Skogsträdgårdsdesign

Kursen för hösten 2020 är nu full.

I denna kurs får du arbeta dig igenom en process i skogsträdgårdsdesign. Teori blandas med praktiska designövningar för att du ska få konkreta verktyg att skapa på egen hand efter kursen.

Oavsett om du vill använda kunskaperna i din villaträdgård, designa en skogsträdgård för självhushållning eller vill designa in ekosystemtjänster i din stora produktion bjuder denna kurs på värdefull kunskap.

Vad är en skogsträdgård?

En skogsträdgård är ett matproducerande ekosystem som skapats med naturliga skogsbryn som förebild. Samtidigt som vi skördar ur det bygger vi upp resurser. Ett mål med skogsträdgården är att skapa en odling som i hög grad kan sköta sig själv och inte behöver så mycket resurser utifrån. Skogsträdgårdsdesign kan användas i många olika syften, t ex för matproducerande system som hemträdgården eller alléodlingar, för läkande trädgårdar eller pedagogiska miljöer.

19-20 september

  • Skogsträdgården – design för hållbar matförsörjning intro
  • Formulera behov, mål och förutsättningar
  • Observera och kartlägg; Vind, sol/skugga, jord, klimat, vatten, flöden, befintlig vegetation, kartor

17-18 oktober
Analysera utifrån behov och platsens förutsättningar och hitta hur olika funktioner kan uppfyllas; Växtlista, nyttodjur, näringsbalans, estetik, sammansättning av växter, arbetstid, zoner och sektorer

14-15 november

  • Designen; Vindskydd, helhetsstruktur: mönster & designkoncept, kronskikt, buskskikt och klätterväxter, örtskikt, successionskartor
  • Planera implementering
  • Planera skötsel och utvärdering

12 december
Presentationer av designprojekt

Plats för kursen: Holma skogsträdgård, Höör

Resinformation

Direkttåg från Malmö C till Höör tar ca 35 min. Direkttåg från Lund C till Höör tar ca 20 min. Därefter är det en ca 20 min promenad till Holma Gård där skolan ligger. Karta

Kurstider: Kursen startar den 7 september 2020 och slutar den 20 december 2020. Hela gruppen träffas tre helger lördag och söndag kl 10-16 samt en lördag, samma tider. Helgträffarna är 19-20 september, 17-18 oktober, 14-15 november och 12 december

15 veckor på 25% vilket motsvarar ungefär 10 dagars arbete förutom helgträffarna.

Distansstudier i skogsträdgårdsdesign kräver mycket eget ansvar, och det egna arbetet mellan träffarna är intensivt. Tänk på att planera tid för detta.

Omfattning: Distanskurs på 25 %

Ansök senast: 9 aug. Besked om antagning sker efter detta datum.

Ansökan: Ansöker gör du genom skolans administrativa system Schoolsoft. Första gång du ansöker behöver du starta ett konto varefter du kommer till ett formulär som du fyller i. Bland informationen längst upp på denna sida finns en länk till ansökningssidan.

Antagningsvillkor: Vi ser gärna att du har erfarenhet inom eller en koppling till skogsträdgård och intresse av att utveckla de nya kunskaperna i praktiken. Det allra bästa är om du har ett projekt eller en plats du vill förverkliga. God växtkännedom är också ett plus.

När vi antar tittar vi bland annat på:

  • Odlingserfarenhet
  • Relevant utbildning eller arbetserfarenhet
  • Kommer ha praktisk användning av det du lär dig på kursen i framtiden, t.ex. genom att använda dina kunskaper i ditt arbete/egna företagande, utveckling av den egna trädgården, att driva/delta i ett gemensamt projekt etc.

Detta förväntas deltagaren kunna efter avslutad kurs: Med de verktyg du får ska du själv kunna påbörja och genomföra en skogsträdgårdsdesign – hela processen, från målformulering, observationer och analys till ett färdigt förslag.

Krav för godkänt: Närvaro och deltagande på alla träffar. Ett inlämnat och presenterat designarbete.

Kontaktpersoner: Jonas Wilson, administratör, 0730681262, info(at)holmafolkhogskola.se

Hanna Jönsson, lärare, 0703532399 mail(at)hannajonsson.com