Permakultur distans – 2018

bygga_kompostlimpa

OBS! Ansökningsperioden för 2018 års kurs slut. Ansökan till kursen 2019 öppnar inom kort. Håll ögonen öppna!

 

I denna kurs får du arbeta dig igenom en process i permakulturdesign. Du får under tiden ta del av verktyg och tankesätt, och det övergripande målet är att rusta dig i utvecklingen av framtida hållbara livsmiljöer och samarbeten. Godkänt på kursen ger dig ett permakulturcertifikat (PDC) enligt internationell standard.

Vad är permakultur?

Permakultur är ett mångsidigt verktyg för hållbara och regenererande helhetslösningar, i en osäker framtid. Det är en internationell rörelse som tar den mänskliga och ekologiska krisen vi står inför, på djupaste allvar. Jorden plundras på sina resurser, arter utrotas, och ekosystemen förstörs. Våra mänskliga relationer och ekonomiska förutsättningar utarmas som en följd. Miljöproblem, sociala problem och ekonomisk knapphet hänger ihop. Permakultur ger oss redskap att vända på detta för att…

 • värna om jorden, med alla dess livsformer och komplexa livsmiljöer
 • skapa ett värdigt liv för alla människor
 • se till att det sker en rättvis fördelning av resurserna på jorden

Permakultur är inriktad på lösningar. Genom metodiskt analys- och designarbete lägger vi grunden för att bygga upp ett decentraliserat och hållbart kretsloppsamhälle, som tillgodoser våra behov av mat, boende och social närvaro, utan att förorena eller exploatera vår omgivning. Vi hämtar inspiration och lär oss genom de naturliga ekosystemen och deras förmåga att bygga upp resurser.

Kursinnehåll

 • Permakulturens etik och principer
 • Grundläggande begrepp och verktyg
 • Att läsa landskap och mönster
 • Odling: jorden, näringsämnenas kretslopp, växtsystem, mikroklimat, träd
 • Djuren i permakultur
 • Kretsloppsboendets funktioner: kretsloppshuset, uthålliga energisystem, ekobygg
 • Klimat och energi, energiströmmar, trädens energiutväxling med omgivningen
 • Vatten: kretslopp, vatten i landskapet, spillvattenrening
 • Gröna ekonomier
 • Avfallshantering, återanvändning
 • Hållbar organisering och beslutsprocesser
 • Bioregion, kopplingar mellan stad och land

 

Kursen består av tre delar:

 1. Design: Grupparbete kring en design av ett konkret område. Designprocessen planeras av respektive grupp och en stor del av arbetet sker mellan kurstillfällena. Under en av de sista träffarna sker slutredovisningen av gruppernas olika designer.
 1. Teoretiska studier på egen hand eller i mindre grupper mellan träffarna och föreläsningar, övningar och diskussioner på de gemensamma träffarna.
 1. Digital aktivitet. Arbetsuppgifter och material kräver tillgång till internet, dator och arbete i Google Drive. Uppföljningsmöten i grupp genom Zoom vid behov.

 

Plats för kursen

Kursen hålls på olika ställen i Skåne (Bl a Lund, Höör, Österlen och Vånga). Du behöver kunna resa mellan dessa platser.

Kurstider

Kursen startar den 6-8 april 2018 och slutar den 21 oktober. Hela gruppen träffas fyra helger från fredag kl.13 – söndag ca. kl.18.30, och en sista helg under fredag och lördag. Så totalt fem tillfällen. Helgträffarna är 6-8 april, 15-17 juni, 17-19 augusti, 28-30 september, 20-21 oktober

28 veckor på 25% vilket motsvarar ungefär 22 dagars arbete förutom helgträffarna.

Distansstudier i permakultur kräver mycket eget ansvar, och det egna arbetet mellan träffarna är intensivt. Tänk på att planera tid för detta.

Omfattning: Distanskurs på 25 %

Ansök senast: 17 dec. Besked om antagning sker efter detta datum.

Ansökan: 

Ansöker gör du genom skolans administrativa system Schoolsoft. Första gång du ansöker behöver du starta ett konto varefter du kommer till ett formulär som du fyller i. Bland informationen längst upp på denna sida finns en länk till ansökningssidan.

Antagningsvillkor:

Vi ser gärna att du har erfarenhet inom eller en koppling till några av de områden som ingår i kursen, och intresse av att utveckla de nya kunskaperna i praktiken. Det allra bästa är om du har ett projekt eller en plats du vill förverkliga. Vi kommer prioritera de som vi bedömer har möjligheten att driva och genomföra omställningsarbete individuellt och i grupp.

Kurslitteratur:

The Earth Care Manual” av Patrick Whitefield, “Permaculture design – a step by step guide” av Aranya, övrigt material tillhandahålls.

Detta förväntas deltagaren kunna efter avslutad kurs:

Med de verktyg du får ska du själv kunna påbörja och genomföra en permakulturdesign – hela processen, från målformulering, observationer och analys till ett färdigt förslag. Du ska också vara introducerad till olika permakulturbegrepp och principer.

Krav för godkänt:

Närvaro och deltagande på alla träffar. Ett inlämnat och genomgånget designarbete.

Kontaktperson:

Andreas Jonsson, andreas.jonsson(at)holmafolkhogskola.se