Odla för självförsörjning – distans 2017

Kursen är nu stängd för ansökningar.

Kursen riktar sig till dig som vill odla för husbehov eller för småskalig försäljning.

De praktiska momenten i kursen handlar i huvudsak om:

  • Ekologisk grönsaksodling
  • Ekologisk odling av frukter och bär
  • Lagring, konservering, förädling
  • Planering av odling för självhushåll

Teorierna kopplas direkt till de praktiska momenten. Dessutom tas följande områden upp speciellt:

  • Grundläggande odlingskunskap: marklära, gödsling, växelbruk, kompostering, jordbearbetning, växtkunskap, biologisk bekämpning, bevattning, skötsel.
  • Olika odlingssystem för självhushållning
  • Redskap och handdrivna maskiner

PRAKTIK

Två arbetsdagar ingår i kursen. Arbetsdagarna kan utföras på Sambrukets gård Ankhult, en mil från Sösdala, eller på annat ställe som man väljer själv.

ARBETSFORMER

Kursen består av sju tillfällen, sammantaget åtta dagar med teoretisk och praktisk undervisning. Deltagarna ska även utföra två egna arbetsdagar. Stora delar av teorin läser deltagarna in själva mellan kurstillfällena. Deltagarna får läsanvisningar och instuderingsfrågor att arbeta med självständigt, en del av detta tas upp till gruppdiskussioner vid kurstillfällena.

Planering för året:

Vid varje träff pågår undervisningen från 10.00 till 16.00.

Början av mars: Läsanvisningar mm skickas ut.

18-19 mars, Lund:  Introduktion till ekologisk odling och självförsörjning, förkultivering, kallväxthus, odlingsplanering, jord, växtföljd, fröer, sticklingar, Växtkunskap: kalla växthusgrödor, tomater

22 april, Ankhult: frilandssådd, växtnäring, handdrivna redskap, jordbearbetning. Växtkunskap: rotsaker, potatis, lök, ärter

20 maj, Ankhult: utplantering, sena sådder, gallring, Växtkunskap: bönor, gurka, pumpor, kål, majs

10 juni, Ankhult: ogrässtrategier, redskap, biologisk bekämpning, kontinuerlig sådd

12 aug, Ankhult: skörd, gröngödsling, höstsådder

16 sept, Ankhult: mjölksyrning, olika odlingssystem, lagring, höstskörd,

14 okt, Lund: vintersådder, vitlök, kalla växthusgrödor, vinterförberedelser

Man ska också utföra två arbetsdagar under odlingsåret: på Ankhult eller på en annan odling som man i så fall själv ordnar

För godkänd kurs krävs närvaro vid minst 6 undervisningsdagar och fullgjorda arbetsdagar.

Plats för kursen

Lunds stadsodling, Brunnshög och Ankhult, en gård en mil utanför Sösdala. Samåkning sker från Sösdala station.

Kurstider

13 mars-14 okt

Omfattning

Deltid, 20 %, distans

Ansök senast

1 feb 2017, besked om antagning ges under februari

Antagningsvillkor

Du ska vara intresserad av att odla för självhushållning. Tidigare erfarenhet av odling och självhushållning är meriterande. Möjlighet att medverka vid minst 6 kurstillfällen, kontrollera datumen för träffarna ovan i din kalender.

Kostnader för kursdeltagaren

Avgift till skolan för material: 250 :-. Kostnad för kurslitteratur, cirka 500:- tillkommer.

Detta förväntas deltagaren kunna efter avslutad kurs

  • Ha grundläggande kunskaper för att på egen hand kunna driva en mindre ekologisk odling
  • Vara bekant med olika ekologiska odlingsmetoder
  • Kunna planera en odling för självhushållning och veta hur man lagrar mat

Kontaktpersoner

Jonas Wilson, administratör, 0730681262, info(at)holmafolkhogskola.se

Karin Jansson, lärare på odlingskursen, 070-5804632, karin.jansson(at)holmafolkhogskola.se