Skogsträdgård: odling och ekologi

skogsträdgårdsbesök

OBS! Nu är ansökningsperioden för 2018 års kurs slut.

En skogsträdgård är ett matproducerande ekosystem. Målet med skogsträdgården är att skapa en odling som i hög grad kan sköta sig själv och inte behöver så mycket resurser utifrån. Skogsträdgårdar kan anläggas för många olika syften, t ex för matproduktion i hemträdgården, som mötesplats i staden och en pedagogisk skolmiljö.

I kursen följer du skogsträdgården under en säsong och får praktiska och teoretiska kunskaper. Vi diskuterar hur skogsträdgården kan användas i olika sammanhang. Vi går igenom design, anläggning, skörd, skötsel och gör studiebesök till olika skogsträdgårdar. Möjlighet ges att fördjupa sig inom olika områden eller projekt.

Kursens mål:

att få förståelse för….

 • vad en skogsträdgård är för något i all dess mångfald
 • hur människor genom skogsträdgården kan få en annan relation till sin omgivning
 • skogsträdgården som en del i vårt försöjningssystem
 • grundläggande principer för hur ekosystem fungerar

att kunna…

 • göra en enkel design av en skogsträdgård
 • anlägga en skogsträdgård
 • observera, sköta och utveckla en skogsträdgård
 • föröka växter som är användbara i skogsträdgården
 • förmedla vad en skogsträdgård är och hur den kan användas till olika målgrupper.

få inblick i…

 • matlagning med skogsträdgårdens växter
 • skogsträdgårdens roll för människor och samhället

 

Kurstid: 27 februari  2018 – 9 nov 2018. Kursen går på halvtid med kursdagar tisdagar och torsdagar mellan 9.30-15.30 samt onsdagar då skolan har gemensamt tillval kl. 9-12.

Praktik: Två veckors praktik/fördjupning på halvtid ingår i kursen.

Lov: Eftersom vi följer förändringarna i skogsträdgården under hela odlingssäsongen har vi inga längre lov under kurstiden. Däremot är v.29-v.31 undervisningsfria med möjlighet att genomföra praktik.

Plats för kursen: Holma skogsträdgård, Höör

Ansöker gör du via skolans administrativa system Schoolsoft. Första gång du ansöker behöver du starta ett konto varefter du kommer till ett formulär som du fyller i. Bland informationen längst upp på denna sida finns en länk till ansökningssidan.

Ansök senast: 15 december är sista dag för ansökan. Därefter ges besked om antagning inom ett par veckor.

Kostnader: 500 kr (250 kr per termin). Summan täcker kopieringskostnader, försäkring, förbrukningsmaterial mm.

CSN: Kursen berättigar till CSN

Kursupplägg

Vi följer året i skogsträdgården. Vi arbetar i basgrupper och tar oss an en platser i skogsträdgården som vi följer. Teoretiska genomgångar (särskilt med föreläsarare/resurser utifrån) har vi i helklass, praktiska moment görs oftast i halvklass, och praktiskt arbete i skogsträdgård görs ofta i basgrupper. Vid några tillfällen under året deltar vi i i utåtriktade aktiviteter som infaller på helger, detta kompenseras med extra lediga dagar under sommaren. Under v.29 till och med v. 31 är det lektionsfritt med möjlighet att vara ledig en vecka samt genomföra två veckors praktik (praktiken kan även spridas ut under året).

På onsdagar har alla elever på Holma folkhögskola tillval. Det innebär att man väljer ett annat ämne utöver stadsodlingen. Exempel på tillval kan vara idrott, drama, hälsa och naturmedicin, naturvandringar, ta tillvara odlade produkter mm. Denna dag har vi lektioner över klassgränserna och du får möjlighet att lära känna fler av eleverna på skolan.

Röda trådar som löper genom hela kursen är mat, observationer, skötsel och design.

Mat från skogsträdgården: Att få mer av sin mat från en skogsträdgård betyder att man behöver lära sig att använda nya smaker och sätt att tillaga råvaror. Vi använder skogsträdgårdens växter till gemensam matlagning. Vi pratar om perenna grönsaker, blekning, spännande frukter och bär och hittar kulinariska upplevelser.

Observationer: För att kunna förstå och utveckla skogsträdgården ägnar vi tid åt att observera. Dels återkommer vi varje vecka för att se förändringar under året. Dels gör vi specifika undersökningar, av tex. undersöker jorden och inventerar insekter och andra småkryp.

Skötsel och utveckling: Vi tar hand om och vidareutvecklar skogsträdgården. Det innebär moment som plantering, marktäckning, ogräsrensning, vattning, beskärning. Att utveckla skogsträdgårdens plantskola, dvs. förökning och att ta hand om växterna är en viktig del.

Skogsträdgårdsdesign: Vi går kontinuerligt igenom olika aspekter och perspektiv som är viktiga för att designa en skogsträdgård. Helhetsperspektiv med permakultur, praktiska moment som kartritning och detaljkunskaper om hur jorden byggs upp och ett balanserat ekosystem skapas.

Kontaktperson:

Johanna Johansson
Telefon: 0708458364
E-post: johanna.johansson(at)holmafolkhogskola.se