Styrelse

Styrelsen ansvarig för Holma Folkhögskolas verksamhet. Den består av nio ledamöter, varav åtta är representanter för Holma Folkhögskolas respektive medlemsorganisationer.

Permakultur Sverige: My Kjellberg (ordförande)

Förbundet organisk-biologisk odling (Fobo): Eva Christensson

Biodynamiska föreningen: Emil Hillve

Föreningen Framtiden i Våra händer: Karin Nilsson-Jungermann

Skogsträdgårdens Vänner: Maria Lagneby

Sambruket i Sösdalabygden: Oscar Kjellberg

Skånes kärngårdsförening: Irene Engström

Omställningsnätverket: Anna Eklund

Ledamot: Christer Nylander (kassör)