Odla för självförsörjning

Nu har vi stängt för ansökningar till 2018 års kurs.

Kursen riktar sig till dig som vill odla för husbehov eller för småskalig försäljning.

De praktiska momenten i kursen handlar i huvudsak om:

  • Ekologisk grönsaksodling
  • Ekologisk odling av frukter och bär
  • Lagring, konservering, förädling
  • Planering av odling för självhushåll

Teorierna kopplas direkt till de praktiska momenten. Dessutom tas följande områden upp speciellt:

  • Grundläggande odlingskunskap: marklära, gödsling, växelbruk, kompostering, jordbearbetning, växtkunskap, biologisk bekämpning, bevattning, skötsel.
  • Olika odlingssystem för självhushållning
  • Redskap och handdrivna maskiner

PRAKTIK

Två arbetsdagar ingår i kursen. Arbetsdagarna kan utföras på Sambrukets gård Ankhult, en mil från Sösdala, eller på annat ställe som man väljer själv.

ARBETSFORMER

Kursen består av sju tillfällen, sammantaget åtta dagar med teoretisk och praktisk undervisning. Deltagarna ska även utföra två egna arbetsdagar. Stora delar av teorin läser deltagarna in själva mellan kurstillfällena. Deltagarna får läsanvisningar och instuderingsfrågor att arbeta med självständigt, en del av detta tas upp till gruppdiskussioner vid kurstillfällena.

Planering för året:

Vid varje träff pågår undervisningen från 10.00 till 16.00.

Början av mars: Läsanvisningar mm skickas ut.

10-11 mars: Introduktion till ekologisk odling och självförsörjning, förkultivering, kallväxthus, odlingsplanering, jord, växtföljd, fröer, sticklingar, Växtkunskap: kalla växthusgrödor, tomater

14 april: frilandssådd, växtnäring, handdrivna redskap, jordbearbetning. Växtkunskap: rotsaker, potatis, lök, ärter

19 maj: utplantering, sena sådder, gallring, Växtkunskap: bönor, gurka, pumpor, kål, majs

16 juni: ogrässtrategier, redskap, biologisk bekämpning, kontinuerlig sådd

11 aug: skörd, gröngödsling, höstsådder

15 sept: mjölksyrning, olika odlingssystem, lagring, höstskörd,

13 okt: vintersådder, vitlök, kalla växthusgrödor, vinterförberedelser

Man ska också utföra två arbetsdagar under odlingsåret: på Ankhult eller på en annan odling som man i så fall själv ordnar

För godkänd kurs krävs närvaro vid minst 6 undervisningsdagar och fullgjorda arbetsdagar.

Ansöker gör du genom skolans administrativa system Schoolsoft. Första gång du ansöker behöver du starta ett konto varefter du kommer till ett formulär som du fyller i. Bland informationen längst upp på denna sida finns en länk till ansökningssidan.

Plats för kursen

Lunds stadsodling på Brunnshög i Lund, Holma Gård i Höör samt Ankhult, en gård en mil utanför Sösdala. Samåkning sker från Sösdala station.

Kurstider

2 mars – 13 oktober

Omfattning

Deltid, 25 %, distans

Ansök senast

31 dec 2017, besked om antagning ges under januari

Antagningsvillkor

Du ska vara intresserad av att odla för självhushållning. Tidigare erfarenhet av odling och självhushållning är meriterande. Möjlighet att medverka vid minst 6 kurstillfällen, kontrollera datumen för träffarna ovan i din kalender.

Kostnader för kursdeltagaren

Avgift till skolan för material: 250 :-. Kostnad för kurslitteratur, cirka 500:- tillkommer.

Detta förväntas deltagaren kunna efter avslutad kurs

  • Ha grundläggande kunskaper för att på egen hand kunna driva en mindre ekologisk odling
  • Vara bekant med olika ekologiska odlingsmetoder
  • Kunna planera en odling för självhushållning och veta hur man lagrar mat

Kontaktperson

Karin Jansson, lärare på odlingskursen, 070-5804632, karin.jansson(at)holmafolkhogskola.se