CSN

Du som går på folkhögskola kan ha rätt till studiehjälp eller studiemedel. Studiemedel räknas på gymnasienivå och belastar inte det antal terminer man kan få studiemedel för högskola/universitet.

Här kan du söka studiemedel

 

Studiehjälp

Om du är under 20 år (t.o.m. vårterminen det år du fyller 20 år) kan du få studiehjälp för studier på grundskole-och gymnasienivå. Studiehjälpen består av studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg.

 

Studiemedel

Från och med höstterminen det år du fyller 20 år kan du söka studiemedel för att studera på folkhögskola. Studiemedel består av studiebidrag och studielån och beräknas per vecka. Du kan få studiemedel för studier på heltid eller deltid (50 eller 75 procent). Du kan även söka studiemedel för distansstudier.

Hur länge kan du få studiemedel på gymnasienivå?

• Den som saknar slutbetyg från treårig gymnasieutbildning kan få 120 veckor.

• Den som redan har treårig gymnasieutbildning kan få 80 veckor.