Vanliga frågor

Var ligger Holma folkhögskola?

Holma folkhögskola har verksamhet på flera ställen i Skåne. Stadsodlingskursen och Allmän linje bedrivs i Lund och skogsträdgårdskursen på Holma gård utanför Höör.

Går det att bo på skolan?

För närvarande har vi inget internat men vi arbetar för att det ska bli möjligt i framtiden.

Kostar det något att gå en kurs?

Vi har en terminsavgift på 500 kr för heltid och 250 kr för halvtid.  Avgiften täcker in kostnaden för litteratur som man lånar, material, fröer med mera.

Är jag försäkrad som kursdeltagare?

Alla våra kursdeltagare är Olycksfallsförsäkrade. Se vår försäkring här

Finns det matservering?

Kurserna som går i Lund har ingen matservering. På skogsträdgårdskursen kan ibland finnas möjlighet att köpa vegetarisk lunch.