Regenerativ odling och permakultur – fortsättningskurs i odling

Kursen kommer inte att erbjudas under 2024.

Regenerativ odling och permakultur  – fortsättningskurs i odling

Kursen Regenerativ odling och permakultur är en fortsättningskurs för dig som vill börja leva och försörja dig som småskalig odlare, driva gård eller på annat sätt få din inkomst från hantverksmässig odling. Kursen riktar sig till dem som redan har praktisk erfarenhet inom omställning, odling eller permakultur, och som nu är redo att ta stegen ut i att använda detta som ett livsval och en framtida försörjning.

Kursens övergripande målsättning

Med denna kurs siktar vi på att fördjupa deltagarnas teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna skapa långsiktigt regenerativa förändringar i vårt samhälle. Deltagarna kommer efter genomförd kurs att stå rustade för egenförsörjning, antingen genom en egen verksamhet, en verksamhet tillsammans med andra, eller som anställda inom den småskaliga matproduktionen i landet.

Förkunskapskrav

Kursen riktar sig till dig som har tidigare erfarenhet från odling, omställningsarbete och permakultur. Vi söker dig som har gått kurser på Holma folkhögskola eller har motsvarande kunskap, till exempel genom självförsörjning och egen odling. Kursen riktar sig också till personer som är på väg att starta upp egna odlingar, gårdar, samodlingar, kooperativ eller annan liknande verksamhet.

Genomförande

Kursen genomförs på plats på Holma folkhögskola 2,5 dagar i veckan. Undervisningen är både teoretisk och praktisk och består av föreläsningar, seminarier, egen inläsning, studiebesök och praktiskt arbete. Deltagarna kommer också att handleda andra klasser i gemensamhetsodlingen.

Eleverna jobbar självständigt i grupper och tar stort eget ansvar för inlärning, praktiskt arbete mm. Deltagarna har stor möjlighet att påverka undervisningen och att anpassa den efter individuella behov.

Under våren består kursen av odlingsteori och praktiskt arbete i gemensamhetsodlingen och i växthus. På hösten är det större fokus på att planera och designa sitt kommande liv och framtida verksamheter. Under hela årets besöks aktiva odlare och gårdar och en del av den praktiska undervisningen genomförs på dessa platser.

På kursen ingår fyra veckors praktik. Deltagarna väljer själva praktikplats och praktiken genomförs under praktikperioder vår, sommar och höst.

Moment i kursen

 • Fördjupad kunskap om olika odlingssystem: självhushållning, småskalig intensivodling av ettåriga grönsaker, agroforestry, perenna växter, bärodling, fruktträd, skogsträdgårdar
 • Skötsel och implementering av skolans gemensamhetsträdgård och handledning av klasser som jobbar i den
 • Maskiner och utrustning för småskalig odling
 • Kretsloppsekonomi, företagsformer, lönsamhet
 • Livsmedelsförädling
 • Permakultur och sociokrati
 • Studiebesök
 • 4 veckors praktik 
 • Egen fördjupning, permakulturdesign och planering av kommande verksamhet

 

 

Kursplats: Holma folkhögskola, Höör. Vi gör också en rad studiebesök, ibland även med övernattning.

Omfattning: 50 %. Undervisning onsdag förmiddag, torsdag och fredag hela dagar.

Kursavgift: Ingen kursavgift men deltagarna står för resor vid studiebesök och för kurslitteratur.

Kurstider:  1 feb –  24 november, 2023. 

CSN: Kursen berättigar till CSN. Logga in på csn.se, klicka på ‘studera’ och sedan ‘använda veckor’  för att se om du kan få studiemedel. Folkhögskolor faller under ‘gymnasienivå’.

Ansökan: Ansöker gör du genom skolans administrativa system Schoolsoft. Länk till ansökan kommer här 1 oktober. Första gången du ansöker behöver du starta ett konto varefter du kommer till ett formulär som du fyller i. Bland informationen längst upp på denna sida finns en länk till ansökningssidan. Glöm inte att skriva ett personligt brev där du förklarar varför du vill gå kursen och berättar om dina framtida projekt.

Intervjuer kan förekomma i antagningsprocessen.

Ansök senast: 15 november, besked om antagning ges kort därefter.

 

Ansökningskriterier: När vi antar prioriterar vi personer som

 • har gått en odlingsutbildning eller har motsvarande kunskaper.
 • har en egen gård/odling/verksamhet som är igång eller som är i uppstartsfasen.
 • har en välbeskriven idé eller plan för hur man vill ställa om sitt liv och sin försörjning.
 • har erfarenhet av odling
 • vill utveckla hållbara metoder för jordbruk och livsmedelsförsörjning

 

Resinformation: Direkttåg från Malmö C till Höör tar ca 35 min. Direkttåg från Lund C till Höör tar ca 20 min. Därefter är det en ca 20 min promenad till Holma Gård där skolan ligger. Ett tips för att korta restiden är att ha en cykel i Höör!

 

Kontaktperson: Karin Jansson, karin.jansson@holmafolkhogskola.se

Rulla till toppen