Regenerativ odling och Permakulturdesign

Nu har vi stängt för ansökningar till 2021 års kurs.

Länk till schema för spår 2

För första gången anordnar Holma folkhögskola en yrkesutbildning för dig som vill börja leva och försörja dig genom Regenerativ odling och Permakulturdesign. Kursen riktar sig till dig som redan har praktisk erfarenhet inom omställning, odling eller permakulturdesign, och som nu är redo att ta stegen ut i att använda detta som ett livsval och en framtida försörjning.

Kursens övergripande målsättning

Med denna kursen siktar vi på att fördjupa deltagarnas teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna skapa långsiktigt regenerativa förändringar i vårt samhälle. Deltagarna kommer efter genomförd kurs att stå rustade för egenförsörjning, antingen genom en egen verksamhet, en verksamhet tillsammans med andra, eller som anställda inom den expansiva småskaliga matproduktionen i landet.

Förkunskapskrav

Denna kursen riktar sig till dig som har tidigare erfarenhet från odling, omställningsarbete och permakultur. Vi söker dig som har erfarenhet från tidigare kurser på Holma folkhögskola eller motsvarande kunskap, eller dig som har en egen gård eller verksamhet som behöver en knuff för att komma ut i en egen fungerande hållbar ekonomi.

Genomförande

Kursen har två spår som ska möjliggöra för flera att genomföra kursen.

Spår 1. Är till för dig som redan har en verksamhet, en gård eller en projektidé som du vill få att fungera regenerativt. Du deltar på de obligatoriska kursträffarna och bedriver mycket eget arbete med ditt eget projekt. Tillsammans med andra kursdeltagare i liknande situationer kommer du att lära dig att med hjälp av permakulturens verktyg, analysera platser, verksamheter olika ekonomiska ramverk och projekt, för att sen designa din egen väg fram mot en regenerativ odling och ekonomi knutet till din plats.

Spår 2. Är till för dig som inte ännu har en plats, men som har konkreta idéer som du vill förverkliga. Du behöver mer praktiskt kunskap och platsbunden verksamhet för att komma vidare. Du deltar på de obligatoriska kursträffarna. Mellan kursträffarna bedriver du platsbunden verksamhet på Holma eller på närliggande praktikplatser. Tillsammans med andra kursdeltagare i liknande situationer kommer du att lära dig att med hjälp av permakulturens verktyg, analysera behov, resurser och begränsningar, planera olika odlingsmiljöer, samt anpassade ekonomiska modeller verksamheter och projekt. Därefter börjar du under vägledning att designa din egen väg mot en regenerativa projekt/odling och ekonomi.

Kursen bygger på fasta kursträffar, undervisning och studiebesök med branschkoppling. Vi kommer att besöka flera individuella odlare och föreningssprojekt som har egna ekonomier i sina verksamheter. Mellan kursträffarna är det egna teoretiska och praktiska arbetet intensivt. Alla kursdeltagare kommer att ingå i självorganiserande grupper som ger stöd och feedback i läroprocesserna. Alla deltagare kommer också få vägledning av kurslärare och/eller praktikanordnare.

Hela kursen byggs runt permakulturens verktyg och omställningens praktiska genomförande. En viktig del av utbildningen blir att delta i den Nordiska Permakulturfestivalen på Holma gård och att vara med i förberedelserna.

Moment i kursen

 • Permakulturens verktygslåda
 • Sociokrati
 • Agroforestry och regenerativ odling för gårdsbruk, samförsörjning och försäljning
 • Livsmedelsförädling
 • Kretsloppsekonomi, Cirkulär ekonomi och permakulturekonomi för en egen verksamhet.
 • Delta i Nordisk permakulturfestival 5-8 aug
 • 4 veckors praktik ingår i kursen efter individuella behov

 

Kursplats: Vi utgår som oftast från Holma gård i Höör. Kursen hålls på olika ställen i Skåne (Bl a i Vånga, Sösdala, Malmö). Du behöver kunna resa mellan dessa platser. Under kurstillfällen så kommer vi också att sova över på olika platser.

Omfattning: 50 %. Distans, spår 1. Platsbundet, spår 2.

Kursavgift: 500 kr som täcker studiematerial, förbrukningsvaror mm.

Kurstider: 22 februari – 26 november, 2021. Kursen inleds måndag 22/2 med en  digital kursuppstart och individuella uppgifter. Därefter kommer vi att ha obligatoriska möten under följande tillfällen: 

16/3-19/3, 14/4-16/4, 26/5-28/5, 29/6-2/7, 3/8-8/8, 14/9-16/9, 20/10-22/10, 24/11-26/11

CSN: Kursen berättigar till CSN. Logga in på csn.se, klicka på ‘studera’ och sedan ‘använda veckor’  för att se om du kan få studiemedel. Folkhögskolor faller under ‘gymnasienivå’.

Ansökan: Ansöker gör du genom skolans administrativa system Schoolsoft. Första gång du ansöker behöver du starta ett konto varefter du kommer till ett formulär som du fyller i. Bland informationen längst upp på denna sida finns en länk till ansökningssidan. Glöm inte att skriva ett personligt brev där du förklarar varför du vill gå kursen.

Intervjuer kan förekomma i antagningsprocessen.

Ansök senast: 15 november, besked om antagning ges kort därefter.

Ansökningskriterier: När vi antar prioriterar vi personer som

 • har gått en kurs på Holma folkhögskola eller har motsvarande kunskaper.
 • har en egen gård/verksamhet som är igång eller som är i uppstartsfasen.
 • har en välbeskriven idé eller plan för hur man vill ställa om sitt liv och sen försörjning.
 • har erfarenhet av odling
 • vill utveckla platsen Holma folkhögskola

Resinformation: Direkttåg från Malmö C till Höör tar ca 35 min. Direkttåg från Lund C till Höör tar ca 20 min. Därefter är det en ca 20 min promenad till Holma Gård där skolan ligger. Ett tips för att korta restiden är att ha en cykel i Höör!

Kontaktperson: Andreas Jonsson, andreas.jonsson@holmafolkhogskola.se