Skogsträdgård och småskalig agroforestry

Ansökan till höstterminen 2024 är nu stängd.

Friska ekosystem och mer av vår mat från träd! 

I denna kurs arbetar vi med skogsträdgårdsodling och andra former av småskalig agroforestry för att skapa regenerativa matproducerande ekosystem. Huvudfokus ligger på matproducerande träd och buskar (frukt, bär och nötter) och hur dessa kan integreras i olika sammanhang. Det kan vara tillsammans med ettåriga och fleråriga grönsaker, med betande djur, i skog och skogsbryn och även i stads-/parkmiljö.

Agroforestry är ett samlingsnamn för olika odlingssystem där träd på något sätt ingår. Skogsträdgården är ett exempel, men det kan också vara tex. alléodlingar, betesmark med träd och nötskogar. Träd i matproducerande system fyller många funktioner. Dels bidrar det till att skapa ett rikt och friskt ekosystem och samtidigt ger det en större och mer varierad skörd, binder in koldioxid, ökar den biologiska mångfalden, och skapar resiliens i genom diversifiering av matproduktionen, samt genererar och stödjer ett flertal ekosystemtjänster. Ofta är det också landskap som människor trivs och mår bra i. 

Målet med perenn matproduktion är att hitta lösningar som på sikt kräver väldigt lite skötsel, men ger stor skörd. I Holma skogsträdgård har vi 20 års utveckling och erfarenhet att dela med oss av vad som fungerar. Nu vill vi tillsammans vidareutveckla och utvidga dessa framtidssäkra odlingsformer.

Som deltagare på kursen vill vi genom praktik och möten väva in dig i vårt stora nätverk av människor och platser som arbetar med perenna matproducerande system. 

 Kursinnehåll

 • Odlingssystem, en överblick av hur perenner kan skapa nyttor i många olika kontexter (skogsträdgård, småskaliga alléodlingar, ängsfrukt/nöt-odling, integrera djur i odlingen) 
 • Design 
 • Växtkännedom, nyttoväxter
 • Nötodling (främst hassel, kastanj, valnötter)
 • Fruktodling 
 • Bärodling (vanliga och ovanliga odlingsvärda bär)
 • Fleråriga grönsaker 
 • Odla svamp 
 • Beskärning
 • Stubbskottsbruk och hamling för ved och virke 
 • Introduktion till permakulturdesign
 • Växtförökning: ympning, förökning av buskar och perenna grönsaker
 • Anläggning, plantering, stängsling
 • Mat som medicin och terapeutisk användning av örter
 • Integration av småskalig djurhållning i perenna system 
 • Bygga jord / kompost 
 • Sjukdomar och skadegörare, växtskydd
 • Förädling av skörd
 • Gynna nyttodjur, biologisk mångfald i odlingarna
 • Matproducerande träd i staden
 • Crowd-breeding / gemensamt drivet förädlingsarbete
 • Odla utan egen mark – exempel på alternativa brukandeformer
 • Praktik
 • Nätverkande 

Kursen sträcker sig över ett år med start i augusti. På hösten ligger fokus på att lära känna växter och hur de kan samverka i olika odlingssystem, att skörda och förädla samt utveckla befintliga odlingar. Under vintern arbetar vi med fördjupad teori, design/utveckling av nya odlingar, beskärning, ympning. Under våren fokuserar vi på växtförökning, anläggning, skötsel och fleråriga grönsaker. Under kursen finns möjlighet att fokusera på de områden man är mest intresserad av, samt att arbeta med att designa och utveckla egna odlingar. Kursen är praktiskt inriktad så man behöver vara förberedd för långa dagar utomhus och fysiskt arbete, även om vi anpassar efter deltagares dagsform och begränsningar.

På Holma arbetar vi med skogsträdgård, nötodlingar och alléodlingar med frukt och bär. Under kursen besöker vi andra platser för att se fler former av småskalig agroforestry, som odlingar med djur (tex. höns, ankor, får), gemenskapsodlingar, matproduktion i staden, ängsfruktodlingar och småskalig produktion för försäljning.    

På onsdagar under vår och höst har alla deltagare på Holma folkhögskola tillval. Det innebär att man väljer till ett ämne som man vill lära sig mer om. På tillvalet blandas deltagare från alla kurser på Holma. Tillvalen varierar mellan terminerna, men som exempel kan det vara fröodling, snickeri, matlagning, skogsträdgård, m.m.

Hela Holma folkhögskola består av kurser med inriktning på omställning och permakultur. Som deltagare på skolan blir du en naturlig del av detta nätverk.

Antagning:

Kursen kräver inga förkunskaper men vid antagning prioriterar vi personer som..

 • har relevanta förkunskaper 
 • är engagerad i att sprida/samverka kring omställning 
 • har ett sammanhang där kunskapen kan omsättas  (tex. gård, samodlingsprojekt, arbetsplats)
 • har en koppling till skolan genom att ha gått en kurs tidigare eller att vara engagerad i någon av rörelserna som står bakom skolan (observera att detta inte är ett krav för att gå kursen).

Kursen riktar sig till de som vill utveckla fleråriga odlingar med fokus på träd och buskar för självhushåll, samhushållning eller för småskalig produktion. Det kan vara en egen plats, men vi tittar också på olika former av alternativa sätt att bruka där man inte äger marken själv. För att få gå på kursen måste man vara minst 18 år gammal eller fylla 18 under hösten. 

Lärandemål

Efter avslutad kurs kommer du att ha fått god förståelse för och praktiskt erfarenhet av kursens olika kunskapsområden (se kursinnehåll). Du kommer också att ha fått möjlighet att utveckla dina tankar om hur du vill använda denna kunskap i framtiden, samt skapat ett nätverk på området som du har nytta av i framtiden.  

 Kurslitteratur:

Skogsträdgården – odla ätbart överallt. Weiss, Sjöberg. 

Handbok för nötodlare. P. Weiss 

The woodland way. Ben Law. 

Kursen är under utveckling och därför kan ytterligare någon litteratur tillkomma. 

Omfattning: 

Man kan välja på att läsa på deltid (3 dagar/v) eller heltid (4 dagar/v). 

Läser du på deltid (75%) är du på skolan 3 dagar i veckan, tisdag, onsdag, torsdag.

Vill du läsa på heltid så kan du utöka med en 25% kurs. Då är du även på skolan måndagar med möjlighet att jobba mer praktiskt, fördjupa dig i dina intresseområden och göra studiebesök på gårdar. 

Vi strävar efter att ha ett flexibelt upplägg på kursen som kan anpassas till olika livssituationer, så hör gärna av dig till oss om du har frågor kring omfattning. 

Kurstider: Kursen pågår 13 augusti – 20 december 2024 och 14 januari – 19 juni 2025. Höstlov v. 44, sportlov v. 8, påsklov (v. 16 el. v.17). Under året arrangerar skolan Skördefest (21 september) och Öppet hus (en lördag i maj, datum kommer). Dessa båda dagar är förlagda till lördagar och är en obligatorisk del av kursen.  

Kostnader: Deltagare behöver själv bekosta kurslitteratur, arbetskläder och sekatör. Resekostnader i samband med studieresor, upp till 1000 kr kan tillkomma.

CSN: Kursen berättigar till CSN. Logga in på csn.se, klicka på ‘studera’ och sedan ‘använda veckor’  för att se om du kan få studiemedel. Folkhögskolor faller under ‘gymnasienivå’.

Ansökan: Ansöker gör du på skolans administrativa system Schoolsoft. Första gången du ansöker behöver du starta ett konto varefter du kommer till ett formulär som du fyller i. Glöm inte att skriva ett personligt brev där du förklarar varför du vill gå kursen. Sista dag för ansökan är 15 maj. Besked om du fått plats på kursen kommer senast 29 maj. Ibland hamnar mejl i skräppostkorgen, så ta gärna en titt där då och då efter att ansökningsperioden är slut så att du inte missar antagningsbeskedet.

Villkor för fullgjord kurs: För att bli godkänd på kursen krävs en närvaro på minst 75% av kurstiden. 

Ansök senast: 15 maj.  Antagningsbesked ges kort därefter. Holma folkhögskola förbehåller sig rätten att ställa in kursen vid lågt deltagarantal eller annan oväntad betydande händelse.

 

Kontaktperson:

Johanna Johansson

Telefon: 070 8458364

E-post: johanna.johansson@holmafolkhogskola.se

Rulla till toppen