Stadsodling – halvtid 2017

raka rader

Nu har vi stängt för ansökningar till kursen under 2017. Nästa gång kursen planeras starta är vårterminen 2018.

Kursen riktar sig till dig som vill odla i stadsmiljö för husbehov eller för småskalig försäljning. Den förbereder också för att kunna arbeta med olika sociala odlingsprojekt, t ex skolträdgårdar, odling i rehabiliteringssyfte och visningsträdgårdar.

Grunden i undervisningen är praktisk ekologisk odling. Allt sköts av deltagarna tillsammans med lärarna och eleverna delar på de produkter vi tar fram. Teori och praktik varvas under dagen. Vissa delar av teorin har direkt anknytning till aktuella praktiska moment, andra delar är mer fristående.

Det praktiska arbetet organiseras på olika sätt alltefter arbetets karaktär. Vissa insatser kan utföras i storgrupp, andra sker i smågrupper, som roterar mellan olika ”stationer”. Den teoretiska delen består av egen inläsning, instuderingsuppgifter och föreläsningar. Eleverna ska också göra ett eget fördjupningsarbete som är obligatoriskt för att bli godkänd på kursen.

Eftersom odling i verkligheten sällan följer givna mallar blir det viktigt att lära sig ett kreativt problemlösande förhållningssätt, där man tränas i att hantera osäkerhet och att försöka hitta olika lösningsalternativ. Deltagarna uppmuntras att dra nytta av varandras resurser och viktigare frågeställningar lyfts upp för diskussion i storgruppen.

Förutom att ge deltagarna grundkunskaper, som ett slags ”startpaket”, syftar kursen till att sätta igång en mer långsiktig lärandeprocess. En viktig del i detta är att lära sig att hitta och utnyttja resurser av vitt skilda slag i omgivningen. I detta ingår nätverksbyggande, där man etablerar kontakter med andra människor, organisationer, föreningar, institutioner o.s.v.

Vi ser kursen som en gemensam resa, där vi hjälps åt att bygga upp ett kunskapsmaterial som vi verkligen har nytta av i vårt praktiska arbete. Därför bygger kursen på stort engagemang och ansvarstagande från deltagarna och det finns stora möjligheter att påverka både innehåll och arbetsformer.

På onsdagar har alla elever på Holma folkhögskola tillval. Det innebär att man väljer ett annat ämne utöver stadsodlingen. Exempel på tillval kan vara idrott, drama, hälsa och naturmedicin, naturvandringar, ta tillvara odlade produkter mm. Denna dag har vi lektioner över klassgränserna och du får möjlighet att lära känna fler av eleverna på skolan.

grönsaksbord

Kurstid: 6 mars – 11 nov 2017. Kursen är på halvtid, 50%. Lektionsdagar är måndagar och fredagar kl 9-15, samt tillvalet som är på onsdagar mellan 9-12. Utöver dessa tider kan det ske studieresor eller deltagande på marknader, men detta är alltid frivilligt. Kursen kan kombineras med kursen Skogsträdgård: odling och ekologi och ge heltidsstudier.

Praktik: Två veckors praktik på halvtid ingår i kursen. Elever söker själva upp en lämplig praktikplats. Praktiken kan genomföras under de undervisningsfria veckorna på sommaren eller kontinuerligt under året.

Lov: Eftersom odlingen kräver kontinuerlig tillsyn har vi inga längre lov under kurstiden. Dock är  perioden v.29-v.31 undervisningsfri med möjlighet att genomföra praktik.

Plats: Brunnshögs stadsodling, Lund.

CSN: Kursen berättigar till CSN

Kostnader: 500 kr (250 kr per termin). Summan täcker kopieringskostnader, försäkring, förbrukningsmaterial mm.

INNEHÅLL

De praktiska momenten i kursen handlar i huvudsak om:

 • Ekologisk grönsaksodling
 • Ekologisk odling av frukter och bär
 • Förökning av växter.
 • Odling i stadsmiljö – sociala projekt
 • Lagring, konservering, förädling och tillagning. Avsättning för produkterna.
 • Studiebesök, ev. studieresa

Teorierna kopplas direkt till de praktiska momenten. Dessutom tas följande områden upp speciellt:

 • Grundläggande odlingskunskap
 • Permakultur och omställning
 • Lokal och global ekonomi
 • Olika former av ekologisk odling: Biodynamisk odling, organisk-biologisk odling mm
 • Sociokrati, ett system för hur man kan organisera verksamheter
 • Hållbarhetspsykologi

 

Mer info: Karin Jansson, lärare på odlingskursen

mail: karin.jansson(at)holmafolkhogskola.se

Tel: 070-5804632