Holma deltar i potatisuppropet

Omställningsnätverket, en av Holmas medlemsföreningar, driver i år kampanjen #Potatisuppropet. Holma Folkhögskola ställer sig bakom uppropet. Bland annat kommer vi att lyfta potatisuppropet på Öppet hus i år, som har tema ”långsiktig beredskap, hopp och framtid” (den 27 april). Vi gästar också Omställningsnätverkets instagramkonto under två veckor i april. Då lyfter vi olika odlings-och matinitiativ, både här på Holma och hos tidigare deltagare på skolan.

Vi uppmärksammar att:

  • Det globala livsmedelssystemet är känsligt för störningar
  • Det pågår en rad kriser kopplade till människors sätt att leva på planeten. Begränsade resurser och ett förändrat klimat kommer leda till sociala kriser och konflikter.
  • Livsmedelsberedskapen i Sverige är eftersatt.

Parallellt med detta ser vi att :

  • Det finns en levande myllrande rörelse av människor som engagerar sig i dessa frågorna på en mängd olika sätt.
  • Många människor lär sig odla och odlar redan tillsammans. Odlingsgemenskaper har länge varit ett kit i samhället och kan bli det igen!

Livsmedelsberedskap för en ny tid

Under flera decennier har det inte funnits någon nationell planering för livsmedelsberedskap i Sverige. Istället har vi sett hur gårdar har stängt ner på löpande band. Under 30 år har 90 000 lantbruk varit tvungna att lägga ner sin verksamhet. I den färska utredningen ”Livsmedelsberedskap för en ny tid” presenteras en massa åtgärder som kommuner, myndigheter och företag förväntas genomföra. I utredningen står det att ”den enskilt viktigaste åtgärden för att säkerställa livsmedelsförsörjningen är att så långt som möjligt upprätthålla den inre marknaden och handeln (läs inom EU)”. Civilsamhällets kraft i att bygga upp matsäkerhet lyser med sin frånvaro i den 364 sidor långa statliga offentliga utredningen.

Folkbildning för matsuveränitet

Det finns en stark rörelse för lokal matförsörjning i Sverige. Det finns många människor som odlar sin egen mat, som samodlar, som startar igång rekoringar eller inköpsföreningar eller på andra sätt stöttar lokala bönder. Här på Holma folkhögskola har många lärt sig odla, både grönsaker och i perenna system som skogsträdgårdar. Vi tror på folkbildningen som ett bra verktyg för att öka kunskapen om beredskap och odling. I Sverige har vi 157 folkhögskolor och studieförbund med verksamhet i alla Sveriges kommuner. Vilka möjligheter att bygga upp beredskaps- och odlingskunskaper! Det är kunskap som de flesta människor hade förr i tiden och antagligen kommer det vara livsviktig kunskap i framtiden.

Potatisuppropet manar till fredsberedskap

I Potatisuppropet pratar vi hellre om beredskap för fred än beredskap för krig, vi tror att nyckeln till en positiv respons på vår tids kriser är delaktighet och gemenskap. Vi vill se en bred folklig rörelse för matsäkerhet, som inte bara har fred  jorden utan också fred med jorden som princip. Alla kan vara med!

Gör så här:

1. Sätt potatis – gärna tillsammans (lägg upp bild med #potatisuppropet )
2. Berätta för fler – sprid budskapet
3. Fråga din kommun vad de gör för matsäkerheten

Läs mer om potatisuppropet på Omställningsnätverkets hemsida.

Rulla till toppen