Skogsträdgård introduktion distans 2018

Elever p+Ñ Holma

Ansökningsperioden för 2018 är nu stängd

En skogsträdgård är ett matproducerande ekosystem som skapats med naturliga skogsbryn som förebild. Målet med skogsträdgården är att skapa en odling som i hög grad kan sköta sig själv och inte behöver så mycket resurser utifrån. Skogsträdgårdar kan anläggas för många olika syften, t ex för matproduktion i hemträdgården, som mötesplats i staden och en pedagogisk skolmiljö.

I kursen följer du skogsträdgården under en säsong och får praktiska och teoretiska kunskaper. Vi diskuterar hur skogsträdgården kan användas i olika sammanhang. Vi går igenom design, anläggning, skörd, skötsel.

Kursens mål:

att få förståelse för….

 • vad en skogsträdgård är för något
 • hur människor genom skogsträdgården kan få en annan relation till sin omgivning
 • skogsträdgården som en del i vårt försöjningssystem
 • grundläggande principer för hur ekosystem fungerar

att kunna…

 • göra en enkel design av en skogsträdgård
 • anlägga en skogsträdgård
 • observera, sköta och utveckla en skogsträdgård
 • föröka växter som är användbara i skogsträdgården
 • förmedla vad en skogsträdgård är och hur den kan användas till olika målgrupper.

få inblick i…

 • matlagning med skogsträdgårdens växter
 • skogsträdgårdens roll för människor och samhället

 

Plats för kursen

Holma skogsträdgård, Höör

Kurstider

v. 12 – v.42 2018.

5 helgträffar (lördag och söndag 10-16.) Däremellan individuella uppgifter, gruppuppgifter samt en gruppträff mellan varje kursträff.

De fem helgträffarna infaller på följande datum:

24-25 mars

5-6 maj

16-17 juni

1-2 september

20-21 oktober.

Omfattning

25 %

Ansök senast

20 februari 2018, besked om antagning ges  under slutet av februari.

Antagningsvillkor

Du ska vara intresserad av skogsträdgårdsodling och det är en fördel om du har eller kommer ha någon praktisk användning av kunskaperna i framtiden, tex för att använda i hemträdgården, delta i gemensamt odlingsprojekt, använda i ditt arbete eller liknande. Kursen är en introduktion och därför kommer de som är på/har behov av en grundläggande nivå ges förtur.

Kostnader för kursdeltagaren

Litteraturinköp, kostnad beroende på vilken litteratur du väljer att skaffa. Upp till 1500 kr.

Detta förväntas deltagaren kunna efter avslutad kurs

 • Ha kännedom om vanliga växter och nyttodjur i skogsträdgården
 • Laga mat och ta tillvara typiska skogsträdgårdsväxter
 • Föröka vanliga skogsträdgårdsväxter för eget behov
 • Designa, anlägga, sköta, utveckla och använda en enkel skogsträdgård

Deltagaren förväntas känna till..

 • Skogsträdgården som modell för produktionssystem. Agroforestry, hållbara produktionssystem.
 • Hur skogsträdgården kan användas i olika syften, tex. socialt, pedagogiskt, för människors välbefinnande.

Ansökan

Ansöker gör du genom skolans administrativa system Schoolsoft. Första gång du ansöker behöver du starta ett konto varefter du kommer till ett formulär som du fyller i. Bland informationen längst upp på denna sida finns en länk till ansökningssidan.

Resinformation

Direkttåg från Malmö C till Höör tar ca 35 min. Direkttåg från Lund C till Höör tar ca 20 min. Därefter är det en ca 20 min promenad till Holma Gård där skolan ligger. Ett tips för att korta restiden är att ha en cykel i Höör! Karta

Kontaktpersoner

Jonas Wilson, administratör, 0730681262, info(at)holmafolkhogskola.se

Johanna Johansson, lärare 0708458364, johanna.johansson(at)holmafolkhogskola.se