En by ställer om

Ansökningsperioden är nu stängd

Kursbeskrivning

Det lokala sammanhanget har historiskt sett varit viktigt för människors liv. Samarbeten med grannar och vänner har varit avgörande för försörjningen, liksom samspelet med omgivande landskap, djur och natur. Med hjälp av fossila bränslen och en växande ekonomi har dessa förhållanden förändrats. Globalisering har blivit ett modeord och vår vardag formas och upprätthålls av ett allt större flöde av resurser som hämtas långt ifrån oss själva. Även om utvecklingen på flera sätt kan ses som god så bär den också med sig en rad frågetecken. Hur länge klarar miljön bära våra nya levnadsvanor? Hur påverkas vi socialt? Är det långsiktigt klokt att landsbygden förlorar betydelse medan de större städerna växer? Och hur trygg är egentligen världsekonomin, den som under senare år visat sig så sårbar?

Denna kurs utgår från sådana frågor och syftar till att ge perspektiv och praktiskt kunnande som främjar hållbara lokalsamhällen och en hållbar värld. Inspiration till kursen kommer från den framväxande omställningsrörelsen som involverar allt fler människor världen över och där fokus ofta ligger på att skapa en levande lokal ekonomi. Vägen dit handlar många gånger om att återknyta band till både landskapet och våra närmaste medmänniskor.

Det är i första hand landsbygdens utmaningar och möjligheter som behandlas på kursen. Genom en serie av såväl praktiska som teoretiska föreläsningar är syftet att inspirera till lokalt engagemang och utveckling. Vid sidan om dessa föreläsningar förväntas deltagaren genomföra mindre uppgifter under de veckor föreläsning inte inträffar. I så stor utsträckning som möjligt kommer uppgifterna anpassas utifrån deltagarnas intressen och kunskaper.

Gemensamma träffar

Alla träffar sker på söndagar mellan kl 10-16. Första träffen är obligatorisk, men därefter går det att missa någon träff men ändå få godkänt på kursen. Eftersom nätverksskapande är en viktig del av kursen ser vi såklart gärna att deltagarna har möjlighet att närvara vid de flesta tillfällena. Följande datum och ämnen gäller (med reservation för förändringar under kursens gång):

11 februari: Varför omställning – och vad är det?

Första träffen blir en introduktion där Holma Folkhögskola, Askeröd och Omställningsrörelsen presenteras. Det blir också tid för kursens deltagare att berätta om sig själva och sina hembygder och vi kommer göra vårt bästa för att ordna samåkning till kommande träffar för de som behöver. Ansvarig för träffen är Jonas Wilson.

25 februari: Lokal ekonomi

Om hur ekonomi fungerar i stort och hur en lokal ekonomi skulle kunna växa fram. Föreläsaren Oscar Kjellberg har rik erfarenhet av arbete i banker och är medgrundare till Sambruket i Sösdalabygden.

11 mars: Inspirationsföreläsning om Röstånga

Röstånga är en av de mindre byar i Skåne som kommit allra längst i ambitionen att skapa ett levande samhälle. Hör föreläsaren Nils Phillips berätta om arbetet som bland annat har räddat kvar skolan i byn, som har fått många invånare att tillsammans investera i byggnader och som har funnit smarta vägar att utnyttja de kompetenser som nyanlända människor bär med sig till vårt land.

25 mars: Marknadsplatsen – i digital och fysisk form

Föreläsaren Erik Ridderby berättar om hur vi med datorns hjälp kan skapa gemenskap i bygden och hur vi via saker som maillistor och forum skulle kunna skapa handel, byten och lån. Under dagen berör också Jonas Wilson och Angela Spencer också den fysiska marknadsplatsen – finns det fortfarande behov av den och hur skulle den kunna bli verklighet?

8 april: Småskalig matproduktion

Ett pass som består av både teori och praktik och som leds av Louise Lundberg, känd bland annat för sitt arbete i Augustenborg och Emporias takträdgård i Malmö. Louise berättar om betydelsen av lokal matproduktion och ger handfasta tips om hur den förverkligas.

22 april: Medborgarjournalistik

Föreläsaren Abigail Sykes berättar om vad medborgarjournalistik är och hur skrifter och berättelser kan användas för att skapa levande lokalsamhällen.

6 maj: Småskalig djurhållning

Såväl teoretiskt som praktiskt pass där Louise Lundberg berättar om och visar småskalig djurhållning med särskilt fokus på höns och getter.

27 maj: Konst för gemenskap

Konst är ett sätt att skapa upplevelser och utmana invanda föreställningar men också ett sätt att skapa gemenskap och stolthet. Föreläsaren Trevor Graham har arbetat med stadsplanering bland annat i nordöstra England, Malmö och Stilla havsön Sankta Helena och har då vid flera tillfällen använt konst som metod att skapa gemenskap.

17 juni: Hantverk

Såväl teoretiskt som praktiskt pass där Louise Lundberg berättar om och visar olika typer av hantverk.

19 augusti: Samarbeten mellan ideell, offentlig och privat sektor.

Potentialen att förverkliga goda idéer växer betydligt om det går att hitta samarbeten och win-win situationer mellan olika aktörer i samhället. Föreläsaren Maria Lagneby är Hållbarhetsstrateg i Eksjö kommun och har innan dess arbetat med sociala innovationer i Skåne, med fokus på nytänkande samarbeten.

2 september: Lokal energiproduktion

Allt fler intresserar sig för småskalig energiproduktion, exempelvis med hjälp av solceller eller vindkraft. Trevor Graham föreläser och energirådgivare tipsar.

16 september: Ansöka om projektmedel

Det finns många stiftelser och fonder som stödjer bra idéer, inte minst på landsbygden. Under denna träff går vi igenom viktiga saker att tänka på föra och under projekt. Föreläsare presenteras senare.

30 september: Starta och driva eget företag

Träff där vi fokuserar på företagande och går igenom processen från verksamhetsidé till att driva företag. Föreläsare presenteras senare.

14 oktober: Målsättning och organisation för lokalsamhället

Holma Folkhögskolas rektor Andreas Jonsson föreläser om betydelsen av visioner, tydliga målsättningar samt god organisation för att lyckas med lokal utveckling.

28 oktober: Avslutning – reflektioner och samtal om framtidens samhällen

Vi reflekterar kring kursen och diskuterar framtida engagemang och samarbeten. Jonas Wilson håller i dagen.

Plats för kursen

Askeröd, en by i sydvästra utkanten av Hörby kommun. De allra flesta gångerna kommer vi träffas på Byaloftet som ligger i anslutning till Askeröds Idrottsplats. Adressen dit är Askeröd 1093, 24297 Hörby.

Kurstider

Kursen pågår från 5 februari till 4 november. Sommarlov 18 juni t.o.m 5 augusti.

Omfattning

Distans, Deltid 20%

Ansökan

Ansöker gör du genom skolans administrativa system Schoolsoft. Första gång du ansöker behöver du starta ett konto varefter du kommer till ett formulär som du fyller i. Bland informationen längst upp på denna sida finns en länk till ansökningssidan.

Ansök senast

Antagning sker löpande fram till kursen är full.

Antagningsvillkor

Eftersom kursen går på distans krävs att deltagaren har tillgång till dator och internetuppkoppling.

Urval till kursen görs utifrån följande kriterier (utan inbördes rangordning):

  1. Den sökande har möjlighet att delta i kursens träffar.
  2. Den sökande har engagemang och intresse för miljö- och samhällsfrågor.
  3. Den sökande är med i eller vill bli involverad i lokala utvecklingsprojekt.
  4. Den sökande arbetar med eller har förtroendeuppdrag i organisation med inriktning mot miljöfrågor och/eller lokala utvecklingsfrågor.

Kostnader för kursdeltagaren

Avgift till skolan för material som används under kursen 250 kr. Eventuella kostnader för litteratur utifrån eget intresse tillkommer.

Detta förväntas deltagaren kunna efter avslutad kurs

Deltagaren förväntas ha fått inspiration och verktyg för att delta i och driva lokala utvecklingsprojekt som främjar en hållbar vardag.

Kontaktperson

Jonas Wilson, 0730681262, administration@holmafolkhogskola.se

Rulla till toppen