söndag den 29 mars, 9:00 – 15:00. Anmälan: https://forms.gle/SfiGN4mG3k7frdoW6

Kurs 3) De biodynamiska produkterna visar alla genomgående en hög kvalitet. De är livsmedel på bästa sätt. Hur kan det påvisas och hur märker jag det som konsument?

Söndag den 26 april, 9:00 – 15:00. Anmälan: https://forms.gle/UfTLqXPT7xwCWitF7

Kursmomenten kan besökas var för sig. Vi gör två pauser och en middagsrast. Ta med lunch. Ta gärna med färgpennor och ritpapper. Var god anmäl dig till skolan senast två dagar innan kursen.

Kursledare: Anna Wadström, i utbildning till biodynamisk trädgårdsmästare, anna@lindagarden.nu

Rulla till toppen