Skogsträdgårdsdesign – distans

Ansök till kursen är nu stängd!  

I denna kurs får du arbeta dig igenom en process i skogsträdgårdsdesign. Teori blandas
med praktiska designövningar för att du ska få konkreta verktyg att skapa på egen hand
efter kursen.

Oavsett om du vill använda kunskaperna i din villaträdgård, designa en skogsträdgård
för självhushållning eller vill designa in ekosystemtjänster i din stora produktion bjuder
denna kurs på värdefull kunskap.

Vad är en skogsträdgård?
En skogsträdgård är ett matproducerande ekosystem som skapats med naturliga
skogsbryn som förebild. Samtidigt som vi skördar ur det bygger vi upp resurser. Ett mål
med skogsträdgården är att skapa en odling som i hög grad kan sköta sig själv och inte
behöver så mycket resurser utifrån. Skogsträdgårdsdesign kan användas i många olika
syften, t ex för matproducerande system som hemträdgården eller alléodlingar, för
läkande trädgårdar eller pedagogiska miljöer.

Kursinnehåll på helgträffarna:
9-10 september
Skogsträdgården – design för hållbar matförsörjning intro
Formulera behov, mål och förutsättningar
Observera och kartlägg; Vind, sol/skugga, jord, klimat, vatten, kartor

7-8 oktober
Analysera utifrån behov och platsens förutsättningar och hitta hur olika funktioner kan
uppfyllas; Växtlista, nyttodjur, näringsbalans, estetik, arbetstid

4-5 november
Designen; Vindskydd, helhetsstruktur: mönster & designkoncept, kronskikt, buskskikt
och klätterväxter, örtskikt, successionskartor
Planera implementering
Planera skötsel och utvärdering

2 december
Presentationer av designprojekt

Plats för kursen: Holma folkhögskola, Höör
Resinformation: Direkttåg från Malmö C till Höör tar ca 35 min. Direkttåg från Lund C
till Höör tar ca 20 min. Därefter är det en ca 20 min promenad till Holma Gård där skolan
ligger.

Kurstider: Kursen startar den 4 september 2023 och slutar den 15 december 2023.
Hela gruppen träffas tre helger lördag och söndag kl 10-16 samt en lördag, samma tider.
Helgträffarna är 9-10 september, 7-8 oktober, 4-5 november och 2 december

15 veckor på 25% vilket motsvarar ungefär 10 dagars arbete förutom helgträffarna.

Distansstudier i skogsträdgårdsdesign kräver mycket eget ansvar, och det egna arbetet
mellan träffarna är intensivt. Tänk på att planera tid för detta.

Omfattning: Distanskurs på 25 %

Kostnader: Ingen kursavgift men deltagaren står för inköp av kurslitteraturen.
Kurslitteratur: Skogsträdgården : odla ätbart överallt, Philipp Weiss och Annevi Sjöberg

Ansökan: Ansöker gör du här genom skolans administrativa system Schoolsoft. Första gången du ansöker behöver du starta ett konto varefter du kommer till ett formulär som du fyller i.

Ansök senast 15 maj. Besked om antagning sker efter detta datum.

Antagningsvillkor: Vi ser gärna att du har erfarenhet inom eller en koppling till
skogsträdgård och intresse av att utveckla de nya kunskaperna i praktiken. Det allra
bästa är om du har ett projekt eller en plats du vill förverkliga. God växtkännedom är
också ett plus.

När vi antar tittar vi bland annat på:
Odlingserfarenhet
Relevant utbildning eller arbetserfarenhet
Kommer ha praktisk användning av det du lär dig på kursen i framtiden, t.ex. genom att
använda dina kunskaper i ditt arbete/egna företagande, utveckling av den egna
trädgården, att driva/delta i ett gemensamt projekt etc.

Detta förväntas deltagaren kunna efter avslutad kurs: Med de verktyg du får ska
du själv kunna påbörja och genomföra en skogsträdgårdsdesign – hela processen, från
målformulering, observationer och analys till ett färdigt förslag.

För att bli godkänd på kursen krävs närvaro och deltagande på alla träffar samt ett
inlämnat och presenterat designarbete.

Kontaktperson: Hanna Jönsson, mail@hannajonsson.com, 0703532399

Rulla till toppen