Skogsträdgård introduktion distans 2017

Elever p+Ñ Holma

Nu har vi stängt för ansökningar till kursen under 2017. Nästa gång kursen planeras starta är vårterminen 2018.

En skogsträdgård är ett matproducerande ekosystem som skapats med naturliga skogsbryn som förebild. Målet med skogsträdgården är att skapa en odling som i hög grad kan sköta sig själv och inte behöver så mycket resurser utifrån. Skogsträdgårdar kan anläggas för många olika syften, t ex för matproduktion i hemträdgården, som mötesplats i staden och en pedagogisk skolmiljö.

I kursen följer du skogsträdgården under en säsong och får praktiska och teoretiska kunskaper. Vi diskuterar hur skogsträdgården kan användas i olika sammanhang. Vi går igenom design, anläggning, skörd, skötsel.

Kursens mål:

att få förståelse för….

 • vad en skogsträdgård är för något
 • hur människor genom skogsträdgården kan få en annan relation till sin omgivning
 • skogsträdgården som en del i vårt försöjningssystem
 • grundläggande principer för hur ekosystem fungerar

att kunna…

 • göra en enkel design av en skogsträdgård
 • anlägga en skogsträdgård
 • observera, sköta och utveckla en skogsträdgård
 • föröka växter som är användbara i skogsträdgården
 • förmedla vad en skogsträdgård är och hur den kan användas till olika målgrupper.

få inblick i…

 • matlagning med skogsträdgårdens växter
 • skogsträdgårdens roll för människor och samhället

 

Plats för kursen

Holma skogsträdgård, Höör

Kurstider

april – september 2017

4 helgträffar (lördag och söndag 10-15.) Däremellan individuella uppgifter, gruppuppgifter samt en gruppträff mellan varje kursträff.

De fyra helgerna då det är träff är 15-16 april, 10-11 juni, 5-6 augusti samt 23-24 september.

Omfattning

25 %

Ansök senast

20 februari 2017, besked om antagning ges  under slutet av februari.

Antagningsvillkor

Du ska vara intresserad av skogsträdgårdsodling och det är en fördel om du har eller kommer ha någon praktisk användning av kunskaperna i framtiden, tex för att använda i hemträdgården, delta i gemensamt odlingsprojekt, använda i ditt arbete eller liknande. Kursen är en introduktion och därför kommer de som är på/har behov av en grundläggande nivå ges förtur.

Kostnader för kursdeltagaren

Litteraturinköp, kostnad beroende på vilken litteratur du väljer att skaffa. Upp till 1500 kr.

Detta förväntas deltagaren kunna efter avslutad kurs

 • Ha kännedom om vanliga växter och nyttodjur i skogsträdgården
 • Laga mat och ta tillvara typiska skogsträdgårdsväxter
 • Föröka vanliga skogsträdgårdsväxter för eget behov
 • Designa, anlägga, sköta, utveckla och använda en enkel skogsträdgård

Deltagaren förväntas känna till..

 • Skogsträdgården som modell för produktionssystem. Agroforestry, hållbara produktionssystem.
 • Hur skogsträdgården kan användas i olika syften, tex. socialt, pedagogiskt, för människors välbefinnande.

Kontaktpersoner

Jonas Wilson, administratör, 0730681262, info(at)holmafolkhogskola.se

Johanna Johansson, lärare 0708458364, johanna.johansson(at)holmafolkhogskola.se