Allmän kurs på Holma Folkhögskola

Ansökningsperioden till vårterminen 2020 är nu stängd.

På vår allmänna kurs läser du gymnasieskolans kurser för grundläggande behörighet till yrkeshögskola, högskola och universitet.

Här får du kunskaper om samhället, miljön och världens tillstånd. Vi diskuterar nya idéer och olika perspektiv, samt ger dig utrymme att reflektera kring ditt eget liv och verklighet. Tiden på allmän kurs ska vara meningsfull för dig och ge dig lagom svåra utmaningar.

Undervisningen på Allmän kurs sker utifrån olika teman, exempelvis “Behov och begär”, “Makt och motstånd” eller “Vad är sanning?” Genom detta vill vi samla kunskaper från olika ämnesområden och skapa en djupare förståelse för världen vi lever i. Efter avslutad kurs får du behörighet i gymnasiekurserna Hi 1a1, Re 1, Sh 1a1, Nk 1a1, Sv 1,2,3 (eller SvA 1,2,3) Eng 5, 6 och Ma 1a, b eller c. Om vi har möjlighet kan vi också erbjuda särskilda behörigheter i vissa ämnen utöver dessa.

Vi vet att det finns många sätt att lära sig saker, och många olika typer av kunskaper. Därför kommer vi att göra många utflykter med skolan samt jobba mycket praktiskt. Skolans profil handlar om omställning till en hållbar värld. Det finns en stor kunskapsbank på skolan kring t.ex. ekologisk odling, hållbart byggande eller permakultur. Denna kunskap får vi ta del av också på allmän kurs.

Utbildningen sker på gymnasienivå. Hur länge du behöver läsa för att avsluta dina gymnasiestudier beror på dina tidigare erfarenheter av studier och arbete. För att sedan kunna söka till högskola eller yrkeshögskola på folkhögskolekvot krävs ett omdöme. Folkhögskolor ger inte betyg i enskilda ämnen utan istället är omdömet en gemensam bedömning av din studieförmåga i alla ämnen. Omdömet ger dig rätt att söka i en egen kvotgrupp till högskola eller yrkeshögskola. För att få ett omdöme måste du läsa på folkhögskola under minst ett år.

Att läsa på folkhögskola ger dig möjlighet att få studiemedel från CSN i tre år för dig som inte är klar med gymnasiet och två år för dig som redan är klar. För att undersöka om du kan få studiemedel och hur länge, besök www.csn.se.

Ansökan:

Ansöker gör du genom skolans administrativa system Schoolsoft. Första gång du ansöker behöver du starta ett konto varefter du kommer till ett formulär som du fyller i. Bland informationen längst upp på denna sida finns en länk till ansökningssidan.

Om du saknar ett svenskt personnummer kan du skriva in ett nummer på följande sätt: ÅÅMMDD-XXXX.

Plats för kursen

Kursen går mestadels på Fabriksgatan 2, Lund. Vid tillval och utflykter är vi dock på andra platser, inte minst på Holma Gård i Höör där Holma Folkhögskolas övriga kurser håller till. OBS! Från och med hösten 2020 kommer även Allmän kurs att flyttas till Holma Gård.

Kurstider våren 2020

Kursen går på heltid och börjar måndagen den 9 januari 2020.

Sportlov är vecka 8 och påsklov vecka 15.

Terminen slutar den 5 juni 2020.

Ansök senast

15 november. Besked om antagning ges kort därefter.

Antagningsprocess och kriterier

För att studera på folkhögskola behöver du vara minst 18 år. Vid ansökan ska du skriva ett personligt brev om varför du vill gå kursen samt delge oss dokument som visar att du kan studera på gymnasienivå, t ex betyg från avslutad grundskola eller påbörjade studier på gymnasieskola. Du blir sedan kontaktad av oss och vi bokar in ett samtal där du får berätta om dig själv och vi berättar mer om kursen och skolan. Antagning sker sedan utifrån bedömningen att den sökande har motivation att studera och förmåga att tillgodogöra sig kursens innehåll.

Om du saknar enstaka betyg för att bli klar med grundskolan kan du ändå ansöka till oss så gör vi en individuell bedömning.

Kostnader för kursdeltagaren

Skolan tar ut en avgift på 500 kr per termin. Detta täcker bland annat all kurslitteratur och studiebesök.

Kontaktpersoner

Jonas Wilson, Biträdande rektor. administration@holmafolkhogskola.se eller telefon 0730681262.

Nadja Storsaeter, Kursansvarig. nadja.storsaeter@holmafolkhogskola.se

Florencia Fernandez, Kursansvarig. florencia.fernandez@holmafolkhogskola.se