”Vi behöver en nystart på jorden”

Tove Stenius, forskningsassistent på Sveriges lantbruksuniversitet SLU, berättar i ett ljudklipp om sin syn på bioekonomi, hållbart skogsbruk, ekosystemtjänster och omställning. Intervjun är gjord av Shakinn Osorio, deltagare på kursen Hållbarhet, journalistik och sociala medier.

Foto: Privat

Bioekonomi kan beskrivas som en ekonomi baserad på förnybara naturresurser och tjänster istället för ändliga resurser. Tove Stenius ser både möjligheter och problem med begreppet bioekonomi, som hon menar skulle behöva ta större avstånd från dagens tillväxt, konsumtion och syn på naturen.

I stort ser hon ändå positivt på framtiden.

– Jag tror mycket på gammal kunskap och att ta till sig det vi vet om hur vi tar hand om och kan leva av naturen. Vi får bygga upp något nytt, jag tror det kan bli bra. Vi behöver en nystart på jorden.

Intervjun är gjord av Shakinn Osorio, deltagare på kursen Hållbarhet, journalistik och sociala medier. Lyssna på den här: https://www.facebook.com/218353955169662/videos/328476751061573/