Allmän kurs med omställningsprofil

Längst ner på sidan hittar du fyra korta videor där deltagare berättar vad de tycker om kursen!

Kursen för vårterminen 2019  är nu full!

Är du intresserad av miljö och samhällsförändring? Vill du arbeta praktiskt? Är du inte helt klar med grundskola eller gymnasiet?

Då kanske Holma folkhögskolas allmänna kurs skulle vara något för dig. Här får du praktiska och teoretiska kunskaper om omställning och världens tillstånd, samtidigt som du läser in de kärnämnen du saknar för att sen kunna söka vidare till högskola eller yrkeshögskola.

Undervisningen på Allmän kurs sker utifrån olika teman, exempelvis “Behov och begär”, “Makt och motstånd” eller “Vad är sanning?” Genom detta vill vi integrera kunskaper från olika ämnesområden och skapa en djupare förståelse för världen vi lever i. Efter avslutad kurs får du, utöver god insyn i skolans profilområden, behörighet i gymnasiekurserna Hi 1, Re 1, Sh 1, Nk 1, Sv 1,2,3 (eller Sva 1,2,3) Eng 5, 6 och Ma 1. Om vi har möjlighet kan vi också erbjuda särskilda behörigheter i vissa ämnen utöver dessa.

En dag i veckan sker undervisning med mer praktiska inslag. Vi har valt att kalla detta för praktisk omställning, där omställning handlar om en förändring till en värld som är hållbar för både människan och naturen. Detta kan handla om att lära sig ekologisk odling, ekologiskt byggande eller andra saker där du arbetar med kroppen eller händerna. Det krävs ingen förkunskap, men det är bra om du har ett intresse för detta då det är en stor och viktig del av kursen. Dessutom har vi tillval en halvdag i veckan, då du får välja mellan olika aktiviteter.

Utbildningen sker på gymnasienivå. Om du saknar enstaka betyg för att bli klar med grundskolan kan du ändå ansöka till oss så gör vi en individuell bedömning. Hur länge du behöver läsa för att avsluta dina gymnasiestudier beror på dina tidigare erfarenheter av studier och arbete. För att sedan kunna söka till högskola eller yrkeshögskola på folkhögskolekvot krävs ett omdöme. Folkhögskolor ger inte betyg i enskilda ämnen utan istället är omdömet en gemensam bedömning av din studieförmåga i alla ämnen. Omdömet ger dig rätt att söka i en egen kvotgrupp till högskola eller yrkeshögskola. För att få ett omdöme måste du läsa på folkhögskola under minst ett år.

Att läsa på folkhögskola ger dig möjlighet att få studiemedel från CSN i tre år för dig som inte är klar med gymnasiet och två år för dig som redan är klar. För att undersöka om du kan få studiemedel och hur länge, besök www.csn.se.

Ansökan:

Ansöker gör du genom skolans administrativa system Schoolsoft. Första gång du ansöker behöver du starta ett konto varefter du kommer till ett formulär som du fyller i. Bland informationen längst upp på denna sida finns en länk till ansökningssidan.

Om du saknar ett svenskt personnummer kan du skriva in ett nummer på följande sätt: ÅÅMMDD-XXXX.

Plats för kursen

Kursen går mestadels på Fabriksgatan 2, Lund. När vi har Praktisk omställning är vi dock på andra platser och oftast är det då på Holma Gård i Höör. Från och med hösten 2019 kan det bli aktuellt att hela kursen flyttar just till Holma Gård.

Kurstider våren 2019

Kursen går på heltid och börjar torsdagen den 10 januari 2019.

Sportlov v. 8

Påsklov v. 16

Terminen slutar den 5 juni.

Ansök senast

Antagning sker löpande tills vi har fyllt alla platser.

Antagningskriterier

För att studera på folkhögskola behöver du vara minst 18 år. Du bör också kunna visa dokument som visar dina redan avklarade behörigheter och som styrker att du kan studera på gymnasienivå. I övrigt gör vi urval utifrån en bedömning om vilka som har bäst förutsättningar och motivation att tillgodogöra sig kursens innehåll.

Kostnader för kursdeltagaren

Skolan tar ut en avgift på 500 kr per termin. Detta täcker bland annat all kurslitteratur och studiebesök.

Kontaktpersoner

Nadja Storsaeter, Kursansvarig. nadja.storsaeter@holmafolkhogskola.se

Florencia Fernandez, Kursansvarig. florencia.fernandez@holmafolkogskola.se

Sajad, allmän kurs: "Första gången jag går i skolan"

"Jag gillar mest praktisk omställning. Det är för att jag har erfarenhet av det från barndomen i hemlandet. Vi var självförsörjande där hela familjen." Det säger Sajad Hajati som går Allmän kurs med omställningsprofil på Holma folkhögskola.Holma folkhögskolas allmänna kurs ger kunskaper om omställning samtidigt som du läser in de kärnämnen på gymnasienivå som du saknar för att kunna söka vidare till högskola eller yrkeshögskola.Höstterminen börjar den 20 augusti 2018 på Fabriksgatan 2 i Lund. Läs mer och ansök på https://www.holmafolkhogskola.se/allmann-linje/.

Publicerat av Holma folkhögskola Söndag 17 juni 2018

Simon, allmän kurs: "Fantastiskt med gemenskap runt miljön"

"Jag tycker att Holma är en fantastisk skola för man får en gemenskap och samhörighet runt miljö och hållbarhet. Det är väldigt skönt att komma till en plats där man kan känna den gemenskapen."Det säger Simon Olsson som går allmän kurs på Holma folkhögskola. Sök du också på www.holmafolkhogskola.se/allmann-linje.

Publicerat av Holma folkhögskola Måndag 21 maj 2018

Kunskap för livet på Holma Folkhögskolas allmänna kurs!

Vill du plugga klart gymnasiet, och samtidigt lära dig att leva mer hållbart? Då ska du söka till Allmän kurs med omställningsprofil på Holma Folkhögskola!"Vi studerar tematiskt, så allt får en röd tråd, istället för att bara plugga historia separat. Det tycker jag är väldigt givande", säger deltagaren Joyce Moosberg.Kursstart 20 augusti med undervisning i Lund och Höör. Läs mer och ansök på www.holmafolkhogskola.se/allmann-linje.

Publicerat av Holma folkhögskola Fredag 18 maj 2018

Alex, allmän kurs: "Vi får odla, snickra och arbeta med naturen"

Är du intresserad av miljö och samhällsförändring? Vill du arbeta praktiskt? Är du inte helt klar med gymnasiet? Då kanske Holma folkhögskolas allmänna kurs är något för dig."Vi får odla, snickra, bygga tiny houses och arbeta med naturen. Det är avslappnat med lugnt tempo", säger deltagaren Alex Lindberg.Kursen startar 20 augusti med undervisning i Lund och Höör. Läs mer och ansök på www.holmafolkhogskola.se/allmann-linje.

Publicerat av Holma folkhögskola Fredag 25 maj 2018