Holma folkhögskola söker lärare i praktisk omställning

Arbetsplatsen

Holma folkhögskola är en nystartad skola i Skåne med inriktning mot hållbarhet, permakultur och omställning. Vår vision är en värld där människors behov tillgodoses genom samarbete sinsemellan och genom ett intimt samspel med omgivande ekosystem. Alla våra kurser innehåller både teoretiska kunskaper och praktiskt arbete.

Holma folkhögskola använder sociokrati som metod för att bygga demokratiska och effektiva strukturer, där varje krets har stor frihet att utforma sin egen arbetssituation. På vår hemsida kan du läsa mer om vad sociokrati innebär. Alla medarbetare jobbar max 75% och vi ger likalön till alla medarbetare oavsett funktion. Lönen ligger på 30,900 kr (vid 100%).

Tjänsten

Vi söker en lärare som vill arbeta med ämnet praktisk omställning för allmän kurs. Syftet med kursen är att deltagarna ska få kunskaper för att till större del bli producenter av förnödenheter snarare än konsumenter, och därmed få större makt över sina liv och lokalsamhällen. Då kursen ingår i det ämnesöverskridande tematiska arbetet tror vi också att praktiska moment är viktiga för att åskådliggöra och förankra teoretiska kunskaper. Kursen har hittills innehållit moment som snickeri, keramik, reparation av elektronik, cykelmek, bränning av biokol samt odling vid skolans kolonilotter och växthus i Brunnshög. Skolan har även tillgång till verkstäder vid Stenkrossen i centrala Lund. Du behöver inte vara expert på allt men det är viktigt att du har breda kunskaper kring praktiskt arbete som kan bidra till en omställning mot en hållbarare värld. Vi välkomnar alla nya tankar och drömmar kring kursens innehåll och upplägg!

Som lärare för allmän kurs möter du en heterogen grupp människor som av olika anledningar har sökt sig till vår skola. Du kommer att samarbeta mycket med övriga lärare som undervisar tematiskt kring de klassiska gymnasieämnena. Det är viktigt att du har lätt för att möta människor och för att förmedla kunskaper och engagemang. Det är också viktigt att du skapar en trygg arbetsmiljö i verkstäderna och arbetar förebyggande kring olycksrisker.

Önskvärda kunskaper och egenskaper

  • Körkort och tillgång till egen bil
  • Kunskaper och erfarenheter kring omställning, permakultur och andra sociala rörelser
  • Utbildning eller erfarenhet av folkbildning och pedagogik
  • Andra språk som är aktuella för vår målgrupp (arabiska, dari, farsi, tigrinska)
  • Erfarenheter och identiteter som speglar vårt varierade samhälle

 

Anställningsform

Tjänsten påbörjas i januari 2018 och är en provanställning på 6 månader med goda möjligheter till förlängning. Omfattningen är 50 %, med lektioner tisdagar och torsdagar samt mötestid onsdagar. Ferieanställning.

Det finns en viss möjlighet att utöka tjänsten genom att kombinera med mentorskap och/eller andra gymnasieämnen. Vi ger framförallt grundläggande behörighet, dvs, Matte 1, Engelska 5-6, Svenska 1-2-3, Religion 1, Sah 1a1, Naturkunskap 1a1, Historia 1a1.

Ansökan

Maila din ansökan till rekrytering(at)holmafolkhogskola.se senast 24/11.

 

Information

Har du frågor om tjänsten och skolan kan du kontakta kursansvarig:

florencia.fernandez(at)holmafolkhogskola.se (som även svarar på fackliga frågor)

eller vår administratör Jonas Wilson:

administration(at)holmafolkhogskola.se