Allmän kurs med omställningsprofil

Längst ner på sidan hittar du fyra korta videor där deltagare berättar vad de tycker om kursen!

Våren 2019 kommer vi enbart bedriva studier på gymnasienivå. Det behövs alltså avslutad grundskola för att kunna läsa på kursen.

Vi öppnar för ansökningar till vårterminen 2019 i mitten av oktober.

Är du intresserad av miljö och samhällsförändring? Vill du arbeta praktiskt? Är du inte helt klar med grundskola eller gymnasiet?

Då kanske Holma folkhögskolas allmänna kurs skulle vara något för dig. Här får du praktiska och teoretiska kunskaper om omställning och världens tillstånd, samtidigt som du läser in de kärnämnen du saknar för att sen kunna söka vidare till högskola eller yrkeshögskola.

Utbildning sker på gymnasienivå.

Undervisningen på Allmän kurs sker utifrån olika teman, exempelvis “Behov och begär”, “Makt och motstånd” eller “Vad är sanning?” Genom detta vill vi integrera kunskaper från olika ämnesområden och skapa en djupare förståelse för världen vi lever i. Efter avslutad kurs får du, utöver god insyn i skolans profilområden, behörighet i gymnasiekurserna Hi 1, Re 1, Sh 1, Nk 1, Sv 1,2,3 (eller Sva 1,2,3) Eng 5, 6 och Ma 1. Om vi har möjlighet kan vi också erbjuda särskilda behörigheter i vissa ämnen utöver dessa.

En dag i veckan sker undervisning med mer praktiska inslag. Vi har valt att kalla detta för praktisk omställning, där omställning handlar om en förändring till en värld som är hållbar för både människan och naturen. Detta kan handla om att lära sig ekologisk odling, ekologiskt byggande eller andra saker där du arbetar med kroppen eller händerna. Det krävs ingen förkunskap, men det är bra om du har ett intresse för detta då det är en stor och viktig del av kursen. Dessutom har vi tillval en halvdag i veckan, då du får välja mellan olika aktiviteter.

Matematik kommer inte att läsas tematiskt utan du läser matte under en timme, tre gånger i veckan.

Lärarna bedömer tillsammans när du har uppnått behörighet i något ämne. För att kunna söka till högskola eller yrkeshögskola på folkhögskolekvot krävs ett omdöme. Folkhögskola ger inte betyg i enskilda ämnen utan istället är omdömet en gemensam bedömning av din studieförmåga i alla ämnen. Omdömet ger dig rätt att söka i en egen kvotgrupp till högskola eller yrkeshögskola. För att få ett omdöme måste du läsa på folkhögskola minst ett år.

Att läsa på folkhögskola ger rätt till CSN i tre år för dig som inte är klar med gymnasiet och två år för dig som redan är klar.

Ansökan: Ansöker gör du genom skolans administrativa system Schoolsoft. Första gång du ansöker behöver du starta ett konto varefter du kommer till ett formulär som du fyller i. Bland informationen längst upp på denna sida finns en länk till ansökningssidan.

Plats för kursen

Fabriksgatan 2, Lund

Kurstider

Kursen går på heltid och börjar måndagen den 20 augusti 2018.

Höstlov: v 44

Terminen slutar den 21 december.

Ansök senast

Antagning sker löpande tills vi har fyllt alla platser.

Antagningskriterier

För att studera på folkhögskola behöver du vara minst 18 år. Du bör också kunna visa dokument som visar dina redan avklarade behörigheter och som styrker att du kan studera på gymnasie- eller grundskolenivå. I övrigt gör vi urval utifrån en bedömning om vilka som har bäst förutsättningar och motivation att tillgodogöra sig kursens innehåll.

Kostnader för kursdeltagaren

500 kr per termin som används för kurslitteratur och en andel av utflykter och transport.

Kontaktpersoner

Nadja Storsaeter, Kursansvarig. nadja.storsaeter@holmafolkhogskola.se

Florencia Fernandez, Kursansvarig. florencia.fernandez@holmafolkogskola.se

Sajad, allmän kurs: "Första gången jag går i skolan"

"Jag gillar mest praktisk omställning. Det är för att jag har erfarenhet av det från barndomen i hemlandet. Vi var självförsörjande där hela familjen." Det säger Sajad Hajati som går Allmän kurs med omställningsprofil på Holma folkhögskola.Holma folkhögskolas allmänna kurs ger kunskaper om omställning samtidigt som du läser in de kärnämnen på gymnasienivå som du saknar för att kunna söka vidare till högskola eller yrkeshögskola.Höstterminen börjar den 20 augusti 2018 på Fabriksgatan 2 i Lund. Läs mer och ansök på http://www.holmafolkhogskola.se/allmann-linje/.

Posted by Holma folkhögskola on Sunday, 17 June 2018

Simon, allmän kurs: "Fantastiskt med gemenskap runt miljön"

"Jag tycker att Holma är en fantastisk skola för man får en gemenskap och samhörighet runt miljö och hållbarhet. Det är väldigt skönt att komma till en plats där man kan känna den gemenskapen."Det säger Simon Olsson som går allmän kurs på Holma folkhögskola. Sök du också på www.holmafolkhogskola.se/allmann-linje.

Posted by Holma folkhögskola on Monday, 21 May 2018

Kunskap för livet på Holma Folkhögskolas allmänna kurs!

Vill du plugga klart gymnasiet, och samtidigt lära dig att leva mer hållbart? Då ska du söka till Allmän kurs med omställningsprofil på Holma Folkhögskola!"Vi studerar tematiskt, så allt får en röd tråd, istället för att bara plugga historia separat. Det tycker jag är väldigt givande", säger deltagaren Joyce Moosberg.Kursstart 20 augusti med undervisning i Lund och Höör. Läs mer och ansök på www.holmafolkhogskola.se/allmann-linje.

Posted by Holma folkhögskola on Friday, 18 May 2018

Alex, allmän kurs: "Vi får odla, snickra och arbeta med naturen"

Är du intresserad av miljö och samhällsförändring? Vill du arbeta praktiskt? Är du inte helt klar med gymnasiet? Då kanske Holma folkhögskolas allmänna kurs är något för dig."Vi får odla, snickra, bygga tiny houses och arbeta med naturen. Det är avslappnat med lugnt tempo", säger deltagaren Alex Lindberg.Kursen startar 20 augusti med undervisning i Lund och Höör. Läs mer och ansök på www.holmafolkhogskola.se/allmann-linje.

Posted by Holma folkhögskola on Friday, 25 May 2018