Terminsavgift

Terminsavgiften på Holma Folkhögskola är 500 kr vid heltidsstudier. De pengarna täcker kursmaterial som behövs vid respektive kurs, t ex böcker, stenciler, fröer, verktyg och annat material.

Pengarna betalas till Föreningen Holma Folkhögskolas Bankgiro 325-6062. Skriv namn och vilken kurs du går när du betalar.

Om du läser halvtid betalar du istället 250 kr per termin.