Skogsträdgård som lärmiljö

En skogsträdgård är ett matproducerande ekosystem. Målet med skogsträdgården är att skapa ett odlingssystem i samklang med naturen som till stor del kan sköta sig själv och inte behöver så mycket resurser utifrån. Skogsträdgårdar kan anläggas för många olika syften, t ex för matproduktion i hemträdgården, som mötesplats i staden och en pedagogisk skolmiljö.

I skogsträdgården är vi i ett ständigt samspel med naturen. Samtidigt som vi observerar, sköter, skördar och utvecklar platsen så kommer nya kunskaper och insikter. Tankarna kring skogsträdgårdar är relativt nya i vårat klimat och ett spännande utvecklingsarbete pågår på många platser. Infallsvinklarna är många; botanik, design, ekologi och pedagogik är bara några.

Holma folkhögskola har skogsträdgårdskurser på Holma Skogsträdgård i Höör, som är en av de första i sitt slag i Sverige.  Här pågår olika projekt för att samla och sprida kunskap om skogsträdgårdar.

Läs mer:

Skogsträdgårdsbloggen

Holma skogsträdgård

 

 

 

 

Rulla till toppen