Permakultur distans – 2017

bygga_kompostlimpa

Nu har vi stängt för ansökningar till kursen under 2017. Nästa gång kursen planeras starta är vårterminen 2018.

Permakultur är ett analys- och designredskap för hållbara helhetslösningar. I denna kurs får du arbeta dig igenom en designprocess. Godkänt på kursen ger permakulturcertifikat enligt internationell standard.

Vad är permakultur?

Permakultur är en internationell rörelse som tar den mänskliga och ekologiska kris som vi står inför på djupaste allvar. Jorden plundras på sina resurser, arter utrotas, ekosystemen förstörs och olika miljöproblem och sociala problem hopar sig. Permakultur ger oss redskap att vända på detta för att

 • värna om jorden, med alla livsformer och komplexa livsmiljöer
 • skapa ett värdigt liv för alla människor
 • se till att det sker en rättvis fördelning av resurserna på jorden

Permakultur är inriktad på lösningar. Genom metodiskt analys- och designarbete lägger vi grunden för att bygga upp ett decentraliserat och hållbart kretsloppsamhälle, som tillgodoser våra behov av mat, boende m m utan att förorena eller exploatera omgivningen.

Framgångskonceptet  i permakultur består i att koppla ihop de olika delarna i det system som vi designar så att de gynnar varandra. Vi hämtar inspiration och kunskap från naturliga ekosystem och deras förmåga att bygga upp resurser.

Kursinnehåll

 • Etik
 • Grundläggande begrepp i permakultur
 • Permakultur- och designprinciper
 • Att läsa landskap, mönster
 • Odling: jorden, näringsämnenas kretslopp, kompostering, växtsystem, mikroklimat, träd
 • Djuren i permakultur
 • Bostaden och dess funktioner: kretsloppshuset, inomhusklimat, uthålliga energisystem, ekologiskt byggande
 • Klimat och energi, energiströmmar, trädens energiutväxling med omgivningen
 • Vatten: kretslopp, vatten i landskapet, spillvattenrening, akvakultur
 • Grön ekonomi
 • Avfall, avfallshantering, återanvändning
 • Organisation, beslutsprocesser
 • Bioregion, stad-land-nätverk

Kursen består av två delar:

 1. Design: Grupparbete kring en design av ett konkret område. Designprocessen planeras av respektive grupp och en stor del av arbetet sker mellan kurstillfällena. Under den sista träffen sker slutredovisningen av gruppernas olika designer.
 2. Teoretiska studier på egen hand eller i mindre grupper mellan träffarna och föreläsningar,övningar och diskussioner på de gemensamma träffarna.

Plats för kursen: Kursen hålls på olika ställen i Skåne (Bl a Lund, Höör och Dalby)

Kurstider: Kursen startar den 31 mars 2017 och slutar den 13 oktober 2017. Hela gruppen träffas fyra helger från fredag kl.14 – söndag kl.16:

 • 31mars – 2 april i Solbyn i Dalby
 • 9 – 11 juni på Holma i Höör
 • 4- 6 augusti på St. Hansgården i Lund
 • 13 – 15 oktober på olika ställen som blivit designade.

28 veckor på 25% vilket motsvarar ungefär 23 dagars arbete förutom helgträffarna.

Omfattning: Distanskurs på 25 %

Ansök senast: 1 november. Besked om antagning ges efter 5 november.

Antagningsvillkor: Gärna erfarenhet eller kunskap inom något eller några av de områden som ingår i kursen och intresse av att utveckla de nya kunskaperna i praktiken.

Kostnader för kursdeltagaren:

 • Litteratur: The Earth Care Manual av Patrick Whitefield, Permaculture design av Aranya (C:a 600 kr sammanlagt för båda böckerna)
 • Resor inom Skåne

Detta förväntas deltagaren kunna efter avslutad kurs:

 • De antas kunna göra en permakulturdesign – hela processen från målformulering, observationer och analys till ett färdigt förslag.
 • Förstå innebörden i permakulturens begrepp och principer.

Kontaktperson:

Esbjörn Wandt:  esbjorn.wandt(at)holmafolkhogskola.se

Tel: 0734-44 80 28