Allmän kurs med omställningsprofil

Ansök här!

Är du intresserad av miljö och samhällsförändring? Vill du arbeta praktiskt? Är du inte helt klar med grundskola eller gymnasiet?

Då kanske Holma folkhögskolas allmänna kurs skulle vara något för dig. Här får du praktiska och teoretiska kunskaper om omställning och världens tillstånd, samtidigt som du läser in de kärnämnen du saknar för att sen kunna söka vidare till högskola eller yrkeshögskola.

Utbildning sker på gymnasienivå och på grundskolenivå.

Undervisningen på Allmän kurs sker tematiskt vilket betyder att vi läser gymnasiekurserna Hi 1, Re 1, Sh 1, Nk 1, Sv 1,2,3, Eng 5, 6 utifrån olika teman, exempelvis “Behov och begär”, “Makt och motstånd” eller “Vad är sanning?” Genom detta vill vi integrera kunskaper från olika ämnesområden och skapa en djupare förståelse för världen vi lever i.

Två halvdagar i veckan sker undervisning med mer praktiska inslag. Vi har valt att kalla detta för praktisk omställning, där omställning handlar om en förändring till en värld som är hållbar för både människan och naturen. Detta kan handla om att lära sig ekologisk odling, ekologiskt byggande eller andra saker där du arbetar med kroppen eller händerna. Det krävs ingen förkunskap, men det är bra om du har ett intresse för detta då det är en stor och viktig del av kursen. Dessutom har vi tillval en halvdag i veckan, då du får välja mellan olika aktiviteter.

Matematik 1, 2 kommer inte att läsas tematiskt utan du läser matte under en timme, tre gånger i veckan.

Lärarna bedömer tillsammans när du har uppnått behörighet i något ämne. För att kunna söka till högskola eller yrkeshögskola på folkhögskolekvot krävs ett omdöme. Folkhögskola ger inte betyg i enskilda ämnen utan istället är omdömet en gemensam bedömning av din studieförmåga i alla ämnen samt din sociala förmåga. Omdömet ger dig rätt att söka i en egen kvotgrupp till högskola eller yrkeshögskola. För att få ett omdöme måste du läsa på folkhögskola minst ett år.

Att läsa på folkhögskola ger rätt till CSN i tre år för dig som inte är klar med gymnasiet och två år för dig som redan är klar.

Ansökan: Ansöker gör du genom skolans administrativa system Schoolsoft. Första gång du ansöker behöver du starta ett konto varefter du kommer till ett formulär som du fyller i. Bland informationen längst upp på denna sida finns en länk till ansökningssidan.

Plats för kursen

Fabriksgatan 2, Lund

Kurstider

Kursen går på heltid och börjar måndagen den 20 augusti 2018.

Höstlov: v 44

 

Terminen slutar den 21 december.

Ansök senast

Antagning sker löpande tills vi har fyllt alla platser

Kostnader för kursdeltagaren

500 kr per termin som används för kurslitteratur och en andel av utflykter och transport.

Kontaktpersoner

Nadja Storsaeter, Kursansvarig. nadja.storsaeter@holmafolkhogskola.se

Florencia Fernandez, Kursansvarig. florencia.fernandez@holmafolkogskola.se