Mat ur jorden – grundkurs i hållbar grönsaksodling (tidigare Stadsodling i Lund)

raka rader

OBS! Nu är ansökningsperioden för 2018 års kurs slut.

Kursen riktar sig till dig som vill odla för husbehov eller för småskalig försäljning. Den förbereder också för att kunna arbeta med olika sociala odlingsprojekt, t ex skolträdgårdar, odling i rehabiliteringssyfte och visningsträdgårdar.

Grunden i undervisningen är praktisk ekologisk odling. Allt sköts av deltagarna tillsammans med lärarna och deltagarna delar på de produkter vi tar fram. Teori och praktik varvas under dagen. Vissa delar av teorin har direkt anknytning till aktuella praktiska moment, andra delar är mer fristående.

Det praktiska arbetet organiseras på olika sätt alltefter arbetets karaktär. Vissa insatser kan utföras i storgrupp, andra sker i smågrupper, som roterar mellan olika ”stationer”. Den teoretiska delen består av egen inläsning, instuderingsuppgifter och föreläsningar. Eleverna ska också göra ett eget fördjupningsarbete som är obligatoriskt för att bli godkänd på kursen.

Eftersom odling i verkligheten sällan följer givna mallar blir det viktigt att lära sig ett kreativt problemlösande förhållningssätt, där man tränas i att hantera osäkerhet och att försöka hitta olika lösningsalternativ. Deltagarna uppmuntras att dra nytta av varandras resurser och viktigare frågeställningar lyfts upp för diskussion i storgruppen.

INNEHÅLL

  • Ekologisk grönsaksodling
  • Ekologisk odling av frukter och bär
  • Förökning av växter
  • Olika former av ekologisk odling: Biodynamisk odling, organisk-biologisk odling mm
  • Lagring, konservering, förädling och tillagning. Avsättning för produkterna.
  • Studiebesök, ev. studieresa

Förutom att ge deltagarna grundkunskaper, som ett slags ”startpaket”, syftar kursen till att sätta igång en mer långsiktig lärandeprocess. En viktig del i detta är att lära sig att hitta och utnyttja resurser av vitt skilda slag i omgivningen. I detta ingår nätverksbyggande, där man etablerar kontakter med andra människor, organisationer, föreningar, institutioner o.s.v.

Vi ser kursen som en gemensam resa, där vi hjälps åt att bygga upp ett kunskapsmaterial som vi verkligen har nytta av i vårt praktiska arbete. Därför bygger kursen på stort engagemang och ansvarstagande från deltagarna och det finns stora möjligheter att påverka både innehåll och arbetsformer.

På onsdagar har alla deltagare på Holma folkhögskola tillval. Det innebär att man väljer ett annat ämne utöver odling. Exempel på tillval kan vara hållbara samhällen, drama, hälsa och naturmedicin, snickeri, ta tillvara odlade produkter mm. Denna dag har vi lektioner över klassgränserna och du får möjlighet att lära känna fler av deltagarna på skolan.

grönsaksbord

Kurstid: 26 februari – 9 nov 2018. Kursen är på halvtid, 50%. Lektionsdagar är måndagar och fredagar kl 9-15, samt tillvalet som är på onsdagar mellan 9-12. Utöver dessa tider kan det ske studieresor eller deltagande på marknader, men detta är alltid frivilligt. Kursen kan kombineras med kursen Skogsträdgård: odling och ekologi och ge heltidsstudier.

Praktik: Två veckors praktik på halvtid ingår i kursen. Deltagarna söker själva upp en lämplig praktikplats. Praktiken kan genomföras under de undervisningsfria veckorna på sommaren eller kontinuerligt under året.

Lov: Eftersom odlingen kräver kontinuerlig tillsyn har vi inga längre lov under kurstiden. Dock är  perioden v.29-v.31 undervisningsfri med möjlighet att genomföra praktik.

Plats: Holma Gård i Höör

CSN: Kursen berättigar till CSN

Kostnader: 500 kr (250 kr per termin). Summan täcker kopieringskostnader, försäkring, förbrukningsmaterial mm.

Ansökan: Ansöker gör du genom skolans administrativa system Schoolsoft. Första gång du ansöker behöver du starta ett konto varefter du kommer till ett formulär som du fyller i. Bland informationen längst upp på denna sida finns en länk till ansökningssidan.

Ansök senast: 15 december 2017. Besked om antagning ges kort därefter.

Ansökningskriterier: När vi antar tittar vi bland annat på följande kriterier (utan inbördes ordning)

  1. Odlingserfarenhet
  2. Utbildning eller arbetserfarenhet som kan anses relevant (vi tänker oss här ett brett spektrum, t.ex. pedagog, arkitekt, arbete med div. sociala projekt, kock, etc.)
  3. Engagemang i ideell förening, miljöfrågor, samhällsfrågor eller liknande
  4. Kommer ha praktisk användning av det du lär dig på kursen i framtiden, t.ex. genom att använda dina kunskaper i ditt arbete/egna företagande, utveckling av den egna odlingen, att driva/delta i ett gemensamt odlingsprojekt etc.

Resinformation: Direkttåg från Malmö C till Höör tar ca 35 min. Direkttåg från Lund C till Höör tar ca 20 min. Därefter är det en ca 20 min promenad till Holma Gård där skolan ligger. Ett tips för att korta restiden är att ha en cykel i Höör! Karta

Mer info: Charlotte Nycander, lärare på odlingskursen

mail: charlotte.nycander(at)holmafolkhogskola.se

Tel: 073-8411777