Allmän kurs Permakultur (PDC) distans

 

(1 år, heltid, distans med tre veckoträffar per termin)

Ansökan här till Allmän kurs Permakultur PDC, höstterminen 2022.

För första gången någonsin väver vi ihop de gymnasiegemensamma ämnena med kunskap och praktik inom permakultur. Denna kursen vänder sig till dig som behöver komplettera gymnasieskolans kurser, men som också vill vara med och förändra världen i en mer hållbar riktning. Målet är att du både ska få ett Permakulturcertifikat (PDC) enligt internationell standard, samt grundläggande behörighet till yrkeshögskola, högskola och universitet.

På kursen kommer vi att arbeta med permakulturens mångsidiga verktyg för de hållbara helhetslösningar som vi alla behöver vara med och skapa i en osäker framtid. Vi lär oss att arbeta praktiskt med vår naturliga omgivning, i sociala samarbeten och för att tillsammans skapa lösningar som bygger och hushåller med resurser som inte utarmar människor eller planetens resurser. 

Med utgångspunkt i permakulturen läser du ämnen som behövs för att nå grundläggande behörighet till högskola. Du lär om samhälle och natur samt får utrymme att reflektera kring ditt eget liv och verklighet. Vi arbetar oss tematiskt och ämnesöverskridande igenom permakulturens olika områden som exempelvis, etik & principer, naturförståelse, jord & odling, ekobygg, social organisering, hållbara teknologier, energianvändning, vatten & luft och hållbara ekonomier. Alla ämnen vi läser på kursen genomsyras av permakulturperspektivet. Det innebär till exempel att när vi har tema jord så läser vi om jord på engelskan, gör jordprov på naturkunskapen och analysera hur mycket mark som behövs för att ge mat till ett lands befolkning inom samhällskunskapen. 

Vi möter våra deltagare där de befinner sig. Det betyder att vi stödjer dig i din egen process, utifrån dina egna förutsättningar. Du kommer att få arbeta med både teoretiska och praktiska uppgifter under kursen och möjlighet till praktik finns varje läsår. Vår intention är att rusta människor så de står starkare och vi gör därför vårt yttersta för att möta dig som den människan du är när du kommer till oss.

Behörigheter

De behörigheter du kan nå under kursen är följande:

  • Historia 1a1
  • Religion 1
  • Samhällskunskap 1a1
  • Naturkunskap 1a1
  • Svenska 1, 2 och 3 (eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3)
  • Engelska 5 och 6. Vi rekommenderar att du är klar med Eng 5 eller har motsvarande kunskap då mycket litteratur är på engelska.
  • Matematik kan erbjudas som komplettering, 1a, b eller c.

Om vi har möjlighet kan vi också erbjuda särskilda behörigheter i vissa ämnen utöver dessa. Några exempel är Matematik 2a, b eller c, Samhällskunskap 1a2 samt Naturkunskap 1a2 och 2.

Utbildningen sker på gymnasienivå. Hur länge du behöver läsa för att avsluta dina gymnasiestudier beror på dina tidigare erfarenheter av studier och arbete. För att sedan kunna söka till högskola eller yrkeshögskola via folkhögskolekvot krävs ett omdöme. Folkhögskolor ger inte betyg i enskilda ämnen utan istället är omdömet en gemensam bedömning av din studieförmåga i alla ämnen. Omdömet ger dig rätt att söka i en egen kvotgrupp till högskola eller yrkeshögskola. För att få ett omdöme måste du läsa på folkhögskola under minst ett år på heltid.

Den som slutför hela kursen får arbeta sig igenom en hel permakulturdesign och erhåller vid avslutad kurs ett PDC-certifikat enligt internationell standard. Ett PDC-certifikat är en grundsten inom permakulturutbildning. Med detta kan du börja ta dig an framtida permakulturdesigner och börja skapa och underhålla hållbara livsmiljöer. Det är också en förutsättning för vidare studier inom permakultur världen över.  Med en gedigen permakulturkurs i bagaget kommer du också stå starkt rustad för att skapa din egen hållbara framtid. 

Studiemedel

Att läsa på folkhögskola ger dig möjlighet att få studiemedel från CSN i tre år för dig som inte är klar med gymnasiet och två år för dig som redan är klar. För att undersöka om du kan få studiemedel och hur länge, besök www.csn.se.

Omfattning och utformning

Kursen är på heltid under ett år. 

Kursen går på distans med tre stycken veckoträffar per termin på plats på Holma gård i Skåne. 

Lärarledd distansundervisning sker tre heldagar i veckan med gemensamma lektioner via Zoom. Två dagar i veckan ägnas åt självstudier med möjlighet till stöd från lärare.

Ansökan

Ansöker gör du här, på skolans administrativa system Schoolsoft. Första gången du ansöker behöver du starta ett konto varefter du kommer till ett formulär som du fyller i.

Om du saknar ett svenskt personnummer kan du skriva in ett nummer på följande sätt: ÅÅMMDD-XXXX. Är du född andra mars 2001 blir det alltså 010302-XXXX.

Plats för veckoträffarna

Holma Gård i Höör i Skåne. Veckoträffarna är planerade till 9-12/8, 24-27/10, 12-15/12. Direkttåg från Malmö C till Höör tar ca 35 min. Direkttåg från Hässleholm C till Höör tar ca 20 min. Därefter är det ca 20 min promenad till Holma Gård där skolan ligger. Det kommer finnas möjlighet att sova över på skolan under veckoträffarna.  Karta

Kurstider hösten 2022

Kursen börjar måndagen den 8:e augusti 2022.

Vi har lov vecka 44.

Terminen slutar den 16:e december 2022.

Kurslitteratur och Kostnader

Kursen är gratis men du behöver ha en egen dator som används i studierna. Det kommer att finnas obligatorisk kurslitteratur som du kan köpa av skolan vid den första veckoträffen. Kurslitteraturen kommer att kosta som mest runt 600 kr.  

Ansök senast

Sista dag för ansökan är 15: maj (OBS, förlängd till den 29 maj!)  Besked om antagning ges i början av juni.

Antagningsprocess och kriterier

För att studera på folkhögskola behöver du vara minst 18 år. Vid ansökan ska du skriva ett personligt brev om varför du vill gå kursen samt delge oss dokument som visar att du kan studera på gymnasienivå, t.ex. betyg från avslutad grundskola eller påbörjade studier på gymnasieskola. Berätta gärna också om dina tidigare relevanta erfarenheter inom permakultur eller de områden som berörs i kursen. Har du kanske en konkret plats eller ett riktigt projekt som du vill förverkliga tillsammans med andra, beskriv detta. 

Utifrån detta gör vi sedan en bedömning av vilka som uppfyller kriterierna och som bedöms kunna tillgodogöra sig kursen. Dessa personerna kontaktas av oss för att boka in ett samtal där du får berätta lite om dig själv. Antagningen prioriteras sedan utifrån de som inte har fullgjort sina gymnasiestudier, samt motivation och förmåga att tillgodogöra sig kursens innehåll. Det är möjligt att söka kursen även om du fullgjort gymnasiet men behöver läsa upp vissa ämnen. Vi kommer dock att prioritera de som inte har behörighet i alla de gymnasiegemensamma ämnena.

Kontaktperson

Hugo Malm, kursansvarig, hugo.malm@holmafolkhogskola.se.